Fortumin ja omistajaohjauksen on kannettava vastuuta ilmastotavoitteiden toteutumisesta

23.04.2020

Suomen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on kokemassa kolauksen maailmalla. Samalla, kun Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen, Suomen valtion omistama Fortum on siunaamassa Euroopan suurimman uuden kivihiilivoimalan rakentamisen Saksaan. Valtion omistajaohjauspolitiikka on nyt tulikokeessa, kun valtio-omistajan ilmastolinjauksista otetaan mittaa.

Tänään 23.4.2020 järjestetään Fortumin osakkeenomistajien yhtiökokous, jossa yritetään estää Fortumin tytäryhtiö Uniperin kivihiilivoimala Datteln 4:n avaaminen Saksassa. WWF on tehnyt yhtiökokoukselle aloitteen, jossa yhtiöjärjestykseen kirjattaisiin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Ympäristöjärjestöt ovat syystäkin raivoissaan, sillä Datteln 4:n kivihiilen poltosta syntyvät ilmastopäästöt vastaavat lähes viidennestä kaikista Suomen ilmastopäästöistä vuodessa.*

Suomen hallitus on sitoutunut tekemään Suomesta hiilineutraalin vuonna 2035. Meille vihreille on selvää, että tämän tavoitteen eteen teemme hallituksessa kaikkemme. Ilmastokriisin ratkaisuun tarvitaan kaikkia, eikä yritysmaailma voi väistää vastuutaan.

Hallituksen huhtikuussa hyväksymään omistajapolitiikan periaatepäätökseen saatiin ensimmäistä kertaa koskaan mukaan yrityksille selväsanaiset ilmastovelvoitteet. Yhtiöiden on tunnistettava oman toimintansa ilmastovaikutukset sekä otettava huomioon hallituksen hiilineutraaliustavoite ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Nyt nämä sitoumukset joutuvat heti testiin.

Tänään ilmastoministeri Krista Mikkonen on kertonut kutsuneensa omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen halllituksen ilmastopolitiikkaa koordinoivan ministeriryhmän kokoukseen. On tärkeää kuulla, kuinka valtio-omistaja Fortumin tilanteessa toimii ja kuinka ilmastotavoitteet toteutuvat.

Tilanne vaatii välittömiä toimia Datteln 4:n rakentamisen keskeyttämiseksi. Sijoittajat ympäri maailman kertovat nyt, kuinka ne irtaantuvat fossiilisijoituksista. Euroopan suurimpiin institutionaalisiin sijoittajiin kuuluvat yhtiöt ovatkin vaatineet Fortumilta Datteln 4:stä ja kivihiilestä luopumista. Ilmastokriisin torjunnassa fossiilisten polttoaineiden varaan ei voi rakentaa mitään tulevaisuuden liiketoimintaa. Tämä myös Fortumin liikkeenjohdon tulisi ymmärtää.

Suomen ja Saksan vihreät ovat tehneet tiivistä yhteistyötä, jotta laiva saataisiin kääntymään. Saksassa vihreät ovat esittäneet vaihtoehtoja Dattelnin voimalalle. Hiilivoimaloita voitaisiin sulkea nopeammassa aikataulussa ja panostaa enemmän uusiutuviin energioihin. Vuonna 2019 uusien tuulivoimaloiden rakentaminen Saksassa väheni yli 80 % vuoteen 2017 verrattuna, joten lisäämisen varaa on. Työllisyyttä Saksan perinteisillä hiili- ja teräsalueilla voitaisiin tukea tuottamalla hiilineutraalia terästä.

Ilmastonmuutoksen torjunta ei voi ottaa enää yhtään taka-askelta, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoite saavutettaisiin. Meidän tehtävämme on muuttaa maailmaa, jotta elämä maapallolla voi kukoistaa myös meidän jälkeemme. Siksi Euroopassa ei tule rakentaa yhtään vanhan maailman kivihiilivoimalaa, vaan kaikkien investointien on tähdättävä puhtaan ja hiilineutraaliin yhteiskunnan rakentamiseen.

Kirjoittaja on Vihreiden varapuheenjohtaja.

The coal-fired power plant Datteln 4 – no climate protection but economic risks