Krista Mikkosen puhe puoluekokouksessa 16.6.2018

16.06.2018

Rakkaat vihreät ystävät, On upeaa saada olla täällä tänään teidän kanssanne, omien joukossa.

Vihreät puolueena on ollut olemassa jo yli 30 vuotta. Me täällä – ja moni muu, joka tänään ei ole paikalla – olemme kaikki olleet omalta osaltamme sitä tekemässä.
Työ jatkuu tässä kokouksessa, kun hyväksymme puolueelle uuden poliittisen ohjelman.

Hyvät ystävät,
Kesäteatterikausi on nyt parhaimmillaan. Kauden erikoisin esitys pyörii eduskunnassa. Sotesta on tullut varsinainen kansanvallan farssi.

Huolellinen harkinta lainvalmistelussa on lentänyt ikkunasta jo ajat sitten.
Eduskunnassa aina periaatteena olleista hyvistä tavoista on jäljellä enää rippeet.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituksen kansanedustajat ovat tehneet kaikkensa, jotta soten käsittely tapahtuisi pikakelauksella.
Asiantuntijakuulemisia on rajoitettu.
Valiokunta jätti jopa valtion julkisen talouden rahoituskehyksen käsittelemättä,
vaikka se käsittelee olennaisesti soten rahoitusta.
Tällainen on täysin ennenkuulumatonta.

Meno on ollut samanmoista muissakin valiokunnissa.
Esimerkiksi maa- ja metsätalousvaliokunnassa kaikki kuultavat yritettiin tunkea yhteen kokoukseen ja lausuntoa nuijia läpi pelkkien hallituspuolueen edustajien voimin.

Huolestuttavin tilanne on perustuslakivaliokunnassa.
Aina tähän mennessä yksimielisyyteen pyrkineen valiokunnan toiminta on yritetty politisoida.

Ei sillä, että on kuunneltu perustuslakiasiantuntijoita,
vaan sillä että valiokuntaan ja sen asiantuntijoihin on yritetty vaikuttaa median kautta vuotamalla lausuntoluonnos julkisuuteen.

Eduskunta on vuosikymmenten ajan tehnyt työtään parlamentarismin hengessä.
Vaikka hallituspuolueet voivat halutessaan sanella myös eduskunnan työn, seuraavalla kaudella ne voivat itse olla oppositiossa.
Silloin edestään voi löytää sen, minkä taakseen jätti.
Siksi yhteistyöstä on ollut tärkeä pitää kiinni.

Nyt tilanne on muuttunut.

Vuosisadan suurinta uudistusta yritetään runnoa läpi marginaalisen pienellä enemmistöllä, vaikka kyse on kirjaimellisesti ihmisten hengestä ja terveydestä.

Usko uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen on jo ajat sitten karissut
niin oppositiolta, hallitukselta kuin asiantuntijoilta.

Uudistus lisää eriarvoisuutta.
Palvelujen saatavuus vaarantuu.
Kustannusten hillintä on enää pelkkä vitsi.

Perustuslakivaliokunta antoi hallitukselle pitkän korjauslistan.

Hallitus antaa vastauksensa maanantaina vastineen muodossa.
Mutta vastine ei ole julkinen.

Jotta avoin julkinen keskustelu on mahdollista ja koko eduskunta pääsee tarkastelemaan korjauslistaa, pääministerin on syytä antaa siitä ilmoitus eduskunnalle.
Vain siten kaikki voivat arvioida, täyttääkö se perustuslakivaliokunnan asettamat ehdot.

Perustuslakivaliokunta vaatii uudistuksen kunnon vaiheistusta ja siirtymäajan olennaista pidentämistä.

Se tarkoittaa, että valinnanvapauden käyttöönotto viivästyy vuosilla.
Tämä on saanut kokoomuksen tuskastumaan.
Maakuntauudistus kun saattaisi tulla voimaan ennen valinnanvapautta.
Seuraava hallitus ehtisi perua koko valinnanvapauden ennen sen käynnistymistä.

Perustuslakivaliokunta vaatii, että soten yhteensopivuus EU-sääntelyyn varmistetaan.
Tämä hoituisi tekemällä EU-notifikaatio.

Siihen hallitus ei ole suostunut.
Pääministeri on keskittynyt selittelemään komission kanssa käytyjä keskusteluja.
Niiden sisältö on jäänyt epäselväksi.
Pääministerin tarina kun tuntui olevan tällä viikolla toisenlainen kuin viime viikolla.

