Fortumin Uniper-kauppa vesittää puhtaat lupaukset

09.10.2017

Valtionyhtiö Fortum Oyj on vakavarainen energiatoimija, joka on strategiassaan kertonut kaikille suomalaisille ja myös meille kansanedustajille edistävänsä muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja vahvistavansa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää. Fortum on tehnyt miljardibisnestä myymällä suomalaisten sähköverkot ja rahastamalla suomalaisia sähkönkuluttajia. Näitä varoja on kerrottu sijoitettavan vähäpäästöiseen energiaan. 

Kilpailukykyään muuttuvassa maailmassa Fortum on tähän saakka kertonut ylläpitävänsä keskittymällä jatkossa aurinkovoimaan, tuulivoimaan, bio- ja jätepolttoaineisiin sekä vähentämällä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon päästöt minimiin. Hyviä suunnitelmia, visiotasolla. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että sijoituksia ohjataan isosti myös fossiilienergiaan ja vanhaan ydinvoimaan.

Jo viikon vellonut keskustelu Fortumin suunnitelmista hankkia puhtaiden ratkaisujen sijaan iso omistus Uniperista on herätti perjantaina lisää ihmetyksen aihetta. Helsingin Sanomat kertoi, että myös Uniperin puolelta ihmetellään Fortumin kiinnostusta sijoittaa fossiilienergiaan. Jutussa haastatellut Uniperin toimitusjohtaja ja saksalaisen hiilivoimalan johtaja eivät ymmärrä, mitä Fortum jättikaupalla tavoittelee.

Uniperin toimitusjohtaja Klaus Schäfer ihmetteli Helsingin Sanomille: ”Miksei Suomessa kysytä syitä Fortumin haluille ostaa itseään kaksi kertaa suurempi yhtiö, joka ei sovi sen omaan strategiaan?”

Puhtaiden ja kestävien investointien sijaan tällä hallituskaudella Fortumin näyttävimmät sijoitukset ovat olleet saksalaisen energiakonserni E.ON:n oletettavasti kannattamattomana hylkäämä Fennovoiman sekava ydinvoimalahanke sekä uusimpana niin ikään E.ON:n hylkäämä, menneen maailman fossiilivoimajätti Uniper, jolla on myös merkittäviä vesivoima- ja ydinvoimaomistuksia mm. Ruotsissa. Näinkö kestävä kehitys otetaan osaksi Fortumin strategiaa? Fortumin ja samalla Suomen valtion vastuulle näyttää paremminkin kertyvän yhä kasvava määrä ydinjätettä sekä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä. Uniper-kaupoista virinneessä keskustelussa esitetty selitys ruotsalaisen vesivoiman kylkiäisenä hyväksyttävistä Uniperin fossiilivoimaosuuksista ontuu perusteluna perin pohjin.

Jos Fortumin tavoittelema lähes 47 % Uniper-kauppa toteutuu suunnitellusti, konsernista tulee myös yksi Venäjän energiamarkkinoiden suurimmista toimijoista. Uniper nimittäin omistaa 7-8 % koko Venäjän sähköntuotannosta. Fortumilla on ennestään noin 10 gigawatin verran omaa lämmöntuotantoa itänaapurissa sekä hampaat irvessä, mutta palkitsevat vesivoimakaupat ja hyvät Venäjä-suhteet mielessä, ostettu osuus venäläisen Rosatomin puskemasta Fennovoimasta. Itänaapurin väläyttelemistä vesivoimakaupoista ei ole kuultu sen koommin, energiamarkkinoilla Venäjä on monimutkainen yhteistyökumppani. Joko maariskin kasvamista olisi syytä arvioida hallituksen omistajaohjausyksikössä?

Tähän saakka omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä (kesk.) on vaikuttanut välinpitämättömältä. Suomen hallitus ja koko eduskunta pyrkii saamaan Suomen irti fossiilisista polttoaineista. Viime viikon keskiviikkona 27.9. eduskunta kävi perusteellisen keskustelun hallituksen selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja oman kansallisen vastuumme tahdista on nopeampia ja hitaampia näkemyksiä, suunta on kuitenkin yhteisesti ja parlamentaarisesti hyväksytty. Enemmistöomistajana valtion tulee edellyttää tässä suunnitelmassa pysymistä myös valtionyhtiöiltä.

Fortum kertoo informoineensa poliitikkoja yhtiön strategiasta, mutta ei Uniper-kaupoista etukäteen. Syykin on ilmeinen – valtaosin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan tuotannon osuuden kasvattaminen on juuri päinvastaista, kuin mitä yhtiön strategia edellyttää. Ministeri Lintilää tai Fortumia itseään asia ei näytä huolettavan.

Asian vastuuministeri Lintilä on kuitannut kauppasuunnitelmiin kohdistuvan kritiikin toteamalla, että Saksassa hiilivoima on siirtymäkauden energiamuoto, kuten Suomessa ydinvoima. Nyt vaikuttaa siltä, että Fortumin fossiilivisiot ja Fennovoima-hääräilyn hyväksymällä hallituksen strategia onkin puhtaaseen teknologiaan siirtymisen sijaan pyrkimys pitäytyä siirtymäkauden saastuttavissa ja vaarallista jätettä tuottavissa ratkaisuissa mahdollisimman pitkään. Ravimiehenä ministerin kuuluisi tietää, että vanhaa ja rampaa hevosta ajamalla ei päästä hyväksytysti maaliin, eikä ainakaan siihen lopputulokseen, jota on kansalle kerrottu tavoiteltavan.