Jenni Pitkon puhe puoluekokouksessa 19.9.2020

18.09.2020

Rakkaat vihreät ystävät, on upeaa saada olla täällä tänään teidän kanssanne, omien joukossa.

Hyvät ystävät,
Me Vihreät olemme tällä hetkellä historiallisen iso koko maan laajuinen kansanliike.

Se, että meistä tuli viime vaaleissa suurempi ja vaikutusvaltaisempi puolue, kuin koskaan aiemmin, johtuu siitä, että suomalaiset haluavat kiireesti toimenpiteitä ilmaston kuumenemisen ja kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi.

Suomalaisten huoli luonnosta näkyy myös siinä tarmossa, jolla ihmiset ympäri maata suojelevat omaa elinympäristöään.
Käsivarsi ilman kaivoksia -adressi keräsi nopeasti yli 37 000 allekirjoitusta,
Saimaalla vapaaehtoiset tekevät vuodesta toiseen apupesiä norpille,
ympäri maata vaaditaan vesivoiman kahlimien jokien vapauttamista
ja toissa keväänä lapset ja nuoret pienillä sekä isoilla paikkakunnilla ryhtyivät lakkoon vaatiakseen aikuisilta ilmastotoimia.

Ilman näitä ihmisiä ei luonto olisi suojassa.
Ilman näitä ihmisiä ei olisi näin paljon toivoa.

Toivolla, sisukkuudella ja tahdolla muutetaan maailmaa. Juuri näistä lähtökohdista on tämä puoluekin aikoinaan syntynyt.

Hyvät ystävät,
Me olemme Suomen ainoa poliittinen puolue, joka järjestelmällisesti pitää luonnon puolta kaikilla päätöksenteon tasoilla kunnista aina maan hallitukseen ja eduskuntaan.
Meille on tärkeää, että kaikessa toiminnassa minimoidaan ympäristövaikutukset.
Me kunnioitamme luontoa, joka pitää yllä myös meidän elämäämme.
Luontoa, jota ilman meitä ei olisi.

Me haluamme huolehtia siitä, että luonnonvaroja käytetään vastuullisesti ja säästeliäästi, ja että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus puhtaaseen ruokaan, puhtaaseen luontoon ja hyvään elämään.

Hyvät ystävät,
On selvää, että nykymuodossaan elämäntapamme on ympäristön kannalta kestämätöntä.

Tämän sanominen ei ole hyökkäys ketään kohtaan, vaan se on fakta, jota meidän on pystyttävä katsomaan silmiin. Se on tosiasia, joka meidän on muutettava.

Esimerkiksi nykyinen kaivoslakimme ei suojaa paikallisia ihmisiä eikä ympäristöä. Laki on liian avokätinen kaivostoimijoille ja se suorastaan kutsuu ylikansalliset yhtiöt etsimään mineraaleja jopa luonnonsuojelualueiltamme. Edes kunnan arvio kokonaisedun vaarantumisesta ei voi kaivosta pysäyttää.

Siksi kaivoslakia on uudistettava. Valitettavasti uuden lain valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä on tähän mennessä ollut epäluottamusta herättävää ja suoranaisesti hallitusohjelman vastaista.
Meidän on huolehdittava siitä, ettei uudistusta vesitetä, ja että saamme Suomeen aidosti kestävän kaivoslain, joka turvaa sekä paikallisten ihmisten elinmahdollisuudet, maisema-arvot että luonnon monimuotoisuuden.

Hyvät ystävät,
Myös maatalouden päästöjä on vähennettävä, sillä tuotannon vesistö-, luonto- ja ilmastovaikutuksilta ei voi sulkea silmiä.

On olemassa jo paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten maatalouden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää ja samalla parantaa tuotannon kannattavuutta sekä tuottajien jaksamista.

Myös metsien käytön on muututtava. Metsälajien tila on ajettu jo aivan liian ahtaalle eikä metsien sitomaa hiiltä ole kerta kaikkiaan varaa päästää lyhytikäisten puutuotteiden ja energiapuun mukana ilmakehään.

