Tavoitteemme

Vihreät on olemassa turvatakseen ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuuden.
Lapsia metsässä leikkimässä

Reilusti uudistuva Suomi – Vihreiden tulevai­suus­bud­jetti 2024

Vihreät rakentaa Suomea, joka kantaa vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Haluamme Suomen, joka arvostaa luontoa ja ympäristöä, panostaa koulutukseen, puolustaa ihmisoikeuksia ja huolehtii, että työn tekeminen ja yrittäminen kannattaa.ä.

Tutustu vaihtoehtobudjettiin

Ohjelmat

Puolueen perustavia arvoja ja tavoitteita kuvaava paperi on periaateohjelma. Nykyinen periaateohjelma on hyväksytty puoluekokouksessa vuonna 2020.

Puolueen tarkempiin tavoitteisiin voi tutustua eri politiikan sektoreita käsittelevissä ohjelmissa.

Lue lisää

Saavutukset
– Vihreät hallituksessa

Olemme olleet hallituksessa tekemässä reilua muutosta. Olemme torjuneet ilmastonmuutosta ja luontokatoa, panostaneet koulutukseen ja vähentäneet eriarvoisuutta, jotta Suomesta tulee ympäristölle ja ihmisille kestävä.

Lue lisää saavutuksista

Maisema Kolin huipulta

Vihreiden energiavisio 2035

Vihreät tavoittelee energiavisiossaan hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Sen jälkeen Suomen on oltava hiilinegatiivinen, eli meidän on sidottava ilmakehästä enemmän kasvihuonekaasuja kuin sinne päästämme. Tämä vaatii nopeaa irtautumista fossiilisista polttoaineista ja turpeesta lämmön ja sähkön tuotannossa sekä siirtymistä polttoon perustumattomiin teknologioihin, kuten tuulivoimaan, aurinkoenergiaan ja lämpöpumppuihin.

Lue lisää

10 keinoa vauhdittaa kiertota­loutta

Kiertota­lous on yksi merkittä­vim­mistä maailmaa muokkaa­vista talouden trendeistä. Kiertotaloutta tulee vauhdittaa määrätietoisesti, jotta taloudellinen toiminta saadaan asettumaan planeetan rajojen sisälle.

Lue Vihreiden 10 keinoa vauhdittaa kiertotaloutta

Organisaatio

Vihreät koostuu noin 200 jäsenyhdistyksestä. Puolueen poliittiset linjaukset ja luottamustoimet päätetään toimielimissä, joista tärkein on vuosittainen puoluekokous.

Lue lisää

Historia

Vihreiden juuret ovat 1980-luvun alun vihreässä liikehdinnässä, jossa oli mukana ympäristöaktivisteja, feministejä, vammaisjärjestöjen edustajia sekä ”vaihtoehtokulttuurien” ihmisiä.

Lue lisää

Rahoitus

Vihreiden rahoitustiedot ovat julkisia. Rahoitusmalli on avoin, selkeä ja yksinkertainen.

Lue lisää