Atte Harjanne: Suomen on osallistuttava kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi

30.11.2020

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne piti eduskunnan täysistunnossa 30.11. ryhmäpuheenvuoron. Puheessaan Harjanne korosti, että hallitusohjelman mukaisesti kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on tärkeä osa Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

– Turvallisen maailman rakentaminen on pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä, jossa on erityisen tärkeää puuttua turvattomuuden ja konfliktien juurisyihin laajan turvallisuuskäsityksen mukaisesti, Harjanne totesi.

Harjanteen mukaan uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko linjaa, että Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskuntien kehittämiseksi. Tavoitteena on vakaampi, ennakoitavampi ja turvallisempi maailma. 

– Eduskunnassa olisi tilaa ja tilausta käydä nykyistä aktiivisempaa ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Kriisinhallintaoperaatioselonteko on yksi paikka sitä käydä, ja siitä näkökulmasta näissä selonteoissa voisi olla paikallaan avata ja analysoida operaatioiden kansainvälistä kontekstia ja operaatioalueen kehitysnäkymiä laajemminkin, samoin kuin osallistumisen vaihtoehtoja ja vaikuttavuuttakin, Harjanne sanoi.

Harjanteen mukaan myös sotilaallista kriisinhallintaa tarvitaan.

– Siksi on perusteltua, että Suomi jatkaa OIR-operaatiossa työtä vakaamman Irakin puolesta niin kauan kuin se on tarpeen ja kansainvälisen operaation menestyksen edellytykset ovat olemassa, Harjanne sanoi.

Lue koko puhe.