Halutessaan hallitus voisi todeta sosiaali- ja terveyspalvelut niin sanotuiksi yleishyödyllisiksi S-G-E-I-palveluiksi.
Tällöin EU-notifikaatiota ei tarvittaisi.
Tämä ei kuitenkaan hallitukselle käy.
Syynä lienee, että se rajoittaisi terveysfirmojen voitot kohtuullisiksi.
Hallitus ilmeisesti haluaa, että ihmisten terveydellä pitää saada tehdä kohtuutonta voittoa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan maakuntien on pystyttävä turvaamaan perustuslain takaamat palvelut kaikissa olosuhteissa. Nyt näin ei ole.
Maakunnille on määrätty rahoitusleikkuri, jolla menojen kasvu on rajattu 0,9 prosenttiin.  
Se tulee tekemään niille liian tiukkaa eikä kriisiin ajautuneella maakunnalle lisärahaa hevillä tipu.

Kokoomukselle tulee tekemään tiukkaa, jos rahoitusleikkuri poistetaan ja toivottuja sote-säästöjä ei saadakaan aikaa.
Kotimaakunnassani Pohjois-Karjalassa rahoitusleikkurista on saatu jo maistiaisia.
Siun Soten budjettikuri on ollut järkyttävän tiukka.
Nyt rahat ovat lopussa ja kuntayhtymän talous painumassa rajusti miinukselle.
Hyvä malli integroiduista palveluista uhkaa kaatua rahanpuutteeseen.
Kaikesta karsitaan.
Sijaisia ei palkata.
Ihmiset eivät pääse palveluihin.
Toimintaa ei voi kehittää, kun aikaa ei riitä edes perustyöhön.
Työntekijät ovat uupuneet.
Moni harkitsee työpaikan vaihtoa, osa on jo lähtenyt.
Tätäkö me sote-uudistukselta haluamme?

Me Vihreät emme halua.
Me haluamme uudistuksen, joka turvaa palvelut
Uudistuksen, joka varmistaa nopean hoitoon pääsyn ja sujuvat hoitoketjut.
Uudistuksen, joka lisää hyvinvointia ja tasa-arvoa.  
Sen uudistuksen on rakennuttava julkisen sektorin varaan, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentää.
Kokoomuksen markkinamalli romuttaa soten tavoitteet. Siksi se on heitettävä romukoppaan.

On keskityttävä itse asiaan. Ihmisten hoivaan ja hoitoon. 
Unohdetaan kerrankin sivuagendat, joita aina on tungettu väkisin soten kainaloon erilaisilla lehmänkaupoilla. Niihin sote on joka kerta kaatunut.
Siirretään ensin sote-palvelut maakunnille ja unohdetaan kaikki muu.
Katsotaan mahdollisia muita maakunnan tehtäviä vasta sitten, kun jokaisen ihmisen sote-palvelut on ensin turvattu.
Sote on mahdollista saada valmiiksi, jos se tehdään yhdessä kaikkien puolueiden voimin.

Hyvät ystävät,

Keskusta suostui tunnustamaan vasta viikko sitten, että
Soten aikataulu ei pidä ja maakuntavaalit siirtyvät.

Sen sijaan, että pääministeri heittelee hatusta vaaleille uusia ajankohtia, tulee nyt keskittyä lainsäädännön laadukkaaseen valmisteluun.
Vaalipäivästä voidaan ja on syytä päättää vasta sen jälkeen, kun uudistukseen liittyvät lait on hyväksytty eduskunnassa.

Uusien vaalien onnistumisen edellytys on, että kansalaisilla on mahdollisuus valmistautua niihin ja perehtyä asioihin, joista maakuntavaaleissa on kyse. Ajallisesti tämä tarkoittaa vähintään kuutta kuukautta. Se on myös oikeuskanslerin vaatimus.

Jos aikaikkuna sallii, fiksuinta olisi yhdistää maakunta- ja eduskuntavaalit.
Tämä nostaisi maakuntavaalien äänestysintoa, mikä antaisi maakunnille vahvemman mandaatin toimia.
Se pistäisi myös kansanedustajat miettimään tarkemmin,
missä vaaleissa he ovat ehdolla.
Demokratian lisäämiseksi on hyvä saada valtaa levitettyä useammalle.
Äänestäjät myös haluavat, että heidän edustajallaan on aikaa tehtäviinsä.

Hyvät ystävät,

Oikeudenmukaisuus on yksi niistä arvoista, joiden takia Vihreät on olemassa.
On huolehdittava, että kaikki pysyvät mukana.

Sipilän hallitus otti yhdeksi tavoitteekseen eriarvoisuuden vähentämisen
– ja epäonnistui siinä surkeasti.
Tämän toteavat myös asiantuntijat tiistaina julkaistussa Sosiaalibarometrissä.
Neljä viidestä sosiaalityöntekijästä katsoo hallituksen onnistuneen huonosti eriarvoisuuden vähentämisessä.

