Uuden ajan alku maaseudulle

Tasavertaisemman Suomen puolesta


Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008

Ohjelma pdf-tiedostona (17 sivua)

Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta

  1. Kaikilla on asuinpaikasta riippumatta oikeus palveluihin
  2. Puhdas ympäristö on maaseudun vetovoimatekijä, josta on pidettävä huolta
  3. Kehitys tapahtuu kylissä - kylätoiminta on lähidemokratiaa!
  4. Maaseutupolitiikka on muutakin kuin maa- ja metsätaloutta
  5. Maaseutu tarvitsee monimuotoista pienyrittäjyyttä
  6. Uusiutuvat energianlähteet ovat suuri mahdollisuus maaseudulle
  7. Luomu on kestävän kehityksen mukaista - reilua kauppaa kotimaahankin
  8. Maaseutupolitiikka on tahdon ja taidon asia

Esipuhe

Maaseutuohjelma on Vihreiden poliittinen työkalu, jossa kerromme mitä kysymyksiä painotamme, ja miten haluamme kehittää maaseutua seuraavien vuosien aikana. Lisäksi siinä on esitetty periaatteellisia kantoja ja visioita, jotka kantavat tätä pidemmälle. Vihreät uusivat ohjelmansa säännöllisesti muutaman vuoden välein taatakseen ohjelmiensa tuoreuden. Näin politiikassa ei jäädä kiinni ajatuksiin, joista elävä elämä on mennyt vuosikymmeniä sitten ohitse. Kädessäsi oleva maaseutuohjelma on puolueen neljäs maaseutua koskeva ohjelma. Tätä edeltävät ohjelmat ovat:

Suomen soreat salot – Tasa-arvoisen maaseutupolitiikan vihreät linjat (2002)
Vihreän liiton maaseutuohjelma (1997)
Onko huomenna pouta? Vihreän liiton maatalousohjelma (1991 - tiedustelut arkistosta)

Maaseutuohjelman sisällys:

Jaa sivu: