Eurovaaliehdokas Miikka Keränen: “Tasa-arvo rapautuu, jos sitä ei jatkuvasti puolusteta”

24.05.2019

EU:ssa tarvitaan enemmän yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin keskittyviä päättäjiä, vaatii eurovaaliehdokas Miikka Keränen, 28. Rovaniemeläisen Keräsen mielestä EU:n on vastattava rajusti äärioikeiston haasteeseen ja luotava ihmisille toivoa tulevasta, työtä ja toimeentuloa.

Miksi olet valinnut Vihreät puolueeksesi?

Olin jo lapsena hyvin huolissani uhanalaisten lajien kohtalosta. Ihmettelin, että eikö aikuiset todella välitä yhtään siitä, että eläimet kuolevat sukupuuttoon. Kun sitten kuulin, että vihreät on puolue, joka ajaa myös eläinten oikeuksia, olin vakuuttunut.

Mielipiteeni ei muuttunut vuosien mittaan, vaan seurasin puoluetta sivusta ihaillen. Työ luonnon ja oikeudenmukaisuuden puolesta oli kunnianhimoista ja johdonmukaista. Kun syksyllä 2010 pystyin vihdoin asettumaan itse ehdolle, kysyin paikallisilta vihreiltä onko heiltä tulossa listaa seurakuntavaaleihin. Ei ollut, mutta jo seuraavana keväänä olin ehdolla eduskuntaan. 20-vuotias abiturientti esitti Lapissa muun muassa sukupuolineutraalin avioliittolain säätämistä.

Miksi olet ehdolla eurovaaleissa?

EU:n tärkein tehtävä on ilmastokriisin estäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ihmiskunnan kohtalonkysymyksiinn tarvitaan tieteeseen pohjautuvaa politiikkaa, joka läpileikkaa kaikkea päätöksentekoa. Tehtävänä on reilu muutos, jossa on aina kiinteästi mukana myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja uuden työn luominen.

Oma erityispanokseni tähän tärkeään työhön on markkinat ja arktinen ulottuvuus. Kansainvälisen liiketoiminnan kandidaattina ja vastuullisen liiketoiminnan maisteriopiskelijana haluan nähdä kauppapolitiikan sekä kestävän kehityksen että globaalin yhdenvertaisuuden välineenä. Haluan kehittää EU:ta alueiden Eurooppana, sillä esimerkiksi arktisen alueen kysymykset eivät riipu valtiollisista rajoista. EU:n on ajettava vastuullista politiikkaa myös saamelaisten ja kaivosten osalta.

Nuorena ehdokkaana haluan tuoda myös vahvasti nuorten ja opiskelijoiden äänen kuuluviin EU:n päätöksenteossa. Haluan olla oman sukupolveni edunvalvoja, oli nuori sitten mistäpäin maailmaa tahansa. Seksuaalivähemmistöön kuuluvana koen, että EU:ssa tarvitaan myös enemmän yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin keskittyviä päättäjiä. Tasa-arvo rapautuu, jos sitä ei jatkuvasti puolusteta.

Olen federalisti ja uskon, että EU on tulevaisuudessa entistä tiiviimpi ja yhtenäisempi. EU:n on vastattava rajusti äärioikeiston haasteeseen ja vahvistettava sosiaalista ulottuvuuttaan. Kun ihmisillä on toivoa tulevasta, työtä ja toimeentuloa, ei natsien ideoille ole kysyntää.

Minkä taidon haluaisit oppia? Miksi?

Haluaisin osata paremmin eri kieliä. Etenkin toinen kotimainen jäi Rovaniemellä kasvaneena melko heikoksi ja olisikin mukava voida kommunikoida myös ruotsiksi. Englanti sujuu minulta leikiten ja olen suorittanut kandidaatin tutkintoni kokonaan englanniksi, aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Osaan jonkin verran ranskaa sekä alkeet espanjasta ja japanista, mutta haluaisin osata niitäkin paremmin. Koen, että kieli on parhaita tapoja tutustua uusiin kulttuureihin ja ajatuksiin maailmasta.

Minkä hyväksi havaitsemasi oivalluksen haluat jakaa muille?

Minulla on aterimet laatikossa järjestyksessä haarukat-veitset-lusikat. Eli haa-vei-lu. Mielestäni on tärkeää päivittäin muistaa, että maailmassa on toivoa ja on lupa myös haaveilla. Politiikka ilman tulevaisuudennäkymiä tai rohkeita ideoita on vain kuivaa byrokratiaa, eikä sellainen toimintatapa sovi minulle.

Mitä hyvä elämä mielestäsi on?

Jokaisella tulee olla vapaus tavoitella haluamaansa elämää, kunhan se ei rajoita toisten ihmisten tai tulevien sukupolvien mahdollisuutta samaan. Uskon, että politiikka voi mahdollistaa myös onnellisuuden kasvun. Politiikan onnistumista pitäisikin mitata muutenkin, kuin vain vuosineljänneksen talousmuutoksilla. Hyvä elämä edellyttää myös vapautta pelosta, syrjinnästä ja eriarvoisuudesta. Feministinä teen töitä sen eteen, että hyvä elämä olisi mahdollinen kaikille ihmisille taustastaan tai muista ominaisuuksistaan riippumatta.