Heli Järvinen: Nyt jos koskaan ilmastotyötä todella kannattaa tehdä

15.12.2020

Vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen piti eduskunnan täysistunnossa 15.12. ryhmäpuheen. Puheessaan Järvinen painotti, että hallituksen koronaelvytyksen erityistoimia on tarvittu ripeästi, oikea-aikaisesti ja toistuvasti.

–  Lyhyellä aikavälillä jatkamme lomautettujen oikeutta opiskella, jatkamme yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen ja jatkamme suojaosan korotusta 500 eurossa, jotta jokaisen työttömän kannattaa ottaa vastaan pieniäkin työtehtäviä. Pitkällä aikavälillä panostamme nuoriin, varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluihin asti, Järvinen sanoi.

Järvisen mukaan tämä hallitus haluaa ottaa vakavasti viestin siitä, että lajien sukupuuttoaallot jatkuvat ja luonto köyhtyy.

– Siksi rahoitus luonnonsuojeluun jatkuu ennätyskorkealla tasolla. Tulevanakin vuonna yli 100 miljoonaa euroa korkeampana kuin hallituskauden alussa. Myös kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita tuetaan ennätyksellisesti, yhteensä 28,5 miljoonalla eurolla, Järvinen totesi.

Järvisen mukaan ilmastonmuutos ei ole pysähtynyt viruksen jalkoihin. Siksi myöskään toimet sen hidastamiseksi eivät saa pysähtyä.

– Onneksi tätä työtä tulee kirittämään Euroopan Unionin elvytyspaketti. Sen turvin saamme vauhtiin kiertotaloutta, siirtymistä uusiutuvaan energiaan, rohkeaa suomalaista koulutusta ja innovaatioratkaisuja. Nyt jos koskaan ilmastotyötä todella kannattaa tehdä. Me vihreät haluamme, että EU:n elvytysrahoista pitää käyttää vähintään puolet ilmastoinvestointeihin, Järvinen sanoi.

Järvisen mukaan työllisyyttä vahvistetaan panostamalla ihmisten hyvinvointiin.

–  Mielenterveydestä huolehtiminen on mitä kovinta talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Ja nyt korona-aikana entistäkin tärkeämpää. Pidetään siis yhdessä huolta toisistamme, niin pidämme huolta työllisyydestä, taloudesta ja ennen kaikkea toivosta, Järvinen päätti puheensa.