Varallisuuserot kasvavat ja köyhyyteen jääneiden köyhyys on syventynyt.
Lasten eriarvoisuus on kasvussa.
Opiskelijat, eläkeläiset, sairaat ja ne työttömät, jotka eivät työllisty,
ovat olleet hallituspolitiikan häviäjiä.

Vihreiden mielestä yhteiskunnan arvo on,
että jokainen saa mahdollisuuden,
että jokainen pysyy mukana,
ja yhteiskunta nostaa ihmisiä ylös.
Tällä mittarilla Suomea ei ole saatu nousuun. Päinvastoin.

Hallituksen tiukka talouskuri on pitänyt silloin, kun on leikattu pienituloisilta ja koulutuksesta.
Mutta leikkausinto on karissut silloin, kun olisi pitänyt torpata omien taustajoukkojen ajamia veronkevennyksiä tai leikata tehottomia tai ilmastonmuutosta kiihdyttäviä yritystukia.

Nyt vaalikampanjat ovat alkaneet. Sen huomaa siitä, että hallituspuolueet peittelevät jälkiään ripottelemalla pieniä murusia sinne, mistä ovat ensin isosti leikanneet. Ja luottavat siihen, että suomalaisten muisti on lyhyt.

Pienituloisten arkea ei näillä murusilla pelasteta.
Leikkausten jälki on jo niin karua.

Indeksien jäädyttäminen heikentää perusturvaa koko ajan lisää.
Leikkaukset eivät ole ohi, vaikka hallitus haluaa toista uskotella.

Hallituksen aktiivimalli taas on osoittautunut täysin tehottomaksi.
Se ei aktivoikaan ihmisiä. Se lannistaa.
Aktiivimallin vaikutus työnteon tai kurssien käymisen lisääntymiseen on ollut vain muutaman prosenttiyksikön luokkaa.
Siitä tulikin lisäleikkuri kaikkein pienituloisimpien perusturvaan.
Tätä paikataan nyt  toimeentulotuella. Aktiivimalli on nostanut toimeentulotuen menoja miljoona euroa kuukaudessa.

Kyllä Sipilä ja kumppanit nämä seuraukset tiesivät, kun päätöksiä tekivät.
He tekivät ne silti.

Nyt hallitus valmistelee aktiivimalli kakkosta.
Siinä työttömät velvoitetaan rangaistuksen uhalla hakemaan vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.
Työpaikkojen määrä ei nouse sillä, että työttömät pakotetaan rustaamaan lisää hakemuksia.

Työttömät eivät kaipaa enää yhtään kyykytystä, he kaipaavat oikeita työllisyyspalveluja.
Aktiivimalli kakkonen on hylättävä.

Hyvät ystävät,

Suomessa on jo yli 110 000 köyhyydessä elävää lasta.
Yhä useampi lapsi jää syrjään, kun heillä ei ole varaa harrastaa, osallistua koulun retkelle tai kaverin synttäreille.
Heitä kiusataan pieniksi jääneistä vaatteista, risaisista kengistä
ja vanhasta kännykästä.

Yhä useammin köyhyys periytyy.
Vanhempien työttömyys, matala koulutus ja tarve toimeentulotuelle siirtyvät usein lapsille.
Köyhän perheen lapsen on entistä vaikeampi koulutuksen avulla parantaa omaa toimeentuloaan.

Aiemmin ne lapset ja nuoret, jotka eivät saaneet kotoa apua oppimiseen, saivat sitä koulusta.
Nyt koulujen niukentuneet resurssit eivät enää mahdollista riittävästi tukea kaikille tarvitseville.
Kompastelu koulupolulla johtaa liian monen nuoren kohdalla siihen,
että he tippuvat kokonaan pois jatkokoulutuksesta ja jäävät syrjään työelämästä.

Lasten luokkayhteiskuntaa ei saa päästää syntymään.

Jokaisella on oltava mahdollisuus päästä elämässä eteenpäin,
kouluttautua, löytää oma paikkansa yhteiskunnassa ja maailmassa.
Ennennäkemättömän suuret leikkaukset koulutuksesta ovat johtaneet siihen,
että yhä useamman nuoren kohdalla tulevaisuus on entistä epävarmempi.

Olemme hukkaamassa tulevan sukupolven mahdollisuudet.
Suomea pitää uudistaa tulevaisuutta rakentamalla, ei siitä leikkaamalla.
Siksi Vihreät haluavat panostaa koulutukseen nyt ja tulevaisuudessa.

