Ihmisoikeuksia juhlistetaan parhaiten ihmisoikeuksia vahvistavilla laeilla

10.12.2021

Tänään ihmisoikeuksien päivänä juhlistetaan niitä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä sopimuksissa meistä jokaiselle. Ihmisoikeudet eivät ole vain juhlapäivän tai juhlapuheiden asia. Ihmisoikeuksia edistetään parhaiten luomalla ihmisoikeusmyönteistä lainsäädäntöä.

Tämä hallitus on luvannut rakentaa Suomea, jossa jokaista ihmistä kunnioitetaan ja kaikkien ihmisoikeuksia edistetään. Kolmen merkittävän kysymyksen kohdalla tämä lupaus ei vielä toteudu, ja niistä jokainen pitää vielä hallituskauden aikana ratkaista.

Translaki ei kunnioita itsemääräämisoikeutta

Nykyinen translaki loukkaa räikeästi ihmisoikeuksia vaatiessaan lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä. Jokaiselle tulee taata itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus tehdä päätöksiä omasta elämästään. Tämä hallitus on vihdoin luvannut säätää itsemääräämisoikeutta kunnioittavan translain, mutta odotamme esitystä sosiaali- ja terveysministeriltä edelleen. Olen kritisoinut prosessin viivästymistä kirjallisessa kysymyksessäni ministerille ja YK:n ihmisoikeuskomitea antoi huhtikuussa 2021 Suomelle suosituksen translain uudistamiseksi. Suomeen tarvitaan uusi translaki, ja se tarvitaan pian.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Samalla tulee huolehtia siitä, että asiantuntijoiden ja kansalaisten esittämät huolet esimerkiksi transnuorten oikeuksien toteutumisesta huomioidaan uudistusta tehtäessä. 

Saamelaisilla on oikeus määrätä oman kansansa asioista 

Toisena merkittävänä ajankohtaisena ihmisoikeuskysymyksenä hallituksen pöydällä on saamelaiskäräjälain uudistaminen. Kyse on siitä, että Suomi vihdoin korjaa lain, joka rikkoo saamelaisten oikeutta itse määrätä oman kansansa asioista. Oikeusministeriön vetämä toimikunta on saanut valmiiksi esityksensä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi. Toteutuessaan esitys turvaisi alkuperäiskansan oikeudet aiempaa paremmin ja korjaisi epäkohtia, joista Suomi on toistuvasti saanut huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeustoimielimiltä. 

Seksuaalirikoslainsäädännön kunnioitettava suostumusta

Kolmas ajankohtainen ihmisoikeuskysymys on seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. Rikoslain raiskausmääritelmä muutetaan vihdoin suostumuksen puutteeseen perustuvaksi. Uudistuksen lähtökohtina ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus. 

Muutos tuntuu välillä tuskastuttavan hitaalta. Feministit ovat vaatineet Suomen seksuaalirikoslain korjaamista jo vähintään vuosikymmenen ajan. Poliittinen muutos tapahtuu, kun olemme valmiita sinnikkäästi tekemään töitä sen eteen. Minulla oli kunnia vetää ensin Suostumus-kansalaisaloitekampanjaa ja myöhemmin olla kansanedustajana hallitusneuvotteluissa sopimassa näistä linjoista sukupuolittuneen väkivallan ja seksuaaliväkivallan torjumiseksi. Nyt näistä hallituksen linjauksista on tulossa viimein totta.

Muutos ei tapahdu itsestään tai helposti. Se tapahtuu kun jaksamme yhdessä sinnikkäästi tehdä töitä ihmisoikeuksien eteen, joka päivä. Se on työ, jossa tarvitaan jokaista.