Haavisto Suomen ilmastopaneelin arviosta: Metsien lisähakkuut vaarantavat ilmastotavoitteet

09.11.2018

Suomen ilmastopaneeli esitteli tänään arvionsa siitä, mitä Pariisin ilmastosopimuksessa sovitussa 1,5 asteen tavoitteessa pysyminen tarkoittaisi Suomelle. 

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston mukaan tutkijoiden viesti on selvä: hiilinieluja on kasvatettava merkittävästi. Suomi ei muuten voi kantaa oikeudenmukaista vastuutaan päästöjen vähentämisessä. Hallitus tavoittelee metsähakkuiden kasvattamista 80 miljoonaan kuutioon vuodessa, kun kestävämpi taso olisi esimerkiksi vuoden 2014 hakkuumäärä eli 65 miljoonaa kuutiota.

– Metsien, soiden ja peltojen hiilinielut ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa yhtä tärkeitä kuin päästöjen vähentäminen. Ilmastopaneelin viesti oli tänään selvä ja painokas: metsänielua on kasvatettava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen kaavailemia metsien lisähakkuita ei voida toteuttaa, jos lämpeneminen halutaan rajata 1,5 asteeseen, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan hallituksen tavoittelemat lisähakkuut ovat tekemässä tyhjäksi kaikki muut päästövähennykset. Hakkuiden toteutuminen tekisi ilmastotavoitteisiin pääsemisestä epärealistista.

– Hallituksen lisähakkuiden toteuttaminen tarkoittaisi sitä, että Suomen pitäisi poistaa kaikki muut päästönsä äärimmäisen nopealla aikataululla niin teollisuudesta, liikenteestä kuin energiantuotannosta. Se ei vaikuta realistiselta, Haavisto sanoo.

Vihreiden tavoite on vahvistaa Suomen hiilinieluja. Yhtenä keinona Vihreät esittää, että metsänomistajia kannustetaan hiilensidontaan ottamalla käyttöön kasvatusmaksu, joka palkitsee metsänomistajia hiilinielun kasvattamisesta.

– Tähän asti metsänomistaja on voinut saada tuloja vain hakatessaan metsäänsä. Jatkossa metsänomistajan on voitava ansaita myös antamalla metsiensä kasvaa ja sitoa hiiltä, Haavisto sanoo.

– Tulevat eduskuntavaalit ovat ilmastovaalit, joissa ratkaistaan, kantaako Suomi vastuunsa globaaleista päästövähennyksistä, Haavisto sanoo.

Vihreät esittivät syyskuussa keinonsa hiilinielujen kasvattamiseksi >