Emma Kari ja Satu Hassi: Biopolttoaineiden sekoitevelvoite pitää Suomen kiinni fossiilitaloudessa

18.10.2018

Hallitus antoi tänään esityksensä biopolttonesteiden sekoitevelvoitteen nostamisesta 30 prosenttiin. Jatkossa esimerkiksi kuluttajien bensa-asemalla tankkaamasta polttoaineesta vajaa kolmannes tulee olla bioperäistä fossiilisen sijaan. Lisäksi hallitus esittää 10 prosentin sekoitevelvoitetta työkoneiden polttoaineelle ja öljylämmitykselle. Suurin osa polttoaineesta saisi edelleen olla fossiilista öljyä.

– Sekoitevelvoite sitoo meidät öljyyn, sillä se pidentää polttomoottoriautojen ja öljylämmityksen käyttöaikaa. Hallitus tukee öljyyn nojaavien teknologioiden käyttöä sen sijaan, että liikenteessä siirryttäisiin sähkön ja biokaasun käyttöön ja lämmityksessä siirryttäisiin esimerkiksi lämpöpumppuihin, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi sanoo.

– Biopolttonesteet tulisi säästää kohteisiin, joissa vaihtoehtoisia käyttövoimia ei vielä ole, kuten raskaaseen liikenteeseen sekä meri- ja lentoliikenteeseen. Lentoliikenne on yksi nopeimmin kasvavista päästölähteistä ja ratkaisu tähän on löydettävä pian, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Emma Kari sanoo.

– Henkilöliikenne sen sijaan pitäisi sähköistää hallituksen suunnitelmia nopeammin. Tähän tarvitaan valtiolta ohjauskeinoja, kuten joukkoliikenteen suosiminen, päästöttömien autojen verotuksen laskeminen ja vanhaan autokantaan kohdistuva romutuspalkkio, Kari sanoo.

– Työsuhdeautojen verokohtelun porrastamisella voitaisiin vauhdittaa sitä, että uusiksi työsuhdeautoiksi hankittaisiin ensisijaisesti sähköautoja, Hassi lisää. 

Hallitus antoi tänään esityksen myös kivihiilen energiakäytön kieltämisestä vuoteen 2030 mennessä sekä turpeen veronkorotuksesta. 

– Tämä on erittäin tärkeä askel ilmastokatastrofin torjumiseksi ja hallituksen kunnianhimoisin ilmastotavoite. Mukaan pitää kuitenkin ottaa myös turve, jonka päästöt ovat jopa suuremmat kuin kivihiilen. Hallituksen esittämä turpeen veronkorotus on täysin riittämätön toimi. Hallituksen toimettomuus turpeen käytön vähentämiseksi on ilmaston kannalta käsittämätöntä politiikkaa, Hassi sanoo.