Vihreät timantit - Vihreiden metsätalouslinjauksia

julkaistu 18.9.2008

Vihreät timantit – Vihreiden metsätalouslinjauksia

Suomi tarvitsee uudenlaista metsätaloutta, koska metsien käyttöä ja hoitoa haastavat sekä teollisuuden rakennemuutos että luonnon monimuotoisuuden häviäminen. On varsin todennäköistä, että metsätalouden pääasiallinen moottori metsäteollisuus ei enää menesty nykyisellä tuotevalikoimallaan. Paperia tehdään yhä enemmän nopeasti kasvavasta puusta, nykyistä halvemmalla ja kaukana Suomesta, missä myös sijaitsevat ainoat kasvavat markkinat. Suomessa tehtaita ja tuotantolinjoja pannaan jo kiinni. Samaan aikaan yli puolet Suomen 368 luontotyypistä ovat uhanalaisia, monet niistä eri metsätyyppejä. Suomen metsistä on hävinnyt jo yli 100 lajia ja tuhatkunta uhkaa hävitä.

Vihreät arvostavat metsäteollisuuden roolia maan vaurastumisessa: haluamme pelastaa sen monipuolistamalla sitä. Hakkuiden tai tuotannon määrän kasvattamishaaveet eivät enää voi olla ratkaisu, vaan puunkäytön monipuolistaminen ja jalostusasteen nosto: ei vain paperia, vaan myös kirjoja, lääkkeitä ja biomuoveja. Ei vain lautaa, vaan enemmän huonekaluja. Ei automaattisia avohakkuita, vaan mahdollisuus valita metsänsä hoitomuoto. Talouskäytön ohessa Suomen pitää myös ensimmäisenä maana maailmassa pysäyttää metsälajistonsa sukupuuttoaalto. Tämä saavutus on itseisarvo mutta parantaa myös metsäsektorin mainetta ja samalla vientimahdollisuuksia.

Vihreiden metsäpoliittinen linjapaperi osoittaa yksityiskohtaisesti, mitä metsäsektorilla pitäisi tässä taitekohdassa tehdä. Linjaukset sisältävät analyysin sekä haasteista että tilanteen tarjoamista mahdollisuuksista. Vihreässä visiossa metsäsektorin vienti onnistuu kasvamaan, koska se monipuolistuu ja Suomi saavuttaa kuluttajien sekä kansalaisjärjestöjen luottamuksen metsiensuojelupanostuksensa ansiosta. Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä nousee niiden hyvän ympäristöimagon takia ja tuotteiden markkinointi helpottuu.

Kussakin luvussa esitellään “Avainaloite” – ajankohtainen seikka, johon olisi panostettava ennen vuotta 2010, jos näkyviä tuloksia halutaan saada jo seuraavalla vuosikymmenellä. Kuuden eri indikaattorin eli tunnusluvun avulla puolestaan kuvataan metsäsektorimme rakennetta ja toimintaa sekä tulevaisuuden kehitystarpeita.

Lue linjapaperimme oheisesta linkistä (pdf-tiedosto, 44 sivua, 1,8 Mt)

 

Liite Koko
PDF icon vihreattimantitmetsapaperi.pdf 1.79 MB