Evosta uusi Heureka

26.10.2021

Julkisuudessa on viime aikoina käyty keskustelua Evon tulevaisuudesta ja siitä, pitäisikö aluetta kehittää pelkästään retkeilyalueena. Aikaisempien lausuntojen ja selvitysten perusteella on käynyt selväksi, että Evon alue täyttää kirkkaasti kansallispuistolle asetetut kriteerit.

Viime vuonna asetettu alueellinen työryhmä Evon kehittämisestä jätti kesällä loppuraporttinsa, jossa se ehdottaa Evolle lähes 5000 hehtaarin tiedekansallispuistoa suojelemaan alueen luontoa ja kulttuuriperintöä sekä edistämään luonnon virkistyskäyttöä, tutkimusta ja opetusta. Myös Hämeenlinnan kaupunki puoltaa kansallispuiston perustamista alueelle. Kannatan lämpimästi tiedekansallispuiston perustamista Evoon.

Tiedekansallispuiston tarkoituksena on toimia alustana eri toimijoille, jossa yhdistyisivät saavutettavuus, vuorovaikutteisuus ja ekologisuus. Tieteen hyödyntäminen osana kansallispuistoa mahdollistaa uusia toimintoja ja moniaistisen tutustumisen luontoalueeseen. Jatkossa Evoon voisi tutustua esimerkiksi ikääntyneiden palvelutalosta tai lasten päiväkodista käsin. Evon tiedekansallispuiston luomat uudet mahdollisuudet ja toiminnot sisältävät valtavasti potentiaalia,  joka palvelisi koko Hämeen alueen luontomatkailua sekä koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Tiedekansallispuisto perustamista Evoon puoltaa lisäksi se, että tällä hetkellä Etelä-Suomen metsistä ainoastaan 3 % on suojeltu. Evo muodostaisi Etelä-Suomen suurimman yhtäläisen suojellun metsäalueen, joka tarjoaisi elinympäristöjä erityisesti lahopuulla ja siitä elävälle uhanalaiselle lajistolle. 

Kansallispuistot ovat myös kansalaisten suosiossa. Viime vuonna kansallispuistoihin tehtiin peräti 2,4 miljoonaa käyntiä. Määrä on huima, kun sen suhteuttaa väkilukuumme. Tutkimusten mukaan kansallispuistoon sijoitettu euro tuottaa aluetaloudelle kymmenen takaisin. Lisäksi on hyvä muistaa, että aloite tiedekansallispuiston perustamiseen on tullut poikkeuksellisen laajalta joukolta tutkijoita, järjestöjä ja yhteiskunnallisia toimijoita. Evon kansallispuistolle on siis laaja kansalaisyhteiskunnan ja alueellisten toimijoiden tuki.

Tiedekansallispuiston perustaminen mahdollistaisi runsaasti uudenlaista toimintaa, joka tukisi paitsi alueellista yrittäjyyttä ja tutkimustoimintaa myös kansalaisten luontoelämysmahdollisuuksia. Lisäksi Evon luontoalueen suojeleminen olisi merkittävä  luonnonsuojelullinen teko, jolla edistettäisiin luonnon moninaisuuden säilyttämistä ja luontopositiivista Suomea. Evon ainutlaatuinen luonto ansaitsee tulla suojelluksi. Tämän takia Evon valmistelua on jatkettava tiedekansallispuistona. Se on sekä koko Hämeen että suomalaisen luonnon etu.