Kohti maailmaa, jossa kaikkia perheitä kohdellaan lain edessä yhtäläisesti

29.09.2021

Vanhemmuuslaki on pieni, mutta merkittävä askel perheiden tasa-arvon vahvistamisessa. Siinä tunnistetaan lainsäädäntötasolla se tosiseikka, että kaikki vauvat eivät tässä maassa synny naisen ja miehen muodostamaan ydinperheeseen, vaan vanhemmuudella voi olla hyvin monenlaisia ilmenemismuotoja. Kehitettävää silti jää.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa vanhemmuuslaissa äitiys- ja isyyslait yhdistetään yhdeksi vanhemmuuslaiksi.  Sukupuolittamisen purkaminen lainsäädännössä on tärkeää matkalla kohti tasa-arvoisempaa vanhemmuutta. Laissa helpotetaan isyyden ja äitiyden tunnustamista luopumalla esimerkiksi lapsen ennakkotunnustamiseen liittyvästä 30 päivän varoajasta ja mahdollistamalla lapsen tunnustamiseen koskevien asiakirjojen digitaalinen toimittaminen.

Vanhemmuuslaki on konkreettinen askel kohti maailmaa, jossa perhesuhteita kohdellaan lain edessä yhtäläisesti vanhempien sukupuolista riippumatta ja, jossa lapsitoiveet on mahdollista toteuttaa perhemuodosta riippumatta. 

Lapsilla pitää olla yhdenvertaiset oikeudet ylläpitää ja kehittää suhteitaan vanhempiinsa. Lapsen näkökulmasta tärkeintä ovat turvalliset ja välittävät aikuiset, joiden luona on hyvä olla. 

Tästä näkökulmasta kehitettävää jäi. Tällä hetkellä lapsella voi olla enintään kaksi laissa säädettyä vanhempaa. Lapsella ei ole oikeutta elatukseen eikä perintöön vanhemmalta, joka ei ole laissa säädetty vanhempi. Sääntely ei myöskään ota tarpeeksi huomioon sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia.  

Seuraavina askeleina meidän on tunnustettava monivanhempaiset perheet lainsäädännössä ja parannettava yksinelävien miesten, miesparien, sukupuolivähemmistöjen sekä vammaisten henkilöiden perheen perustamisen mahdollisuuksia. Perheiden moninaisuus on rikkaus, eikä ihmisiä tai perheitä pidä pakottaa ahtaisiin muotteihin.

Vihreät kiirehtii kattavaa selvitystä siitä, miten lainsäädäntö suojaisi parhaiten lapsen oikeutta kaikkiin vanhempiinsa myös silloin, kun lapsella on kahta useampia tosiasiallisia vanhempia.

Kaikki perheet ovat yhtä arvokkaita ja lapsen näkökulmasta yhtä tärkeitä.