Bella Forsgrenin ryhmäpuhe EU-selonteosta 27.10.2021

27.10.2021

Sata vuotta sitten 1920-luvulla Suomessa vaikutti
Tulenkantajat -kirjailijaryhmittymä. Tunnetun ryhmän kunnianhimoinen, raikas tunnuslause kuului: Ikkunat auki Eurooppaan!

Sitä meidän on oltava myös tänään.

Tulenkantajille oli tunnusomaista usko ihmisyyteen sekä suomalaisen kulttuurin tulevaisuuteen. Heitä ajoi kiinnostus uusiin ilmiöihin ja kansainvälisyys oli kiinteästi osa ryhmittymän tulevaisuudenkuvaa.

Olen saanut elää koko elämäni avoimessa, demokraattisessa Euroopassa, jossa Tulenkantajien arvot ovat monella tapaa toteutuneet. Tämä on monin tavoin EU:n ansiota.

Me vihreät kannatammekin yhä vahvempaa EU:ta.

On ilmeistä, että EU:n ja Suomen arvot ovat yhteisiä:
Arvopohjamme perustuu ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, vapauteen, demokratiaan, tasa-arvoon ja oikeusvaltioon.

Toisinaan on helppoa ajatella, että nämä arvot ovat lähes itsestäänselviä. Näin ei kuitenkaan ole.

Olemme nähneet päinvastaista kehitystä myös EU:n sisällä.
Muun muassa Puolan tilanne on hälyttävä, mutta näemme ääriliikkeiden nousevan koko Euroopassa.

Onkin pidettävä kirkkaasti mielessä, että Ihmisoikeuksia, vapautta, demokratiaa ja tasa-arvoa onkin puolustettava, joka päivä, kaikkialla.

Erityisesti oikeusvaltioperiaatteesta on pidettävä kiinni kaikkialla EU:ssa. Suomi ei voi ummistaa silmiään Puolan oikeusvaltion heikkenemiseltä.

Kyse on viime kädessä ihmisoikeuksien toteutumisesta, emmekä voi EU:n kansalaisina hyväksyä, että muiden EU-kansalaisten oikeudet taantuvat.

Siksi EU:n oikeusvaltiovälinettä on edelleen vahvistettava ja sääntöjä rikkovien maiden toimintaan on puututtava.

Tarvittaessa se on tehtävä leikkaamalla EU-tukia.

Vihreät on EU-myönteinen puolue, joka haluaa pitää ikkunat auki Eurooppaan. Näemme yhteisen projektin mahdollisuudet ja haasteet: Tunnistamme, että EU:n on oltava lähellä jokaista jäsentään, jotta se säilyttää legitimiteettinsä.

Siksi me haluamme korjata EU:n demokratiavajetta.
Meidän on tehtävä EU:n päätöksenteosta ymmärrettävämpää ja lähestyttävämpää ihmisille.

Onkin kaikin keinoin varmistettava, että EU on jatkossakin vapauden ja demokratian tyyssija. Samalla sen on oltava avoin uusille ihmisille ja ideoille – aivan kuten Tulenkantajat ajattelivat.

EU ei voi käpertyä sisäänpäin tai haikailla vanhan maailman perään.

Viimeistään koronapandemia on osoittanut, kuinka elintärkeää on toimia yhteisessä, laajassa rintamassa: Tarvitsemme globaaleihin ongelmiin ylivaltiollisia ratkaisuja.

EU onkin ollut vahva tuki jäsenmaille pandemiantorjunnassa
muun muassa rokotteiden- ja suojavarusteiden yhteishankintojen kautta. Viiden miljoonan ihmisen Suomi ei ilman EU:ta pärjää yhtä hyvin globaaleilla markkinoilla pandemian vastaisessa varustelussa.

Nyt on oikea hetki palauttaa mieliin, että ilmastonmuutos ja luontokato eivät nekään katso valtioiden rajoja. Erityisen merkittävä rooli EU:lla onkin vihreässä siirtymässä ja siihen liittyvissä suurissa rakenteellisissa muutoksissa.

Me Vihreät kannatamme kunnianhimoista EU-politiikkaa, joka tukee siirtymää nollapäästöyhteiskuntaan sosiaalisesti oikeudenmukaisilla keinoilla. Jokaisen EU:n kansalaisen on pysyttävä mukana.

Myös Euroopan ikkunoiden tulee olla auki muuhun maailmaan.
Emme voi kääntää katsettamme, vaan meidän on oltava valmiita auttamaan ilmastonmuutoksesta kärsiviä. Suomen tuleekin vastaanottaa pakolaisia entistä enemmän muun EU:n kanssa.

Taloutemme on perustuttava näkemykselle, että meillä on vielä vuosituhansienkin päästä elinkelpoinen maapallo.
Koko EU:n on tunnustettava, että tarvitsemme kaikki työkalut käyttöön ilmastonmuutoksen sekä luontokadon torjumiseksi.

EU:n kauppasopimusten onkin tulevaisuudessa perustuttava vahvemmin kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kauppasopimuksissa tulee myös huomioida tasa-arvo sekä työntekijöiden oikeudet.

Me tuemme EU-tason päästökaupan kehittämistä ja laajentamista. Vaadimme Euroopan luonnon monimuotoisuuden riittävää elvyttämistä vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi meille Vihreille on erityisen tärkeää, että nostaisimme rakkaan, mutta huonosti voivan Itämeren pelastamisen EU:n kärkihankkeeksi.

Isojen rakenteellisten muutosten edessä suhtaudumme myönteisesti unionin uusiin omiin varoihin, jotka vahvistavat EU:n toimintaedellytyksiä ja puuttuvat kansallisella verotuksella näihin vaikeasti suitsittaviin, visaisiin ilmiöihin.

Omalla rahoituspohjallaan EU voi kehittyä valtioliittona, joka tuottaa yhteistä eurooppalaista lisäarvoa.

Nyt, kun maailma avautuu koronan jäljiltä uudelleen, meidän on entistä kirkkaammin pidettävä kiinni niistä arvoista, joille EU:kin rakentuu. Tiedämme, että vapaus on haurasta.

Ikkunat auki Eurooppaan tarkoittaa sitä, että kriisienkin keskellä rakennamme yhteiskuntaamme ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, vapauden, demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltioperiaatteen varaan.