Kuutit kaipaavat pikaisia ratkaisuja

20.04.2021

Saimaannorppaa suojelevien kalastusrajoitusten piti astua voimaan viime viikolla. Uusia viisivuotisia rajoituksia ei kuitenkaan tuotu hallituksen päätettäväksi. Tilanne on kestämätön etenkin tänä keväänä syntyneiden kuuttien kannalta. 

Kun julkinen keskustelu asiasta viime viikolla alkoi, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä totesi, että olisi omasta puolestaan valmis tuomaan esityksen rajoituksista hallituksen päätettäväksi vaikka heti. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen muistutti, että myös Vihreät on valmis käsittelemään esitystä valtioneuvoston yleisistunnossa. Vihreiden mielestä pitäisi ratkaista äänestämällä, jos hallituksen päätettäväksi tuodaan asetus, jolla ei riittävästi varmisteta norppien suojelua.

Mikä asian tuonnissa hallituksen päätettäväksi enää kestää? Olisi kiinnostavaa kuulla myös muiden hallituskumppaneiden näkemys asiaan, sillä tärkeintä on, että asetus kalastusrajoituksista saadaan nopeasti voimaan.

Yhteisymmärrykseen pääsemisen ongelmaksi on julkisuudessa väitetty, ettei vihreille käy mikään muu kuin verkkokalastuksen pidentäminen heinäkuun loppuun. Tämä ei pidä paikkansa, sillä olemme olleet koko ajan valmiita neuvottelemaan verkkokiellon pituudesta ja olemme sitä edelleen. 

Olisi norpan kannalta upea uutinen, jos verkkokalastuskielto pidennettäisiin kuukaudella heinäkuun loppuun. Kuitenkin tärkeintä olisi, että rajoitusta ylipäänsä pidennettäisiin nykyisestä, koska nimenomaan heinäkuun alku on kuuteille erityisen vaarallinen. 

Esimerkiksi vuonna 2019 verkkokalastuskiellon päätyttyä heinäkuun kolmen ensimmäisen päivän aikana verkkoihin kuoli neljä norppaa. Tämä voitaisiin välttää pidentämällä rajoituksia heinäkuun puolelle.

Vaikka tälläkin hetkellä – ilman voimassa olevaa asetusta – enemmistö vesialueen omistajista noudattaa vapaaehtoista verkkorajoitusta kesäkuun loppuun, on noin 10 prosenttia alueista sellaisia, joilla ei aktiivista osakaskuntaa ole ja joita sopimusten sijaan on tähän asti turvannut asetus. 

Nyt näillä alueilla on luvassa villi käytäntö. On myös iso vaara, että osa sopimusten piiriin saaduista osakaskunnista rajoittaa jatkossa kalastustaan vain osalla entisestä alueestaan. Jo nyt on kuulunut viestiä, että joissakin osakaskunnissa se parhaita saaliita tarjoava vesialue halutaan irrottaa sopimuksesta ja avata verkkokalastukselle. 

Verkkokalastusrajoituksen pidentämistä kannattaa enemmistö niin kaikista suomalaisista kuin Saimaan alueen asukkaistakin. Saimaannorppatyöryhmässä samoilla linjoilla olivat työryhmään osallistuneet WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Saimaan Norppaklubi, Itä-Suomen yliopisto sekä ympäristöministeriö, jotka jättivät eriävän mielipiteen työryhmän raporttiin. Lisäksi verkkokalastuskiellon jatkoa heinäkuun loppuun esitti Metsähallituksen Luontopalvelut. Me vihreät emme ole siis asiassa yksin.

Saimaalla jäät sulavat yhä vinhempaa vauhtia ja kohta kevään kuutit uivat ja kalastavat yhä laajemmilla alueilla. Sitä mukaa myös riskit kasvavat. 

Asiassa on viipymättä saatava aikaiseksi ratkaisu. Yksi vaihtoehto olisi ”rakentaa kirkko keskelle kylää” ja pidentää verkkokieltoa heinäkuun puoleen väliin saakka. Vaikka kompromissia ei syntyisi, on joku esitys tuotava joka tapauksessa valtioneuvoston äänestykseen, jotta asetus saadaan voimaan ja vastasyntyneiden kuuttien elämä voidaan turvata.