I dag firar också De Gröna Svenska dagen

06.11.2018

Jag har många svenskspråkiga och tvåspråkiga vänner som har berättat att det har blivit svårare för vår historiska språkminoritet att leva i Finland. Att höra hatprat i sitt eget land är inte acceptabelt. Populismen och främlingsfientligheten har ökat och man kan allt oftare höra kommentarer i stil med ”täällä puhutaan suomea perkele”.

Sociala medier förmedlar sorgliga nyheter där finlandssvenskar har flyttat till Sverige för att fly undan rasism och hat som de har mött i sitt eget hemland. Vi har inte råd att tillåta en sådan här utveckling och all typ av rasism – också då den riktas mot våra egna nationalspråk – måste stoppas!

Språkundervisningen och en naturlig kontakt med det andra inhemska språket har en avgörande roll för hur språkattityderna i vårt tvåspråkiga Finland utvecklas. Det finns genuint tvåspråkiga orter och städer där det inte ses som något konstigt alls utan en självklarhet att två språk lever sida vid sida. Mångfald är oftast en rikedom och så är fallet med språkkunskap och förståelse för olika kulturer.

Det mest effektiva sättet att lära sig det andra inhemska, ”främmande”, språket är att lära känna det okända och att bli bekant med obekanta: med andra ord, att få barn i skolor och daghem att bekanta sig med andra språkgrupper. Kommunikation är avgörande och blir allt viktigare för att nå konsensus och stabilitet i våra samhällen. Att växa upp med flera språk inte bara stimulerar människors kreativitet, utan breddar också på attityder och ger en grogrund för fördomsfrihet och solidaritet.

Jag tycker det är mycket intressantare att se på vad vi har gemensamt, på finska och svenska, än vad som skiljer oss åt. Det finlandssvenska förknippas ofta med ett starkt kulturarv. Låt oss ta vara på det här arvet som en del av hela Finlands gemensamma rikedom. Svenska Kulturfonden har t.ex. i år satsat 6 miljoner euro på projekt och program som direkt främjar tvåspråkighet, alltså för att få kulturen och medborgarlivet på svenska och finska att närma sig varandra och båda språkgrupperna att mötas.

De svenskspråkiga institutionerna som t.ex. Folktinget, Borgå stift (Ev.Luth. kyrkan), Åbo Akademi, Hanken, Axxell, Arcada, Novia, Konstsamfundet & Amos Rex och svenskfinlands många teatrar, muséer, medier och föreningar är viktiga institutioner, både för den verksamhet de bedriver, men också för att de har ett visst symbolvärde. Symboler är inte helt obetydliga för ens språkliga och kulturella identitet.

De svenska rummen kan inte bara bevaras utan också utvecklas genom att öppna dem för tvåspråkiga, finskspråkiga, och annan-språkiga personer. Låt oss fira vårt svenskspråkiga Finland som en viktig och ärorik del av vårt historiska arv, som en aktiv egenskap och som en mångfald, flexibilitet och rikedom som inte alla länder har.

Pekka Haavisto
Ordförande
De Gröna