Eutanasia on laillistettava ensi hallituskaudella

10.02.2023

Jokaisella ihmisellä on oikeus paitsi hyvään elämään myös hyvään kuolemaan. Levollista ja kivutonta poismenoa toivoo myös suurin osa suomalaista. Lähes neljä viidestä suomalaisesta kannattaa eutanasian hyväksymistä. Silti eutanasia on Suomessa edelleen kiellettyä. Seuraavan hallituksen on mahdollistettava eutanasia tietyin reunaehdoin.

Eutanasiassa on kyse sietämättömän kärsimyksen lopettamisesta ihmisen omasta pyynnöstä silloin, kun sairauteen ei ole hoitokeinoja eikä kärsimys ole muilla tavoin lievitettävissä. Se on keino päättää itse oma elämänsä inhimillisellä tavalla ja omilla ehdoilla. Kyse on ihmisen itsemääräämisoikeudesta omaan elämään. 

Suomessa eutanasia ei ole sallittua, mutta muutamissa maissa eutanasia on jo laillista. Euroopassa eutanasia on sallittua neljässä maassa: Espanja, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg. Näiden maiden lisäksi Sveitsi ja Itävalta ovat laillistaneet avustetun itsemurhan (kuolinavun). Suomestakin on lähtenyt potilaita näihin maihin hakemaan apua hyvään kuolemaan.

Eutanasia edellyttää aina, että henkilö pyytää sitä itse ja hän on oikeustoimikelpoinen eli ymmärtää asian. Pyynnön taustalla pitää olla myös subjektiivinen sietämätön kärsimys, jonka helpottamiseen ei löydy muita keinoja. Eutanasia olisi siis viimeinen keino, kun kaikki muut keinot on jo käytetty ja potilas itse tätä aktiivisesti haluaa. 

Vaikka eutanasia on Suomen lakien mukaan rangaistava teko, ei kuolevan potilaan kuoleman avustaminen ole selkeästi rangaistavaa. Tämä on ongelmallista lääkärin oikeusturvan takia ja siksi lainsäädäntö on selkeytettävä.

Eutanasiakeskustelun kanssa meidän on samaan aikaan kiinnitettävä enemmän huomiota hyvään saattohoitoon ja palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon. Niiden yhdenvertainen saatavuus ja osaaminen on varmistettava kaikilla hyvinvointialueilla. Kun riittävästä kivunhoidosta ja henkisestä tuesta kuolevalle sekä hänen läheisilleen huolehditaan, myös tarve eutanasialle jäänee hyvin harvinaiseksi Suomessa. 

Eduskunta käsitteli viimeksi eutanasian laillistamista Sipilän hallituskaudella. Tuolloin eduskunta ei vielä ollut valmis hyväksymään eutanasiaa Suomessa, vaikka Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta -kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 63 000 suomalaista. Eduskunta kuitenkin hyväksyi lausuman, jonka mukaan valtioneuvoston on asetettava laajapohjainen asiantuntijatyöryhmä selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Valitettavasti asia ei ole edennyt tällä hallituskaudella.

Seuraavan hallituksen on huomioitava tuo lausuma ja mahdollistettava tarkoin reunaehdoin oikeus avustettuun kuolemaan myös Suomessa.  Kuolinapu tulee laillistaa vain parantumattomasti sairaan ja sietämätöntä kärsimystä kokevan ihmisen vapaaehtoisesta, toistuvasta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä. 

Me emme anna lemmikkiemme kärsiä sietämättömästä kivusta tai parantumattomista sairauksista. Miksi siis sallimme ihmisten kärsimyksen elämän loppuvaiheessa? Aika on kypsä sallia eutanasia myös Suomessa.

Mirka Soinikoski

Kirjoittaja on vihreiden kansanedustaja ja anestesialääkäri