Haitoille hintalappu — Taloutta voi sopeuttaa reilusti uudistaen ja luontoa säästäen

09.04.2024

Mediassa esiintyneiden tietojen perusteella hallitus kaavailee kehysriihessä peräti kolmen miljardin lisäsopeutuksia. Suhtaudumme monien asiantuntijoiden tavoin sopeutuksen mittaluokkaan tällä aikataululla kriittisesti.

Sopeutustoimet tulee tehdä harkiten niin, että taantuma ei pitkity, köyhyys ei syvene ja suomalaisten ostovoima ei kärsi. Lääke ei saa olla pahempi kuin sairaus. Taloutta voidaan ja tulee sopeuttaa niin, että lapsilta, vähävaraisilta, luonnolta ja ilmastotoimista ei leikata. 

Pitkässä juoksussa Suomen talous ei vahvistu vain leikkaamalla ja näivettämisellä. Tarvitaan myös työllisyyttä lisääviä ja kestävää kasvua vahvistavia uudistuksia.

Vihreät tarjoaa kehysriihessä päätettäväksi miljardiluokan sopeutuspaketin, joka vahvistaisi taloutta tuntuvasti sekä uudistaisi sitä oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Tuomme pöytään myös uusia työllisyys- ja kasvutoimia.

Kaiken kaikkiaan hallitus on kehysriihessä valtavien päätösten äärellä. Seuraavat vuoden ratkaisevat, onko Suomi vihreän siirtymän voittajien vai häviäjien leirissä.

Nyt on aika asettaa haitoille hinta ja uudistaa taloutta reilusti.

Vihreä verouudistus sopeuttaa taloutta kestävästi ja reilusti

Haittaveroilla ympäristölle haitalliselle toiminnalle asetetaan oikea hinta. Samalla voidaan kerätä varoja valtion kassaan. Ympäristön pilaamisesta ei saa enää kilpailuetua, vaan yritystoiminta ohjautuu ympäristön kannalta kestävään suuntaan. Esitämme seuraavia toimia:

 • Kaivosveron korotus 150 me
 • Energiavero indeksiin 150 me
 • Reilu lentovero 150 me
 • Maankäytön muutosmaksu 25 me

Ympäristölle haitallisten tukien leikkaamisella voidaan vahvistaa sekä Suomen taloutta että ympäristön tilaa. Tutkimusten mukaan väärin kohdistuvat yritystuet ovat suurin este talouden tuottavuuden kehityksen tiellä. Ehdotamme seuraavia toimia:

 • Puunpolton ja polttoturpeen verotuen poistaminen asteittain 250 me
 • Maatalous- ja puutuotannon tukien karsiminen 150 me
 • Työkoneiden polttoaineen verotuen poistaminen asteittain 100 me
 • Teollisuuden sähköistämisen tuen poistaminen 150 me
 • Lentämisen tukien poistaminen 30 me
 • Muiden yritystukien karsiminen 50 me

Hallitus on kehysriihessä todennäköisesti korottamassa arvonlisäveroa. Korotus uhkaa osua erityisesti pienituloisiin kohtuuttomalla tavalla. Tämä on vahingollista etenkin, kun monista etuuksista on jo leikattu rankasti ja niiden indeksikorotukset jäädytetty hallituksen aiemmilla päätöksillä. Arvonlisäverotusta tulee uudistaa oikeudenmukaisesti.

Vihreät uudistaisi arvonlisäverotusta suosimaan kestävää kulutusta ja kitkemään ympäristö- ja terveyshaittoja. Uudistuksella voisi tavoitella kulutuksen ohjaamista kestävämpään suuntaan sekä talouden vahvistamista vähintään puolella miljardilla eurolla, josta osa kohdennettaisiin köyhyyden vähentämiseen ja vaikutusten kompensointiin pienituloisille. Edellytämme myös hallitukselta, että arvonlisäverotusta koskevat ratkaisut eivät syvennä köyhyyttä.

