Hallitus käänsi nuorten sukupolvien taskut nurin

17.04.2018

Eduskunnassa käsiteltiin tänään Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022. Kerroin Vihreiden ryhmäpuheessa, kuinka hallituksen talouskuripolitiikka on ollut hyvin valikoivaa. Hallituksen valintana on ollut leikata köyhiltä ja koulutuksesta, eikä koskaan siitä, mitä elinkeinoelämän lobbarit pitävät eturyhmille tärkeänä.

Eriarvoisuutta ja köyhyyttä lisäävää linjaansa hallitus perustelee sillä, että sen kädet eivät voi olla tulevien sukupolvien taskuissa. Asia on kuitenkin juuri näin, hallituksen kädet ovat syvemmällä nuorten sukupolvien taskuissa kuin taskun pohjalle jämähtänyt nukka.

Hallitus on leikannut syvän avohaavan lasten ja nuorten koulupolulle jokaisella koulutusasteella. Nuorten tasa-arvoinen mahdollisuus kouluttautua on heikentynyt ja arjesta on tullut haastavampaa hallituksen kiristettyä opiskelijoiden toimeentuloa. Hallituksen toteuttamat korkeakoululeikkaukset ovat puolestaan vaikeuttanut kykyämme kilpailla osaamisella maailmalla.

Samaan aikaan, kun hallitus vaikeuttaa tietoisesti nuorten arkea, on hallitus huolissaan syntyvyyden laskusta. Viimeisin todiste tästä epäjohdonmukaisesta toiminnasta on hallituksen aie lisätä epävarmuutta nuorten aikuisten elämään työntämällä alle 30-vuotiaat entistä syvempään pätkätyökierteeseen. Huolestaan huolimatta hallitus ei kyennyt viemään edes perhevapaauudistusta maaliin saakka, vaikka suomalainen perhepolitiikka tarvitsee akuutisti kunnianhimoisen uudistuksen vastaamaan 2020-luvun perheiden ja työelämän tarpeita.

Perhevapaauudistus olisi ollut myös tasa-arvoteko. Hallituksen taloustalkoot ovat kohdistuneet köyhien ja opiskelijoiden ohella kaikkein kipeimmin julkisen sektorin naisvaltaisten ja pienipalkkaisten alojen työntekijöihin. Sote-uudistus uhkaa tarkoittaa toteutuessaan Suomen suurimpia yt-neuvotteluita.

Hallitus on jättänyt tämän maan kipeästi tarvitsemat uudistukset sosiaaliturvaan, verotukseen ja työmarkkinoihin seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Nuo uudistukset on tehtävä siten, että samaan aikaan pidetään huoli kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Toisin kuin tämä hallitus on tehnyt.

Uudistua täytyy, koska Suomen talouden katto on korjattava hyvän sään aikana, jotta se kestää kansainvälisen talouden suhdannevaihteluiden mukanaan tuomat rankkasateet myöhemmin. Vihreiden keskeinen ohjenuora on kestävä kehitys. Kaiken päätöksenteon täytyy olla taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla.