Tietosuoja

Tällä sivulla on julkaistu Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa ((EU) 2016/679) tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyssä sovellettavat rekisteri- ja tietosuojaselosteet. Näitä selosteita sovelletaan siltä osin, kun rekisterinpitäjä on Vihreä liitto rp.

Jäsenmaksurekisteri

Jäseniin sovelletaan tietosuoja-asetuksen mukaista Vihreän liiton jäsenmaksu- ja henkilötietorekisterin rekisteri- ja tietosuojaselostetta.

Puolue luovuttaa kullekin jäsenyhdistykselleen kyseistä yhdistystä koskevat jäsenmaksurekisterinsä tiedot yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoa varten. Näiden tietojen ylläpidosta vastaa kyseinen yhdistys.

Muut rekisterit

Seuraaviin Vihreän liiton ylläpitämiin rekistereihin sovelletaan 25.5.2018 alkaen Vihreän liiton jäsenmaksu- ja henkilötietorekisterin rekisteri- ja tietosuojaselostetta:

  • luottamushenkilörekisteri
  • vapaaehtoisrekisteri
  • ehdokasrekisteri
  • ehdokasehdotusrekisteri
  • lahjoittajarekisteri
  • media- ja sidosryhmärekisteri

Seuraaviin rekistereihin sovelletaan 25.5.2018 alkaen erillisiä tietosuojaselosteita:

Rekistereitä koskevat tietopyynnöt

Jäsenmaksurekisteriä koskevat tietopyynnöt koskien kyselyitä tallennetuista tiedoista sekä tietojen oikaisua, poistoa, käsittelyn rajoittamista ja siirtoa pyydetään osoittamaan osoitteeseen jasenasiat@vihreat.fi. Jäsenet voivat päivittää tietojaan myös puolueen jäsenpalvelun kautta.

Kaikkia muita edellä mainittuja rekistereitä koskevat tietopyynnöt pyydetään osoittamaan osoitteeseen vihreat@vihreat.fi.

Tietosuojavastaava

Vihreän liiton tietosuojavastaavana toimii Ville Elonheimo. Hänet tavoittaa tietosuoja-asioissa sähköpostitse osoitteesta dpo@vihreat.fi.