Kehysriihessä tulee tehdä myös muita tulopuolta vahvistavia päätöksiä. Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta tulee uudistaa (450 me) sekä vahvistaa terveysperustaista verotusta (mm. alkoholin, tupakan ja sokerin verotus 150 me). Suurimpien eläkkeiden kasvun hillitseminen maltillisella indeksijarrulla eläkeläisköyhyyttä syventämättä olisi vastuullista sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta. 

Vihreä kasvupaketti luo puitteita kestävälle kasvulle

Vihreä siirtymä on Suomen talouden suurin mahdollisuus. EK:n päivitetyn dataikkunan mukaan Suomeen on vireillä miljardien ja miljardien euron edestä investointeja. Lähivuosien aikana on käytettävä pelimerkit oikein, jotta investoinnit saadaan kotiutettua Suomeen.

Samalla Suomen tulee vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa, jotta vihreä siirtymä etenee koko Euroopan tasolla. Suomi ei valtiontukikilpailussa pärjää, joten EU:n tasolla on luotava rahoitusinstrumentteja vihreän siirtymän edistämiseen. Jarruttelulla ei saavuteta mitään.

Suomen talouden tilannetta vaikeuttaa erityisesti rakennusalan heikko tilanne. Siksi rakennusalale tarvitaan täsmätoimia. Ehdotamme esimerkiksi seuraavia toimia:

 • Vauhditetaan vihreää siirtymää esimerkiksi lisäämällä voimavaroja lupien viranomaiskäsittelyyn.
 • Edistetään EU:n yhteistä rahastoa vihreän siirtymän kriittisiin investointeihiin kansallisten tukien sijaan. Rahasto rahoitetaan EU:n omia varoja vahvistamalla.
 • Helpotetaan rakennusalan ahdinkoa perumalla leikkaukset kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukiin, panostamalla asuntojen energiaremontteihin ja sähköautojen latausinfraan, lyhentämällä korjausvelkaa esimerkiksi homekouluissa sekä käynnistämällä valtion rahoittamia infrahankkeita etupainotteisesti

Vihreä työllisyyspaketti tunnustaa tosiasiat

Hallitus on sivuuttanut monia työllisyyttä parantavia toimia. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrän puolittaminen voi parantaa työllisyyttä jopa 10 000 työntekijällä. Mielenterveyteen ja työhyvinvointiin liittyvien ongelmien korjaaminen voi tuoda myös merkittäviä taloudellisia säästöjä, sillä OECD:n arvion mukaan mielenterveyden ongelmien kustannukset Suomelle ovat joka vuosi 11 miljardia euroa.

Työvoiman saatavuus haastaa hyvinvointivaltion palveluita ja on myös yksi suurimmista jarruista yritysten kasvulle. Tarvitsemme lisää osaajia aina päiväkodeista vihreän teknologian yrityksiin. Osaamiseen ja koulutukseen tulee panostaa määrätietoisesti, jotta yrityksissä riittää osaavaa työvoimaa. Ilman työperäistä maahanmuuttoa Suomen talous näivettyy. 

Ehdotamme seuraavia toimia:

 • Vähennetään työkyvyttömyyseläkkeiden määrää mm. toteuttamalla laaja terapiatakuu, panostamalla täsmätyökykyisten työllistämiseen, lisäämällä matalan kynnyksen palveluja sekä vahvistamalla työntekijöiden työsuojelua psykososiaaliselta kuormitukselta
 • Ei leikata koulutuksesta, vaan panostetaan siihen. Uudistetaan aikuiskoulutustuki, toteutetaan avoimen korkeakoulun opintoseteli ja lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja
 • Ei jarruteta työhön johtavaa maahanmuuttoa ja kotoutumista, vaan vauhditetaan niitä. Otetaan käyttöön työnhakuviisumi, luovutaan saatavuusharkinnasta, puolitetaan perheenyhdistämisen tulorajat ja tehdään kansainvälisten osaajien työnantajien maksamista muutto- ja matkakuluista verottomia