Eurovaaliehdokas Silja Keränen huolestui maapallon tilasta jo opiskeluaikana

16.05.2019

Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen, 35, haluaa tehdä töitä sen eteen, että myös isojen kaupunkien ulkopuolella on myös elämisen edellytyksiä. Eurovaaleissa kainuulainen diplomi-insinööri on ehdolla, siksi koska EU:ta tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi jopa entistä enemmän.

Mihin Euroopan maahan tai kaupunkiin haluaisit matkustaa?

Haluaisin päästä käymään Romaniassa. Se osa Eurooppaa on minulle aika tuntematon. Arvelen maan olevan todella kaunis ja täynnä erilaisia vaihtelevia paikkoja maaseudusta vuoriston kautta historiallisiin kaupunkeihin. Toisaalta maan kohtalo surettaa, koska taloudellisesti heillä ei mene hyvin. Omien töitteni kautta olen tutustunut muutamaan romanialaiseen ja he ovat todella sydämellisiä ja osaavia ihmisiä.

Mitä hyvä elämä mielestäsi on?

Hyvä elämä on merkityksellistä elämää. Sellaista, jossa kokee omalla olemisella ja tekemisellä olevan paljon väliä. Omalta osaltani näin onneksi on. Perhe ja lapset tuovat elämään sellaista merkityksellisyyttä ja rakkautta, jota en aiemmin osannut edes kuvitella. Samoin politiikan ja myös töiden kautta pääsen edistämään minulle tärkeitä asioita.

Minusta on aivan olennaista, että jätämme elinkelpoisen maapallon tuleville sukupolville. Siksi haluan toimia politiikassa. Toisaalta haluan tehdä töitä sen eteen, että Kainuussa ja laajemminkin isojen kaupunkien ulkopuolella on myös elämisen edellytyksiä niin puhtaan luonnon, työpaikkojen kuin palveluidenkin näkökulmasta.  

Miksi olet valinnut Vihreät puolueeksesi?

Lähdin lukion jälkeen syksyllä 2002 opiskelemaan ympäristönsuojelutekniikkaan Oulun yliopistoon. Opiskeluaikana tullut valtava tietomäärä maapallon tilasta ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöön laittoi minut äänestämään vihreitä. Koin silloin ympäristöahdistustakin, mutta asiasta ei puhuttu. Hyvä, että nyt puhutaan. Ympäristöahdistus kertoo etenkin siitä, että sekä tiedostaa tilanteen että välittää siitä.

Liityin puolueeseen keväällä 2011 ja 2012 kuntavaaleissa lähdin ehdolle. Politiikassa toimiminen on itse asiassa vähentänyt ahdistusta. Välistä toki turhauttaa ja paljon. Kuitenkin se, että saa olla mukana viemässä maailmaa parempaan suuntaan, on todella motivoivaa. Ja ne hetket, kun jokin menee kohdalleen. Kun lähivirkistysaluetta ei enää hakatakaan, kun arvokas saari suojellaan, kun kaupunki asettaa päästövähennystavoitteet ja kun puolue hyväksyy perusteellisesti valmistellun maatalousohjelman.

Miksi olet ehdolla eurovaaleissa?

EU:lla on valtavasti väliä edelleen, koska isot maailmanlaajuiset haasteet ratkaistaan nimenomaan yhteistyöllä, ja siinä tarvitaan EU:ta. Ilmastonmuutoksen hillintä on koko ihmiskunnan kohtalonkysymys, ja EU on siinä avainasemassa.

Minua huolestuttaa todella paljon se, mihin suuntaan Eurooppa on menossa. Osa haluaa hajottaa unionia. Populismin nousu ympäri Eurooppaa kertoo etenkin siitä, että osa ihmisistä ei voi hyvin. On köyhyyttä, osattomuutta, epäreiluuden kokemuksia ja pelkoa tulevasta. Meidän pitää tehdä politiikkaa, joka pitää kaikki mukana. Tasata tuloeroja, huolehtia työllisyydestä, varmistaa hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen sekä tulevaisuuden pelottelun sijaan toimia ja luoda toivoa.  

Minulle on kertynyt asiaosaamista EU-teemoihin liittyen niin työuralta kuin politiikastakin. Olen tehnyt töitä Euroopan kemikaalivirastossa Helsingissä ja Kajaanissa asuessa Kainuun Edulla komission suorarahoitteisia INTERREG-hankkeita. Vihreissä johdin puolueen maatalousohjelman valmistelun, joka on EU-asioiden kannalta todella relevantti. EU:n budjetista noin 40 % käytetään maataloustukiin. Eli tätäkin kautta EU-asiat tulevat todella lähelle ja osaamista on.