Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on kohtalonkysymys – Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin Jyväskylässä

04.03.2018

Vihreät haluaa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen. Puolue vaatii METSO-ohjelman laajentamista ja lisätoimia soidensuojeluun. Malminetsintä luonnonsuojelualueilla halutaan kieltää. Vihreiden luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin puoluevaltuuskunnan kokouksessa Jyväskylässä 4.3.2018.

– Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on ilmastonmuutoksen ohella maailman suurin ympäristöongelma. Käynnissä oleva kuudes sukupuuttoaalto on lajien ja ihmiskunnan kohtalonkysymys. Suomessakin arviolta joka kymmenes laji on uhanalainen. Siksi tarvitaan lisää suojelualueita ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamista, sanoo luonnonsuojeluohjelmaa valmistelleen ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä.

– Suomen metsäluonnolla ei mene niin hyvin kuin yleisesti kuvitellaan. Haluamme huolehtia luonnonhoidosta talousmetsissä ja kasvattaa valtionmetsien keski-ikää. Metsälain muutostarpeet pitää selvittää metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO pitää laajentaa koskemaan kaikkia elinympäristötyyppejä ja ennallistamista, ja sen rahoitusta on kasvatettava merkittävästi, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto.

Vihreät haluaa luopua turpeentuotannosta vuoteen 2025 mennessä ja lopettaa uusien alueiden raivaamisen turvetuotantoon. Metsätalouskäytössä olevien turvemaiden uudis- ja kunnostusojitukset pitää muuttaa luvanvaraisiksi ja ravinteiden pääsy vesistöihin estää.

– Maamme mittaamattoman arvokkaasta suoluonnosta on pidettävä huolta. Haluamme toteuttaa soidensuojelun täydennysohjelman, jonka valmistelu pistettiin jäihin viime hallituskaudella. Lisäksi tarvitaan kokonaan uusi soiden ennallistamisohjelma, Aalto sanoo.

– Malmien etsintä kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla on kiellettävä. Se on täysin turhaa, koska kaivostoiminta alueilla on jo kiellettyä. Etsintä voi myös aiheuttaa haittaa luontoarvoille, Nikkilä sanoo.

Vihreät vaatii myös vesivoimayhtiöiden ympäristö- ja kalatalousvelvoitteiden uudistamista ja täytäntöönpanoa voimaloiden aiheuttamien ympäristöhaittojen kompensoimiseksi.

Lue koko ohjelma