Jyrki Kasvin ryhmäpuhe lähetekeskustelussa tiedustelulaeista 20.2.2018

20.02.2018

Arvoisa puhemies,

Kuten edelliset puhujat ovat jo todenneet, tiedustelulait ovat poikkeuksellisen laaja ja tärkeä esitys.  Vaikka useimmat tiedustelumenetelmistä ovat tuttuja pakkokeinolaista, tiedustelumenetelmien käyttö ei edellytä rikosta eikä rikollista, vaan vakavaa uhkaa kansalliselle turvallisuudelle.
 
Julkinen keskustelu on keskittynyt tietoliikennetiedusteluun, jonka on pelätty laajenevan massavalvonnaksi. Tämä on sääli, sillä vaikka tietoliikennetiedustelu on tärkeä kysymys, se on vain yksi esitetyistä yli 20 tiedustelumenetelmästä, joista kuusi edellyttää perustuslain muuttamista.
 
Ja jokainen ansaitsisi yhtä perusteellisen keskustelun kuin tietoliikennetiedustelu.
 
Arvoisa puhemies,
 
Me Vihreät moitimme usein hallitusta huonosta valmistelusta. Nyt hallitukselle on kuitenkin annettava kiitosta. Valmistelua seuranneen parlamentaarisen työryhmän jäsenenä voin todistaa, että tiedustelulakien valmistelussa on maltettu kiirehtiä hitaasti. Myös opposition esittämiä huolia on kuultu, eikä ole sorruttu puoluepolitikointiin.
 
Luotan, että tämä linja jatkuu myös eduskunnassa.
 
Moni on sanonut, että Suomi on jäljessä muita maita. Toisaalta Suomi voi nyt ottaa opiksi muiden virheistä. Esimerkiksi Ruotsin niin kutsuttua FRA-lakia tiukennettiin, koska sen loukkasi yksityisyyttä liikaa.
 
Voimme ottaa opiksi myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen muiden maiden tiedustelulakeja koskevat päätökset.
 
Tärkeimmät opit koskevat tiedusteluviranomaisten valvontaa.
 
Vihreät puolustavat paitsi suomalaisten turvallisuutta, myös heidän vapauksiaan ja oikeuksiaan.
 
Maailmalta löytyy valitettavan paljon esimerkkejä, miten tiedusteluvaltuuksia on käytetty väärin. Nämä väärinkäytökset ovat heijastuneet myös suomalaiseen keskusteluun, kun lain kiertämistä on pidetty tiedusteluviranomaisille ominaisena käytöksenä.
 
Suomessa on totuttu luottamaan viranomaisiin. Mutta onneksi tapaus Jari Aarnio on havahduttanut meidät liiasta naiiviudesta, eikä edes edustaja Zyskowicz enää huutele, ”eikö edustaja Kasvi luota suomalaiseen poliisiin.”
 
Tiedustelussa ei sisäinen valvonta riitä, vaan tarvitaan aidosti riippumatonta ulkoista valvontaa. Voisimme harkita tiedusteluvaltuutetulle myös oikeutta testata tiedusteluluvat myöntävän tuomioistuimen toimintaa virheellisillä tiedustelulupahakemuksilla.
 
 
Arvoisa puhemies,
 
Ajattelin aiemmin, että kansallinen turvallisuus olisi liian höttöinen peruste kansalaisoikeuksia rajoittaville toimivaltuuksille.
 
Valitettavasti se, että Suomen viranomaiset eivät saa tiedustella, ei suojaa meitä urkinnalta, päinvastoin. Se vain helpottaa ulkomaisten tiedustelupalveluiden toimintaa Suomessa.
 
Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. Sotilaallinen toiminta Suomen lähialueilla on lisääntynyt. Asejärjestelmien tietoliikenne on siirtynyt radioaalloilta tietoverkkoihin.  Kyberiskut ja hybridioperaatiot ovat hämärtäneet sodan ja rauhan rajaa. Ja myös rikollis- ja terroristijärjestöt ovat siirtyneet nettiin.
 
Emme saa perustella tiedustelua perusteettomilla uhkakuvilla, mutta emme saa myöskään luvata katteetonta turvallisuutta.
 
Mikään tiedustelu ei ole aukotonta.
 
Jos unohdamme tämän, huudamme turvallisuusviranomaisille lisää valtuuksia aina kun jotain pahaa tapahtuu. Kuvittelemme, että ne suojelevat meitä kaikelta, mitä ikinä keksimme pelätä. Eivät suojele.
 
Esimerkiksi Kiinassakin tehdään terrori-iskuja, vaikka Kiinan viranomaisilla on hyvin laajat valtuudet ja valtavat resurssit.
 
Emme saa myöskään antaa terrorismin sokaista meitä siltä, että siviilitiedustelun uhkaluettelossa on seitsemän ja sotilastiedustelussa 11 vakavaa uhkaa kansalliselle turvallisuudelle…
 
Luotan, että valiokuntakuulemisissa niiden kaikkien, ei vain terrorismin, vakavuutta ja uhkaavuutta arvioidaan kriittisesti.
 
Myös tietojen luovutus muille viranomaisille ja ulkomaisille tiedustelupalveluille ansaitsee perusteellisen käsittelyn.
 
 
Arvoisa puhemies,
 
Kuusi tiedustelumenetelmää tosiaan edellyttää perustuslain muuttamista, mikä on jo sinänsä poikkeuksellista. Perustuslakia on esitetty muutettavaksi jopa kiireellisesti, mikä on poikkeuksellisen poikkeuksellista.
 
Me vihreät odotamme perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemisten johtopäätöksiä. Perustuslain muutoksen kiirehtimisessä todistustaakka on sen esittäjillä. Muodostamme lopullisen kantamme vasta kuulemisten perusteella.
 
Meidän on varottava rikkomasta niitä suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja, joita me näillä tiedustelulaeilla yritämme puolustaa.