Kirjallinen kysymys kulttuurialan freelancereiden tukitoimista

21.04.2021

Hallitus on ilmoittanut sopineensa uudesta tukipaketista kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Osana sitä Taiteen edistämiskeskus Taiken kautta jaettavat freelancereiden tuet moninkertaistetaan.

Aiemmissa vaiheissa on esitetty aiheellisia huolia siitä, onko kaikilla kulttuurialan ammattilaisfreelancereilla, ml. tukitoimien ja tekniikan puolella työskentelevät henkilöt, mahdollisuus hakea ja saada näitä tukia. On myös tiedossa, että yli vuoden jatkuneet raskaat rajoitustoimet ovat pakottaneet jotkut kulttuurialan freelancereista esimerkiksi myymään työvälineitään. Takautuviin kompensaatioihin perustuva tukimekanismi olisi kenties tarjonnut tehokkaamman mahdollisuuden tukea näitä ihmisiä.

Nyt on kuitenkin tärkeintä tehdä valitusta tukimallista mahdollisimman toimiva. Alan toimijoiden aiemmin esittämä kritiikki Taiken jakokriteerejä ja hakukäytäntöjä kohtaan on otettava vakavasti. Taiken on osoitettava, että se pystyy toimimaan nopeasti, joustavasti ja oikeudenmukaisesti. Kenenkään tukien ei pidä jäädä kiinni työsuunnitelmasta.

Olennaista on myös varmistaa, että jokainen koronan kolhima kulttuurialan ammattilainen saa tiedon tukipaketista ja että jokainen tukeen oikeutettu sitä hakee ja myös saa. Aiheellinen huoli liittyy siihen, miten tavoitetaan ne ihmiset, joiden henkinen jaksaminen on aivan loppu tai joiden osaaminen ei riitä Taiken edellyttämien hakemusten laatimiseen. Olisi hienoa, jos opetus- ja kulttuuriministeriö, Taike ja alan toimijat voisivat yhdessä organisoida henkistä ja konkreettista tukea apurahojen hakemiseen.

Pitkään jatkunut sinnittely on aiheuttanut epäluottamusta hallituksen kulttuuripolitiikkaa kohtaan. On syytä pohtia, miten luottamus voidaan palauttaa ja laajemminkin kulttuurin arvostusta yhteiskunnassa kasvattaa. Tukipaketti on tärkeä osoitus, että hallituksella on aito halu kulttuuripolitiikan korjausliikkeeseen. Sen täytyy näkyä myös tulevissa päätöksissä, kuten kehysriihessä ja exit-suunnitelman toteuttamisessa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy sen varmistamiseksi, että kulttuurialan toimijoiden esittämä palaute Taiteen edistämiskeskus Taiken hakukäytäntöjä ja jakokriteerejä kohtaan otetaan vakavasti sekä huomioidaan uuden tukipaketin toteutuksessa ja tukien oikeudenmukaisessa kohdentumisessa sekä

miten hallitus varmistaa, että tukien piiriin pääsevät myös ns. tukitoimintojen ja tekniikan parissa työskentelevät kulttuurialan ammattilaisfreelancerit sekä 

miten hallitus varmistaa, että freelancerit ja muut alan toimijat saavat riittävästi henkistä ja konkreettista tukea apurahojen hakemiseen sekä

mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy kulttuurialan arvostuksen kasvattamiseksi ja kulttuurialan toipumisen edistämiseksi akuutin kriisin jälkeen?

Helsingissä 21.04.2021

Saara Hyrkkö, vihreä eduskuntaryhmä

EDIT (22.4.2021 klo 11.10): Päivitetty vastaamaan lähetettyä kirjallista kysymystä.