Krista Mikkonen: Vihreät mukana välikysymyksessä vanhustenhoidosta

29.01.2019

Vihreä eduskuntaryhmä on valmis osallistumaan SDP:n ehdottamaan välikysymykseen vanhustenhoidon tilanteesta. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen pitää vanhustenhoidon tilannetta järkyttävänä.

– Erityisesti kansainvälisten terveysjättien hoitokodeissa on viime päivinä tullut esiin hoidon huono laatu ja valvonnan puutteellisuus. Esperi Caren ongelmat ovat vain jäävuoren huippu. Monet hoitajat, muut työntekijät ja myös omaiset ovat tuoneet näitä epäkohtia esiin jo pitkään. Nyt on korkea aika kuunnella heitä ja puuttua näihin epäkohtiin, Mikkonen sanoo.

– Esille tulleet ongelmat vahvistavat huolia hallituksen esittämästä sote-uudistuksesta, jossa iso osa terveyspalveluista vietäisiin markkinoille. Siellä on toimijoita, jotka haluavat tehdä voittoa hoidon laadusta piittaamatta. Viimeistään nyt pitäisi ymmärtää, että hallituksen kaavailema markkinamalli sisältää uusia riskejä ihmisten hyvän hoidon kannalta, Mikkonen sanoo.

Mikkonen peräänkuuluttaa vanhustenhoitoon riittävää ja sitovaa hoitajamitoitusta ja muistuttaa, että hallitus yritti kautensa aluksi pienentää hoitajasuositusta nykyisestä 0,5:stä 0,4:ään.

– Hoitotyötä tekevät ja seuraavat kokevat jo nyt, ettei aikaa ole riittävästi vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseen, eikä aina edes perustarpeiden tyydyttämiseen kuten syöttämiseen. Hoitajamitoitusta on nostettava ja siitä on tehtävä sitova lain tasolla, Mikkonen  sanoo.

– Jokaisen vanhuksen on saatava hyvää hoivaa, heidän läheistensä on voitava luottaa hoidon laatuun ja hoitotyötä tekeville on taattava mahdollisuudet tehdä työtään hyvin,  Mikkonen vaatii.