Krista Mikkonen: Kolmasosa Suomen päästöistä tulee rakennuksista – uusi laki auttaa niiden vähentämisessä

27.09.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kuvaa blogissaan tänään lausuntokierrokselle lähetettyä ympäristöministeriön esitystä kaavoitus- ja rakennuslaiksi. Laki ohjaa rakentamista ja maankäyttöä torjumaan ilmastokriisiä ja luontokatoa ja tulisi korvaamaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain.

”Uuden lain tärkein tavoite on vahvistaa hiilineutraalin yhteiskunnan kivijalkaa ja varmistaa, että kaavoituksessa ja rakentamisessa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuus. Lähtökohtana on, että kaavoituksella varmistetaan maankäyttö, joka tukee kestävää elämäntapaa”, Mikkonen kuvaa.

Rakentamisen vaikutuksia ympäristöön sekä ilmastopäästöjä vähennetään samalla, kun luodaan ihmisille toimivampaa arkea ja elinympäristöä.

”Luonnontilaiset viheralueet säästyvät, kun rakentamista ohjataan olemassa olevan infran ja palveluiden luo. Tämä vähentää liikennettä, pienentää päästöjä ja luo toimivampaa ympäristöä meille kaikille”, kertoo Mikkonen.

Eläin ja kasvilajien hyvinvointia turvataan pitämällä huoli viheryhteyksistä. Luontoalueet ovat tärkeässä roolissa myös ihmisten virkistäytymisen ja hyvinvoinnin kannalta.

”Toisiinsa kytkeytyvät, rakentamattomat viheralueet tarjoavat elin- ja liikkumatilaa eläimille ja muille lajeille sekä meille ihmisille paikkoja virkistäytyä – myös kaupungeissa”, Mikkonen jatkaa.

Laki ohjaa myös vähentämään rakentamisesta ja korjaamisesta aiheutuvia päästöjä sekä pienentämään uusien luonnovarojen käyttöä ja kannustamaan kiertotalouteen.

”Tavoitteenamme on asettaa uusien rakennusten ilmastopäästöille raja-arvot vuoteen 2025 mennessä. Valjastamme myös kiertotalouden mahdollisuudet rakentamiseen. Haluamme, että rakennukset suunnitellaan pitkäikäisiksi ja monikäyttöisiksi. Purettavat rakennukset taas tulee nähdä materiaalipankkeina, joista vapautuvat materiaalit käytetään uudelleen tai kierrätetään”, Mikkonen päättää.

Lue koko blogi täältä: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/kolmasosa-suomen-paastoista-tulee-rakennuksista-uusi-laki-auttaa-niiden-vahentamisessa/