Lisärahoitusta nuorisorikollisuuden torjuntaan

02.02.2023

Hallitus on tänään päättänyt osoittaa lisätalousarviossa 19 miljoonaa euroa lisärahoitusta kuluvalle vuodella nuorisorikollisuuden torjuntaan jo aiemmin päätetyn rahoituksen päälle. Varoja käytetään ennaltaehkäisevään toimintaan ja nuorisorikosten tutkinnan tehostamiseen. Tavoitteena on puuttua lasten ja nuorten ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Väkivaltarikosten määrä on tilastojen mukaan vähentynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Huolestuttavaa on, että vuosina 2015-2021 lasten ja nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat kuitenkin lisääntyneet merkittävästi etenkin alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Samaan aikaan Suomessa on poliisin arvion mukaan noin 10 katujengeiksi luokiteltavaa ryhmää. Niihin kuuluu 100-200 jäsentä, jotka ovat pääasiassa täysi-ikäisiä. 

Kehitys kertoo karua kieltä lasten ja nuorten tilanteesta. Yhä useampi nuori voi yhä huonommin. Meidän on varmistettava, ettei yksikään lapsi tai nuori joudu rikolliselle polulle tai rikoksen uhriksi.

Poliisi on puuttunut katujengien jäsenten tekemiin rikoksiin tehokkaasti ja tekijöitä on saatu kiinni ja vastaamaan teoistaan. Siinä vaiheessa kun poliisia tarvitaan, on kuitenkin yleensä rikos jo tapahtunut. Nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumiseksi koko ketjun on oltava kunnossa aina ennaltaehkäisystä rikoksiin puuttumiseen. 

Hallituksessa olemme ottaneet sekä nuoriso- että katujengirikollisuuden lisääntymisen vakavasti ja osoittaneet lisäresursseja niihin puuttumiseen hallituskauden alusta lähtien. Siinä missä nykyiset oppositiopuolueet Kokoomus ja Perussuomalaiset vähensivät viime hallituskaudella poliisien määrää ja rahoitusta sekä tekivät suuria leikkauksia koulutukseen, olemme tällä hallituskaudella muun muassa nostaneet poliisien määrän yli 7 500:aan poliisiin ja panostaneet merkittävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin.

On kuitenkin selvää, että työtä on jatkettava. Siksi olemme tänä talvena niin sisäministeriössä kuin muissa ministeriöissä valmistelleet lisätoimenpiteitä nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumiseksi. Esitämme hallituksen lisätalousarviossa nuorisorikollisuuden torjuntaan yhteensä noin 19 miljoonan euron lisärahoitusta tälle vuodelle jo aiemmin päätetyn rahoituksen päälle. Lisärahoitus jakautuu sisäministeriön, oikeusministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. 

 

Lisärahoitusta ankkuritoimintaan, nuorisotyöhön ja nuorten rikosten tutkintaan

Lisärahoituksesta suuri osa käytetään ankkuritoiminnan lisäämiseen, mikä on osoittautunut toimivaksi keinoksi rikosten ennaltaehkäisemiseksi.  Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan poliisin, sosiaalitoimen, koulujen ja nuorisotoimen yhteistä poikkihallinnollista palvelua nuorille ja näiden perheille. Sen tavoitteena on puuttua nuorten hankaliin elämäntilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Tutkimusten mukaan ankkuritoiminnan kohteina olleilla nuorilla on verrokkeihin nähden pienempi riski olla epäiltynä uudesta rikoksesta seuraavan vuoden aikana. Olemme tällä hallituskaudella laajentaneet ankkuritoiminnan koko Suomeen kaikkien poliisilaitosten alueille. Nyt vahvistamme toiminnan resursseja edelleen. Ohjaamme lisärahoitusta etenkin suuriin kaupunkeihin, joissa ankkuritoimintaa tarvitaan eniten. 

Ohjaamme lisärahoitusta myös kouluissa, kunnissa ja järjestöissä tehtävälle nuorisotyölle ja opetushenkilöstön turvallisuusosaamisen vahvistamiseen. Haluamme, että kaikille nuorille löytyy turvallinen aikuinen joko kotoa, koulusta tai muualta. Tähän työhön tarvitsemme mukaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen välillä on ensiarvoisen tärkeää. 

Lisätalousarviossa esitämme lisää rahoitusta myös nuorten rikosten tutkinnan ja rikosprosessin tehostamiseen. Tavoitteena on rikoskierteiden katkaiseminen. Rahoitusta osoitetaan niin poliisille kuin oikeusministeriön hallinnonalalle.

Nuorisorikollisuuden torjuntaan käytettävän 19 miljoonan euron lisäksi hallitus esittää 20 miljoonaa euroa tasa-arvorahaa kouluille ja päiväkodeille. Varat kohdennetaan alueille, joilla on niille suurin tarve. Panostukset lasten ja nuorten kasvatukseen ja koulutukseen ehkäisevät myös nuorisorikollisuutta. 

Työtä nuorisorikollisuuden torjumiseksi on jatkettava seuraavallakin hallituskaudella. Avain nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn on panostaminen niin varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja kotoutumiseen kuin myös mielenterveyspalveluihin, lastensuojeluun ja nuorisotyöhön. Yhtä tärkeää on huolehtia poliisin ja oikeuslaitoksen resursseista pitkäjänteisesti, jotta rikoksiin voidaan puuttua. Toivon, että kaikki puolueet ovat tähän työhön sitoutuneita.