Hyvät ystävät,
Kaupunkien ja maaseudun elinkeinojen ja ihmisten vastakkainasettelu on turhaa. Kaupungit tarvitsevat maaseutua ja maaseutu kaupunkeja.

Tämä ei tarkoita sitä, että maatalouden ja metsätalouden muutoksen välttämättömyydestä ei voisi puhua.

Kun joku jossain väittää, että me haluaisimme kieltää milloin maatalouden, milloin metsätalouden, heiltä on syytä kysyä:
Onko niin, että ympäristönsuojelu on uhka ihmiselle? Voiko luonnon hyvinvointi olla uhka luonnonvaroista ammentavalle elinkeinolle?

Hyvä ystävät,
Samalla, kun me vaadimme muutosta, me puhumme muutoksen reiluudesta.

Reilulla muutoksella varmistamme, että siirtymä kestävään yhteiskuntaan on sosiaalisesti oikeudenmukainen ihan jokaiselle, myös elinkeinonharjoittajille.

Maaseudulle luodaan työtä ja toimeentuloa panostamalla koulutukseen kaikkialla Suomessa. Uusiutuvan energian tuottaminen, luontoretkeily, luonnosta ammentavat hyvinvointipalvelut ja maaseutumatkailu ovat aloja, joille voi syntyä nopeastikin uusia työpaikkoja.

Myös etätöiden myötä monella suomalaisella on mahdollisuus löytää koti esimerkiksi synnyinseudultaan.

Luonto on suomalaisen sielunmaisema. Minä ajattelen, että luonnon suojelu kaikkialla Suomessa on parasta aluepolitiikkaa, sillä ilman luontoa ei ole hyvää elämää.

Hyvät ystävät,
Vaikka hallitustyössä joudutaan tekemään kompromisseja, näkyy meidän kädenjälkemme hallituksen työskentelyssä vahvasti.

Muutos aikaisempaan politiikkaan, jossa ympäristönsuojelulle ei koskaan riittänyt rahaa,
jossa heikoimmissa asemassa olevilta ihmisiltä leikattiin,
jossa valmiiksi etuoikeutetut saivat yhä vain lisää,
ja jossa kipeimmät päätökset osuivat aina naisiin, on valtavan iso.

Hyvät ystävät,
Olen todella ylpeä siitä, miten me olemme tätä maata muuttaneet.
Ilman meitä, ei luonnonsuojelun rahoitus olisi historiallisen korkealla,
ilman meitä ei aloitettaisi lintuvesien, kuten Parikkalan Siikalahden, kunnostusta,
ilman meitä, ei viimeisen vuoden aikana olisi suojeltu jo toista tuhatta hehtaaria soita
ja ilman meitä, ei nyt kartoitettaisi, ennallistettaisi ja hoidettaisi perinnebiotooppeja ja muita tärkeitä elinympäristöjä tässä mittakaavassa.

Ilman meitä, olisi päästövähennyksiä tehty paljon vähemmän,
ilman meitä ei nyt tuettaisi merkittävästi öljylämmityksestä luopumista, puurakentamista, pyöräilyä, kävelyä ja panostettaisi ennätyksellisen paljon raideliikenteeseen sekä liikenteen sähköistämiseen.
Ilman meitä, ei myöskään luonnon virkistyskäyttö olisi saanut merkittävää lisärahoitusta.
Ilman meitä, ei trans- ja vanhemmuuslakeja välttämättä uudistettaisi
ja ilman meitä ei koulutukseen satsattaisi nyt kaikilla asteilla varhaiskasvutuksesta korkeakouluihin.

Hyvät ystävät,
Vaikka olemme saaneet jo paljon aikaan, on työ edelleen kesken. Uusia ilmasto- ja luontotekoja tarvitaan.

Tuoreimmat, ja mittavat, edistysaskeleet otettiin tämän viikon budjettiriihessä.
EU:n elpymisvälineen kautta ilmastotoimiin päätettiin ohjata miljardin euron panostukset.
Lähes kaksinkertaistamme turpeen verotuksen, lopetamme päästökauppakompensaation ja päivitämme liikenteen työsuhde-edut ilmastoaikaan.
Satsaamme myös yöjuniin, maatalouden ilmastotoimiin ja teollisuuden päästövähennyksiin.

