Puoluehallitus

Vihreiden puoluehallituksessa on 12 jäsentä ja 8 varajäsentä.

12 varsinaisen jäsenen joukossa ovat puolueen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa. Muilla 8 jäsenellä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus kokoontuu noin 15 kertaa vuodessa, yleensä perjantai-iltaisin tai lauantaisin puoluetoimistolle. Valtuuskunnan kokousten ja puoluekokouksen yhteydessä hallitus kokoontuu edeltävänä perjantaina, useimmiten kokouspaikkakunnalla. Puolue korvaa matkakulut ja tarvittaessa majoituskulut, myös varajäsenille, jotka aina myös kutsutaan kokouksiin. Kokouspalkkioita tai päivärahoja ei makseta. Muutama kokous vuosittain on pidetty sähköisenä.

Jäsenet edustavat piiri- ja liittojärjestöjä sekä valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä. Näiden järjestöjen edustajat käytännössä neuvottelevat hallituksen kokoonpanon puoluekokouksessa. Puheenjohtajisto valitaan vaaleilla.

Puoluehallituksen tehtävät on lueteltu sääntöjen 14 §:ssä. Poliittista linjanvetoa hallitus toteuttaa hyväksymällä kannanottoja, linjapapereita ja lausuntoja.

Puolueen työryhmien puheenjohtajiksi valitaan usein puoluehallituksen jäseniä.

Puoluehallitus 2019-2021

Puoluehallitus on valittu puoluekokouksessa 16.6.2019 ja sen toimikausi on kaksi vuotta.

Puheenjohtaja

 • Maria Ohisalo

Varapuheenjohtajat

 • Riikka Karppinen (Lappi)
 • Fatim Diarra (Helsinki)
 • Jaakko Mustakallio (Pirkanmaa)

Muut varsinaiset jäsenet – henkilökohtaiset varajäsenet

Puoluehallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin:

 • Julianna Kentala (Helsinki) / Juha Attenberg (Kaakkois-Suomi)
 • Markus Drake (Helsinki) / Anssi Lepistö (Häme)
 • Henna Partanen (Uusimaa) / Jani Méling (Uusimaa)
 • Merve Caglayan (Vihreät nuoret) / Sonja Raitamäki (Vihreät nuoret)
 • Meri Lumela (Vihreät Naiset) / Marja Lähde (Oulun vaalipiiri)
 • Mari Kousa-Kuusisto (Varsinais-Suomi) / Johanna Kohvakka (Viite)
 • Perttu Jussila (Pirkanmaa) / Petteri Heikkinen (Savo-Karjala)
 • Hannu Tuominen (valtakunnalliset henkilöjäsenyhdistykset) / Lea-Elina Nikkilä (Keski-Suomi)