Entistä parempi neuvola auttaa vanhempia jaksamaan

02.02.2021

Vanhempien jaksamisesta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista on keskusteltu viime aikoina paljon. Nämä kaksi teemaa kytkeytyvät olennaisesti toisiinsa. Hyvinvoivat vanhemmat pystyvät paremmin tukemaan lastensa kasvua ja kulkemaan rinnalla vaikeissakin hetkissä. Yksin ei silti tarvitse pärjätä.

Tuoreena vanhempana tunnen suurta kiitollisuutta neuvolajärjestelmäämme kohtaan. On ollut ihanaa seurata vauvan kasvua ja kehitystä yhdessä tutun ammattilaisen kanssa. Olemme saaneet apua vauvan painopulmiin, ruokailuun ja moniin käytännön kysymyksiin. Molemmat vanhemmat on huomioitu ja toiveitamme on kuunneltu ja kunnioitettu. 

Ikävä kyllä toisenlaisiakin kokemuksia on. Vanhempien väsymykseen ei aina suhtauduta tarvittavalla vakavuudella, tukea äidin fyysiseen toipumiseen synnytyksestä ei juuri ole tarjolla ja isät saattavat tänäkin päivänä kokea jäävänsä sivuosaan.

Neuvola ei tietenkään voi olla ratkaisu kaikkeen maan ja taivaan välillä. Mutta aika moneen vauvaperheen kannalta aivan keskeiseen kysymykseen neuvoja joutuu etsimään muualta kuin neuvolasta. Se on saanut pohtimaan: voisiko neuvola pienellä päivityksellä tukea entistä paremmin lasten ja vanhempien hyvinvointia ja sitä kautta myös nykyistä vaikuttavammin ennaltaehkäistä esimerkiksi vanhempien jaksamiseen liittyviä ongelmia?

Ehdotan pohdittavaksi seuraavia keinoja neuvolan vahvistamiseksi ja vanhempien jaksamisen tukemiseksi:

Vauvaperheille uniohjausta. Riittävä uni on sekä vauvan kehityksen että vanhempien jaksamisen kannalta tärkeää. Silti tällä hetkellä uneen ja nukahtamiseen liittyvä opastus on monessa kunnassa pitkälti vanhempien oman harrastuneisuuden varassa. Liian usein sanotaan, että pohjaton väsymys vain kuuluu vauvavuoteen. Tuskin vauvavuodesta tosiaan selviää ilman yksinäisten öiden ikuisuudelta tuntuvia hyssyttelyjä tai unitaantumia. Mutta sitä suuremmalla syyllä olisi tärkeää tarjota perheille neuvoja niiden kanssa pärjäämiseen. 

Jokaiselle äidille mahdollisuus äitiysfysioterapiaan synnytyksen jälkeen. Henkinen ja fyysinen palautuminen synnytyksestä kulkevat käsi kädessä. Synnytys on keholle valtava ponnistus, joka jättää väistämättä jälkensä. On paitsi äitien, myös koko yhteiskunnan etu, että pysyviä haittoja ennaltaehkäistään tehokkaasti ja toipumista tuetaan kaikin mahdollisin keinoin.

Neuvolasta tukea ja kannustusta tasa-arvoiseen vanhemmuuteen. Yhdenkään isän ei pitäisi kokea tulevansa sivuutetuksi tai olevansa jollain tavalla toissijainen vanhempi. Monessa neuvolassa tämä toteutuu hienosti, mutta vielä löytyy päivitettäviäkin asenteita. Vanhemmuuden ilojen ja vastuiden jakaminen tukee parhaimmillaan koko perheen jaksamista.

Kannustetaan lapsiperheitä hyödyntämään tukipalveluita. Osalle perheistä avun vastaanottaminen voi tuntua ylivoimaisen vaikealta, vaikka tarvetta olisi. Moni ajattelee, että kuuluu pärjätä itse, vaikka hammasta purren. Fiksumpaa olisi tarjota tukea matalalla kynnyksellä hyvissä ajoin nykyistä useammille ja sitä kautta estää ongelmien syvenemistä. Perhekeskukset luovat hyvät puitteet kokoamalla lapsiperheiden palveluita saman katon alle. Palveluista tulee kuitenkin myös viestiä aktiivisesti ja selkeästi, ja niitä on saatava tarvittaessa nopeastikin.