Lukiouudistuksia hyvinvointi edellä

08.11.2019

Parasta lukiossa? Parhaiten jäivät mieleen seikkailut niin uusien ihmisten kuin matemaattisten yhtälöidenkin parissa. Taitavien opettajien sytyttämä innostus, yhteenkuuluvuuden tunne, itsensä ylittäminen. Toisaalta muistan hyvin myös vaikeat hetket, itsensä etsimisen ja jännityksen tulevaisuudesta.

Samankaltaisia tarinoita löytyy tämän päivän lukiolaistenkin keskuudesta. Mutta ikävä kyllä tiedämme myös, että yhä useampi lukiolainen kokee vakavaa stressiä ja uupuu. Siihen tarvitaan muutos.

Lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat syksyllä 2021. Ja mikä parasta, lukiolaisten hyvinvointiin panostetaan niiden myötä entistä enemmän! Opetussuunnitelman perusteet julkaistiin tällä viikolla ja niissä korostetaan muun muassa laaja-alaista osaamista. Se mahdollistaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen tuen. 

Seuraava vaihe on paikallisten opetussuunnitelmien rakentaminen. Toivottavasti siinä työssä löydetään keinoja vähentää pirstaleisuutta ja sisältöähkyä, joista lukiolaiset ovat olleet huolissaan. Olennaista onkin varmistaa, että joka puolella Suomea lukiolaisuuden kovimmat kokemusasiantuntijat eli lukiolaiset itse ovat tiiviisti mukana paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa.

Kohtuullisen työmäärän, innostavan opetuksen ja mielekkäiden sisältöjen lisäksi lukiolaisten hyvinvointi edellyttää laadukasta opinto-ohjausta, tarvittaessa erityistä tukea sekä apua elämän vaikeissa tilanteissa. Tähän työhön ja tiiviimmäksi osaksi lukioyhteisöä tarvitaan mukaan myös psykologit ja kuraattorit. Siksi hallitusohjelman linjaus opiskeluhuollon sitovasta mitoituksesta tulee tarpeeseen! Lukiolaisten jaksamiseen, stressiin tai vaikkapa ihmissuhdepulmiin on pystyttävä reagoimaan jo ennen kuin ongelmat kasautuvat. Vastaavasti tulisi harkita myös opinto-ohjaajien mitoituksen säätämistä, jotta jokaiselle on aidosti tarjolla yksilöllistä tukea elämän tärkeässä nivelvaiheessa.

Lukioiden uudistusvauhti on ollut viime vuosina melko kova. On hyvä, että lukiokoulutus uudistuu vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Mutta olennaista on myös pitää huolta siitä, että uudistukset ehditään toteuttaa ja arvioida huolellisesti. Nyt on tärkeää tukea lukioyhteisöjä uudistusten läpiviemisessä ja hyvinvoinnin vahvistamisessa kautta linjan.

Lukiolaisuus on ainutlaatuinen elämänvaihe, jota toivon mukaan tulevaisuudessa leimaa entistä vahvemmin hyvinvointi, sivistys, uuden oppiminen ja yhteisöllisyys.