Ei leikkirahaa -kansanliike puolustaa lastemme oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

20.04.2018

Ei leikkirahaa -kansanliike järjestää tänään Jatkosoitto-nimellä kulkevan mielenosoituksen varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkankorotusten puolesta. Lastentarhanopettajien 2300 euron palkka on riittämätön ottaen huomioon, miten merkittävä rooli heillä on meidän lapsiemme ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnissa. Kaikki se hyvä ja turvallinen, mitä jokaisen lapsen polulle toivomme, alkaa jo varhaiskasvatuksesta.

Ihminen ei opi koskaan yhtä paljon ja nopeasti kuin varhaislapsuudessaan. Se on vaihe, jolloin rakennamme omaa identiteettiämme, muotoilemme maailmankuvaamme, opimme kohtaamaan toisia ihmisiä kunnioittaen, leikkimme toistemme kanssa ja kasvamme osaksi ympäröivää yhteiskuntaa.

Tutkimukset osoittavat, että laadukkaalla ja pedagogisella varhaiskasvatuksella on äärimmäisen tärkeä vaikutus lapsen osaamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Yhdenvertainen, turvallinen ja korkeatasoinen varhaiskasvatus edesauttaa lapsen kehittymistä ja luo perustan tulevaisuuden oppimiselle.

Ammattitaitoinen ja laadukas varhaiskasvatus tukee kaikkia lapsia ja heidän osaamistaan, mutta erityisesti siitä hyötyvät haavoittuvassa asemassa olevat lapset. Ensiluokkainen varhaiskasvatus ehkäisee koulunkäynnin keskeyttämistä sekä sosiaalista syrjäytymistä, sillä varhaiskasvatuksensa avulla voimme tasata erilaisista lähtökohdista tulevien lapsien mahdollisuuksia pärjätä elämässä.

Onnistuneen varhaiskasvatuksen keskiössä on osaava henkilöstö, joka kykenee toteuttamaan varhaiskasvatuksen tavoitteet. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin huutava pula ammattitaitoisista lastentarhanopettajista, jotka voisivat varmistaa, että kaikilla lapsillamme olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Yksi keskeisin syy päiväkotien työvoimapulaan on epäoikeudenmukainen palkka, joka ei vastaa varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajien työmäärää, vastuuta ja koulutusta. Äskettäin uutisoitiin, kuinka pääkaupunkiseudulla päiväkoteihin etsitään sijaisia käyttämällä elokuvalippuja kannustimena. Lastentarhanopettajat saavat vajaat viisi sataa euroa vähemmän kuin peruskoulunopettajat, vaikka laadukas varhaiskasvatus on olennainen osa lapsen koulutuspolkua. Palkka epätasa-arvo ei jätä heille mitään muuta valinnanvaraa kuin hakeutua lisäkoulutukseen ja vaihtaa ammattiaan.

Lastentarhanopettajien ja muiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkaus ei ole pelkästään heidän ongelmansa, vaan se on koko yhteiskunnan ongelma. Päiväkotien henkilöstön ahdingosta eivät kärsi pelkästään työntekijät, mutta se vaikuttaa haitallisesti lapsiimme. Ilman pätevää henkilöstöä varhaiskasvatus ei voi onnistua tavoitteessaan tukea lastemme kehitystä ja tasata eri taustoista tulevien lapsien mahdollisuuksia.

Meillä on yhteiskuntana ja ihmisten muodostamana yhteisönä näytön paikka. Mitkä ovat ne arvot, joille elämää rakennamme? Onko meillä tahtoa taata jokaiselle lapselle hyvä kasvu ja minkä arvon annamme niille ammattilaisille, jotka tuota kasvua ja kehitystä tukevat ja vaalivat?

Elokuvalippujen sijaan meidän on tuettava Ei leikkirahaa -kansanliikettä ja tarjottava varhaiskasvatuksen ammattilaisille oikeudenmukainen palkkaus, joka heille kuuluu. He ansaitsevat sen. Meidän lapsillamme on oikeus laadukkaaseen ja yhdenvertaiseen varhaiskasvatukseen.