Opintotuen taso ja valuviat on korjattava

29.09.2022

Opintotuen pitäisi mahdollistaa täyspäiväinen opiskelu, mutta sen sijaan opiskelijat elävät köyhyysrajan alapuolella. Opintolainaa nostetaan enemmän kuin koskaan, vaikka varmuutta tulevaisuudesta tai omasta maksukyvystä ei ole. Opintorahan tason riittämättömyydestä kielii se, että opintolainojen määrä on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa. Samalla myös opiskelijoiden nostamat lainamäärät nousseet merkittävästi.

Ei ihme, että opiskelijat uupuvat.  Opiskelijat ovat nimenneet toimeentulon yhdeksi suurimmista stressin aiheuttajista. Rahahuolet haittaavat opintoihin keskittymistä. Riittävä toimeentulo on mielenterveyskysymys.

Elokuussa astui voimaan 15 euron ylimääräinen opintotuen indeksikorotus, joka on ehdottomasti tarpeen hintojen rajun nousun myötä. Syksyn budjettiriihessä onnistuimme korottamaan opintotuen huoltajakorotusta ja opiskelijoiden ateriatukea, jotta opiskelijaruoan hintojen nousua ei kustannettaisi täysin opiskelijoiden kukkarosta. 

Tämä hallitus on ottanut jo aiemminkin useita merkittäviä askelia opiskelijoiden tilanteen helpottamiseksi. Huoltajakorotusta nostettiin jo kertaalleen hallituskauden alussa ja opintoraha palautettiin takaisin indeksiin. Ensi vuoden alusta alkaen opintotuen tuloraja nousee 50 prosentilla, mikä vähentää opiskelijoihin kohdistuvaa byrokratiaa ja helpottaa työn ja opiskelun yhteensovittamista itselle sopivalla tavalla.

Mitkään näistä toimista eivät kuitenkaan riitä paikkaamaan sitä 86 euron leikkausta, joka jo valmiiksi pieneen opintorahaan tehtiin viime kaudella Kokoomuksen johdolla. Opintotuki on pienempi kuin mikään muu etuus. Moni pienituloinen joutuu aidosti pohtimaan, miten rahat riittävät, jos pääsee kokopäiväiseksi opiskelijaksi ja menettää oikeuden työttömyyspäivärahaan. Tulot pienenevät tuhansilla euroilla vuodessa.

Tämä asetelma on täysin väärä. Opiskelu kannattaa aina. Siksi opintorahaa onkin syytä korottaa. Vihreät tavoittelee opintorahaan selvää tasokorotusta ensi hallituskaudella. Vähintään viime kauden leikkaukset on peruttava. Myös tukikuukausia tarvitaan kipeästi lisää.

Lisäksi opintorahaan kohdistuvaa byrokratiaa on edelleen purettava poistamalla opintotuen kaksiportaisuus eli jako kandi- ja maisterivaiheen tukiin. Kaksiportaisuus ei vastaa yliopistojen todellisuutta: monet suorittavat eritasoisia kursseja samanaikaisesti, ja kaksiportaisuus aiheuttaa turhaa byrokraattista kuormitusta sekä vaikeuksia opiskelijoille.

Meillä ei ole varaa ajaa opiskelijoita loppuun – jo nyt mielenterveysongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyydelle ja sairaspoissaoloille. Ennemmin kannattaa siis tukea nuorten ja opiskelijoiden jaksamista kuin ajaa heidät loppuun jo opintojen aikana. Lopullinen tavoite on perustulo, mutta korjauksia opintotukeen tarvitaan nyt.