Kyse ei ole siitä, etteikö olisi rahaa, vaan siitä, miten ne jaetaan.

Me olemme omissa tulevaisuusbudjeteissamme satsanneet isosti sekä köyhyyden vähentämiseen, koulutukseen että luonnon suojeluun.
Se on tehty samalla rahalla kuin hallitus.
Yhtään sen enempää velkaa emme ole ottamassa.
Tämä osoittaa, että hyvinvointivaltiosta on mahdollista pitää kiinni ilman, että valtiontalous romuttuu.

Hyvinvointivaltio voidaan pelastaa, jos niin haluamme.
Meillä on varaa pitää kaikista huolta, jos niin päätämme.

Hyvät ystävät,

“Etelämantereen jääpeitteen sulamisnopeus on kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana”
“Afrikan vanhimmat apinanleipäpuut ovat kasvaneet tuhansia vuosia ja kestävät jopa tulipaloja, mutta nyt ne kuolevat mystisesti. Tutkijat epäilevät syyksi ilmastonmuutosta.”
“Kuivuus tuhonnut jo osan viljasadosta: “Tilanne on äärimmäisen poikkeuksellinen”.
“Mikrobien katoaminen voi tappaa maapallon. Monimuotoisuuden katoaminen on ilmastonmuutosta suurempi uhka.”
“Monet lintukannat ovat romahtaneet – se vaikuttaa myös ihmisten elämään.”
“Tutkijat: lisääntyvät hakkuut suurin monimuotoisuuden uhka”

Nämä ovat uutisotsikoita viime viikoilta. Vastaavia uutisia on voinut lukea jo pitkään ja valitettavasti niitä riittää jatkossakin.

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden hupeneminen ovat aikamme suurimmat ympäristöongelmat.
Taustalla ovat ylikulutus, fossiilisen energian käyttö, hiilipäästöt, kertakäyttökulttuuri, luonnonvarojen kestämätön käyttö, ympäristön kemikalisoituminen, avohakkuut.
Jotta saamme pysäytettyä ilmaston lämpenemisen alle kriittisen kahden asteen ja estämme monimuotoisuuden katoamisen,
tarvitsemme määrätietoista ja kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa.

Arvoisa pääministeri, sitä on realismi ympäristöasioissa.

Se tarkoittaa tukien leikkaamista fossiilisilta polttoaineilta ja turpeenpolton lopettamista.
Se tarkoittaa tiukempia päästörajoituksia ja kovempaa hintaa hiilipäästöille.
Se tarkoittaa veroa lentämiselle ja muoville
Se tarkoittaa riittävän hiilivaraston säilyttämistä metsissämme ja luonnon ennallistamista.
Se tarkoittaa enemmän suojeltuja metsiä ja soita.
Se tarkoittaa ympäristöystävällisempiä metsänkäsittelytapoja ja avohakkuukieltoja.
Se tarkoittaa vahvempaa ympäristöviranomaista.

Julistautuminen realistivihreäksi tai puhuminen ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ei vielä riitä. Tarvitaan tekoja. Sitä on rehellinen vihreys.

Sipilän hallituksen näytöt ympäristöasioissa ovat jääneet kevyiksi.
Hallitus on antanut elinkeinoelämän lyhytaikaisen edun jyrätä ympäristön edun.

Luonnonvarojen käyttö on kiihtynyt. Hulluinta on, että hitaasti kasvista pohjoisista metsistämme tehdään maailman lyhytkestoisinta tuotetta, wc-paperia kiinalaisille. Vuosikymmenten aikana kertyneet hiilivarastot katoavat hetkessä ilmaan. Ja tätä hallitus kutsuu uudeksi biotaloudeksi.

Jotta ilmastonmuutos ei tuhoa elinmahdollisuuksiamme tällä planeetalla ja monimuotoisuus saadaan säilymään tarvitaan pikaisia toimia ja suuria muutoksia.
Niitä tarvitaan Suomessa. Ja niiden eteen Suomen on toimittava kansainvälisesti. Sillä aikaa ei ole hukattavaksi.

Hyvät ystävät,

On meidän Vihreiden tehtävä kääntää Suomen suunta.
Suomen on kuljettava rohkeasti eteenpäin emmekä saa käpertyä sisäänpäin.

Meidän tulee rakentaa yhdessä oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja kestävää maailmaa,
jossa jokaisesta pidetään huolta
ja jokaisen ihmisarvoa kunnioitetaan.

Meidän on varmistettava,
että yhteinen maapallomme säilyy elinkelpoisena tuleville sukupolville.