Hallitus avasi solmunsa – esitämme varhaiskasvatuksen opettajien määrän lisäämistä, kaivosveroa ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen kasvattamista

17.11.2022

Hallitus teki eduskunnalle viimeisiä keskeisiä lakiesityksiä. Esitämme muun muassa varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen kasvattamista, kaivosveron käyttöönottoa ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen kasvattamista. Myös Tiilikkajärven kansallispuistoa laajennetaan. Saamelaiskäräjälain uudistamista esitetään eduskunnalle ilman yksimielisyyttä.

Viime viikot ovat olleet hallituksessa melkoista vuoristorataa, tätä lienee turha kiistää. Olen kuitenkin aidosti tyytyväinen siitä, että tällä viikolla solmu saatiin aukaistua ja hallitus pystyi antamaan uusia lakiesityksiä eduskunnalle.

Varhaiskasvatus on ollut kasvavissa ongelmissa henkilöstöpulan vuoksi. Hallitus esittää nyt varhaiskasvatuksen aloituspaikkojen kasvattamista kertaluonteisesti yhteensä 300 paikalla. Tämä on tärkeä toimi, jolla sekä helpotetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten työkuormaa ja vahvistetaan lasten koulupolun ensimmäisiä askelia.

Teimme myös ilmastoon ja luontoon liittyviä esityksiä. Niistä keskeisimpänä esitiämme eduskuntaan biopolttoöljyn jakeluvelvoitetteen korottamista niin, että saadaan aikaiseksi 0,43 miljoonan tonnin uudet päästövähennykset. Jakeluvelvoitetta nostettaisiin vuodesta 2026 alkaen siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite olisi 30 prosenttia. Jakeluvelvoite koskee kevyen polttoöljyn jakelijoita. Kevyttä polttoöljyä käytetään erityisesti lämmityksessä ja työkoneissa.

Myös kaivoslain uudistamisen yhteydessä sovittu kaivosvero on nyt toteutumassa. Tähän asti olemme antaneet arvokkaat mineraalimme pitkälti ulkomaisten yhtiöiden käyttöön ilmaiseksi, vaikka ne voidaan hyödyntää vain kerran. On tärkeää, että jatkossa myös yhteiskunta saa niistä korvauksen. Veron suuruus jää käyttöön otettaessa vielä matalaksi, mutta kun verotyökalu on olemassa, sitä on helppo korottaa tulevina hallituskausina.

Esitämme myös Pohjois-Savon ja Kainuun rajalta löytyvän Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusta, mikä on tärkeä lisä kansallispuistojen vahvistamiseksi. Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksessa saamme jopa 1300 hehtaaria lisää suojelun piiriin. Puisto sijaitsee Rautavaaran ja Sotkamon kunnissa, ja laajennusta on edistetty tiiviisti paikallisten kanssa yhteistyössä.

Hallituksessa on myös löydetty sopu sote-rahoitusmallin uudistamisesta. Yliopistosairaaloiden toimintaa turvaamaan valmistellaan uusi rahoituskriteeri, joka parantaa vaativia hoitoja sekä tutkimusta ja kehitystä toteuttavien sairaaloiden tilannetta. Lisäksi rahoituksen siirtymäsäännöstä tullaan muuttamaan siten, että monen alueen rahoitustilanne paranee.

Kaikkea sumaksi asti muodostunutta lainsäädäntöä ei kuitenkaan pystytä antamaan. On harmillista, että esityksiä jää puuttumaan esimerkiksi työllisyystavoitteen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemisen osalta. Vihreät kannattaa työllisyysasteen nostamista 80 prosenttiin, ja sen osalta työtä jää tehtäväksi vielä seuraavalle hallituskaudelle.

Toivon eduskunnalle viisautta hallituksen esittämien lakien käsittelyssä. Suomi tarvitsee vakaan ja toimintakykyisen päätöksentekokoneiston erityisesti aikana, kun seuranamme ovat energiakriisi, elinkustannusten nousu ja sotaa käyvä rajanaapuri.

 

Saamelaiskäräjälaki eduskunnalle riitaisena

Olemme antaneet eduskunnalle myös esityksen saamelaiskäräjälain uudistamisesta. Suomi on saanut YK:n ihmisoikeuskomitealta asti moitteita siitä, että nykyinen laki ei ole alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden mukainen. 

Nyt nämä ongelmat korjaava uusi laki on lähtenyt eduskuntaan. En voi sanoin kuvata, kuinka tärkeä askel tämä on. Kiitos jo tässä kohtaa kaikille asiaa edistäneille.

Lakiuudistuksen tekeminen on ollut monellakin tavalla vaikeaa, ja sitä on yrittänyt jo useampi perättäinen hallitus. Samalla uudistus on nostanut yhteisöjä ja yksilöitä satuttavia kysymyksiä julkisuuteen. Nyt on korkea aika saada tämä uudistus maaliin ja päästä asiassa eteenpäin.

Lakiesitys eteni hallituksesta riitaisena. Nyt sille tarvitaan eduskuntakäsittelyssä mahdollisimman laaja tuki. 

Tässä asiassa ei ole kysymys puolueista, hallituksista ja oppositioista, vaan saamelaisten oikeuksista. Vetoan jokaiseen kansanedustajaan, jotta lain uudistamiseen löytyy riittävä tuki. 

Olemme sen saamelaisille velkaa.