Jäämeren ratahanke on haudattava

03.03.2021

Lapin maakuntaliiton hallitus esitti maanantaina jäämeren radan varaamista Lapin maakuntakaavaan. Päätös on samalla lyhytkatseinen kuin menneisyyteen haihatteleva ainakin kahdesta näkökulmasta: Alkuperäiskansojen ja luonnonsuojelun sekä logistiikka-talouden. 

Jäämeren rata on uhka saamelaisten elinkeinoille ja kulttuurille, joilla on perustuslain takaama turva. Saamelaisilla on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan omalla maallaan, kuten parhaaksi katsovat. Radan rakentaminen rikkoisi vastoin saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja oikeutta perinteisiin maihin. Erityisesti kolttasaamelaiset ovat todenneet ratahankkeen uhkaavan uhanalaisen kolttakulttuurin perustaa. Me emme halua seistä historian väärällä puolella, kun alkuperäiskansan itsemääräämisoikeus on vastakkain kulttuurin selviytymistä uhkaavan maankäyttöhankkeen kanssa.

Jäämeren rata tulisi väistämättä kulkemaan tärkeiden luonnonsuojelualueiden läpi. Pohjoiset havumetsät ovat valtamerten jälkeen maailman toiseksi suurin hiilivarasto, joista emme voi tinkiä. Saamenmaan herkän pohjoisen luonnon näkökulmasta ratayhteys toisi tarpeettomia riskejä, joiden toteutuessa arktinen luonto ei välttämättä koskaan toipuisi. Arktiset koskemattomat metsät ovat myös kestävän matkailun valttikorttimme, jonka voimme pilata vain kerran. 

Logistiikka-taloudellisesti jäämeren rata on kallis ja kannattamaton. Lähes 3 miljardin hanke ei toisi yhteiskuntataloudellisesti toivottuja hyötyjä, minkä myös liikenne- ja viestintäministeriön oma selvitys on todentanut. 

Virheellinen ajatuskuvio jäämeren radan puolustajilla kulkee niin, että Koillisväylää Aasiaan kulkevia rahtireittejä lyhennettäisiin purkamalla lastit Kirkkoniemessä, lastaamalla rahti junaan ja ajamalla lastit taas laivattavaksi Etelä-Suomen satamiin. Tämä temppu on järjetön monella tapaa. Ensimmäiseksi rahdin suurimmat kustannukset syntyvät lastin käsittelystä, ei itse matkasta. On taloudellisesti kannattavampaa ajaa laiva suoraan Rotterdamiin, kuin liikutella rahtia edestakaisin eri kulkumuotojen välillä. Rahtia ei voi ajaa myöskään junalla Kirkkoniemestä Ruotsin läpi muusta Euroopasta poikkeavan raideleveytemme takia. Rahti pitäisi taas vaihtaa vaunusta toiseen Haaparannan asemalla. Logistinen yhtälö ei vain toimi. 

Meidän on lopetettava saamelaisten oikeuksien polkeminen tällaisilla esityksillä ja suunnattava katseemme sellaisiin hankkeisiin, jotka katsovat kestävästi tulevaisuuteen. Valitettavasti sitä Lapin maakuntahallituksen esitys ei tee. 

Jaakko Mustakallio, Vihreiden varapuheenjohtaja

Petra Laiti, aktivisti