Kyykyttävä aktiivimalli korvattava kannustuksella ja aidoilla mahdollisuuksilla

03.04.2018

Aktiivimalli on toteutunut pelätyllä tavalla: työttömyysetuuksia leikataan enemmän kuin joka toiselta peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella olevalta työttömältä. Muutamassa kuukaudessa aktiivimalli on kiukustuttanut aktiivisia työttömiä, jotka eivät jostain syystä ole onnistuneet työnhaussa, ja saanut heistä monet hakemaan työkyvyttömyyseläkettä.

Juuri tätä pelättiin jo mallin eduskuntakäsittelyssä. Tuloksena on, että iso osa työttömistä tuntee itsensä kyykytetyksi, eläkejärjestelmä ruuhkautuu, politiikka menettää uskottavuuttaan ja kaikki häviävät.

Nyt saadut tiedot koskevat yli 200 000 ihmistä, jotka saavat Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Ansiosidonnaista päivärahaa saavien työttömyyskassat tekevät vasta nyt omia laskelmiaan, mutta ne odottavat samansuuntaisia tuloksia.

Vuoden alusta alkaen täyden työttömyysetuuden ehtona on ollut, että henkilö tekee kolmen kuukauden aikana vähintään 18 tuntia töitä työehtosopimuksen mukaisella palkalla, on viiden päivän ajan aktivointitoimissa tai tienaa 241 euroa yrittäjätuloa. Jos ehdot eivät täyty, työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia.

Suurin epäselvyys on liittynyt hyväksyttäviin aktiivitoimiin: esimerkiksi ammattiliittojen ja työttömyyskassojen tarjoamaa kurssitusta ja jatkokoulutusta ei ole hyväksytty aktiivitoimeksi, vaikka se olisi aidosti parantanut ammattitaitoa!? Myöskään aktiivitoimeksi ei ole hyväksytty vaikkapa 50 työpaikan vilpitöntä hakemista. Ei siis ole ihme, että aika moni työtön kokee itsensä kyykytetyksi ja lyödyksi.

 

Nyt ei ole syyttelyn vaan ratkaisujen aika. Haluamme aidosti parantaa työntarjoajien ja työttömien kohtaamista. Ensisijaisen tärkeää on ottaa askeleita kohti perustuloa, joka ei toimisi tulppana lyhyidenkään töiden vastaanottamiselle nykyisen sosiaaliturvan tapaan. Perustulo ei ole yksiselitteinen avain onneen, vaan siinäkin on ongelmia. Siksi toivomme asiasta kunnon kokeilua, jossa myös verotus on osana.

Meidän on myös hyväksyttävä se, ettei kaikkien työnhakijoiden oikea paikka ole avoimilla työmarkkinoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön oman selvityksen mukaan peräti kolmannes työttömistä on itse asiassa työkyvyttömiä. Lisäksi viidennes kaipaisi kipeämmin sosiaali- tai terveyspalveluja kuin suoraan työllisyyttä edistäviä toimia. Siksi 3000:een rajoitettua palkkatukilaisten määrää on välttämätöntä nostaa. Se tulee tarpeen myös lukuisille yhdistyksille ja järjestöille, jotka ovat kantaneet päävastuun työn tarjoamisesta osatyökykyisille.

 

Myös aktiivimallia pitää muuttaa aidosti aktivoivaksi, siis sellaiseksi, jossa omilla toimilla ja yrittämisellä voi saada aikaan lisää tuloja tai parempaa osaamista.