Vaikka päätöksenteon hitaus välillä turhauttaa, osoitti myös tämä budjettiriihi sen, kuinka kipeästi meitä tarvitaan puolustamaan ympäristöä.
Hallitusohjelmakirjauksetkaan kun eivät toteudu itsestään. Jonkun on ne myös toteutettava.

Kiitos kuuluu jälleen kerran teille kaikille, jotka olette olleet mukana tekemässä vihreää vaalivoittoa ja siten mahdollistaneet tämän. Ilman tätä työtä olisi budjettiriihen tulos ollut hyvin erilainen.

Hyvät ystävät,
Elämme edelleen hyvin poikkeuksellisia aikoja ja siksi meidänkin puoluekokous järjestetään tänä viikonloppuna etänä. Se on vastuullinen ratkaisu.

Vaikka korona-aika ei ole ollut helppoa, ja vaikka keväällä moni uudistus ei edennyt huonon tautitilanteen vuoksi, olen erityisen iloinen siitä, että juuri me olemme olleet hallituksessa keskellä tätä historiallisen vakavaa kriisiä.

Me olemme nimittäin olleet ne, jotka ovat puolustaneet kriisin keskellä kaikista heikoimpia.
Me olemme ne, jotka ovat kiirehtineet ilmastotoimia, vaikka muut ovat olleet valmiita lykkäämään niitä.
Me olemme myös ne, jotka ovat puolustaneet ihmisten perusoikeuksia silloin, kun muut ovat olleet valmiita tinkimään niistä.
Ja juuri me olemme ne, jotka ovat kantaneet vastuuta ja luotsanneet maata läpi poikkeusolojen. Suomi on ollut turvallisissa käsissä.

Hyvät ystävät,
Näinä poikkeuksellisina ja kuormittavina aikoina me Vihreät olemme kantaneet huolta ihmisten jaksamisesta.
Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet ja jaksaminen on koetuksella. Kiireestä ja riittämättömyyden tunteesta on tullut aivan liian yleisiä kahvipöytäkeskustelujen aiheita.
Vuosittain jopa 7 000 ihmistä putoaa pois työelämästä mielenterveysongelmien vuoksi. On valtava inhimillinen tragedia ja kansantaloudellinen lasku, että työt polttavat kuormittavuudellaan ihmisiä loppuun.

Aivan erityisesti ongelma koskettaa nuoria, joiden tulevaisuus on tällä hetkellä hyvin epävarmaa. Jaksamisesta huolehtiminen on kuitenkin paras tapa tukea myös ikääntyneiden työllisyyttä.
Siksi me olemmekin esittäneet panostuksia muun muassa työhyvinvointiin, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja lyhytterapioihin.

Hyvät ystävät,
Meille tärkeisiin asioihin vaikutetaan valtakunnallisen päätöksenteon lisäksi myös paikallisella tasolla.
Itse asiassa monet ympäristöön, tasa-arvoon ja ihmisten arkeen vaikuttavat päätökset tehdään nimenomaan kunnissa.

Tässä työssä tarvitaan apua meiltä jokaiselta.

Haluan kannustaa kaikkia mukaan vaalityöhön joko asettumalla itse ehdolle tai tukemalla toisten kampanjoita.

Ja hyvät ystävät,
Tilausta työllemme on. Ilmastobarometrin mukaan 70 prosenttia suomalaisista halusi ilmastokriisin ratkaisut tämän hallituskauden kärkiteemaksi. Yhä useampi on huolissaan äärioikeiston noususta ja rasismin lisääntymisestä.

Suomalaiset haluavat pitää kiinni hyvinvointivaltiosta, jossa pidämme kaikki mukana ja jossa yhdenkään lapsen ei tarvitsisi elää köyhyydessä.
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjivien rakenteiden purkaminen on edelleen kesken.
Juuri näiden asioiden, elinkelpoisen planeetan ja oikeudenmukaisuuden, eteen me teemme töitä. Joka päivä.

Haluan kiittää ihan jokaista teitä siitä, että olette mukana ja toivottaa hyvää ja turvallista puoluekokousta.