Maria Ohisalon puhe puoluekokouksessa 15.6.2019

15.06.2019

Hyvä puoluekokous, vihreät ystävät,

Kiitos tuestanne Vihreiden puheenjohtajan tehtävään, otan tehtävän kiitollisena ja nöyränä vastaan.

Ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta ovat politiikan tärkeimmät tehtävät.
Ne eivät ole irrallisia teemoja
ne eivät ole politiikan sivuhuomioita.
Sen me vihreät olemme puolueena osoittaneet.
Olemme tehneet niistä politiikan suuria kysymyksiä.

Vihreillä on takana neöjät voitokkaat vaalit, olemme suurempia kuin koskaan.
Kiitos teille jokaiselle. Te olette tehneet tämän mahdolliseksi.

Tätä työtä on tehty väsymättä, kaikkialla Suomessa, toreilla ja toimistoissa, kaduilla ja somessa. Jokainen vihreä aktiivi ja äänestäjä on tehnyt nämä voitot mahdollisiksi.

Meidän politiikallemme on tilaus, ja siihen uskotaan.
Vihreä liike syntyi vaihtoehdoksi vanhalle,
Kun tarvittiin ratkaisuja ympäristökriisiin,
kun tarvittiin feminismiä ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa.
Tätä työtä mä haluan jatkaa.

Ystävät,
Meillä on paljon tehtävää juuri nyt.
Meillä on vain yksi maapallo, joka on hälytystilassa.
Nyt on tehtävä ne päätökset ja ne teot, jotka säilyttävät planeettamme elinkelpoisena tuleville sukupolville. Mikään vähempi ei riitä.

Meidän on toimittava määrätietoisesti ja kaikilla rintamilla, jotta tulevat sukupolvet pystyvät elämään täällä.
Nuoret vaativat eri puolilla Eurooppaa toimia ilmastokriisin torjumiseksi.
Meillä aikuisilla on nyt näytön paikka.
Nuorten pitää voida luottaa siihen, että torjumme ilmastonmuutosta politiikalla. Nyt, ei vasta huomenna.

Meidän pitää pysäyttää kuudes sukupuuttoaalto.
Meidän pitää suojella saimaannorppaa, naalia ja huuhkajaa, jotta myös meidän lapsilla on ympärillään elävää, monimuotoista luontoa. Meillä ei ole varaa menettää mehiläisiä, sillä muuten meillä ei ole ruokaa.

Ilmastonmuutos pitää torjua niin, että kaikki pysyvät mukana.
Laskua eivät saa maksaa ne, joilla on jo toimeentulon kanssa vaikeaa. Haluan rakentaa sellaista Suomea, jossa yhteiskunnan turvaverkko toimii.
Jokaisesta syrjäytetystä nuoresta on otettava koppi.
Jokaisen päihdeongelmaisen on päästävä hoitoon. Jokaisen ikäihmisen on saatava hoivaa ja huolenpitoa, kun omat voimat ehtyvät. Särkynyt mieli on yhtä tärkeä korjata kuin katkennut jalka.

Tarvitsemme perustulon, jotta kenenkään ei tarvitse pelätä ottaa työtä vastaan.

Ystävät,

Minä tiedän, mitä eriarvoisuus on.
Minä tiedän, mitä köyhyys tässä yhteiskunnassa on. Olen elänyt sitä, olen nähnyt sitä, olen tutkinut sitä.

Ja ystävät,
Köyhyys voidaan poistaa. Meillä on tutkimusta ja tietoa siitä, kuinka se voidaan tehdä. Se on inhimillisesti oikein ja se on kannattavaa. Leipäjonojen Suomi ei ole hyvinvointivaltio.

Ystävät,

Laadukas koulutus on avain Suomen menestykseen.
Tasa-arvoinen koulutus on avain osallisuuteen yhteiskunnassa.
Tämän päivän muuttuvassa työelämässä ei pelkällä peruskoululla pärjää. Ja riittävä osaaminen tuo varmuutta muuttuvilla työmarkkinoilla.
Ei ole itsestäänselvyys, että Suomi on maa, jossa korkeimmankin koulutuksen ovet ovat auki kaikille.
Että kenestä tahansa voi tulla tohtori tai ministeri tai mitä vain haluaa. Koulutuslupaus on lupaus paremmasta tulevaisuudesta. Ja sen lupauksen arvo ei minulta takuulla unohdu.

Meidän on panostettava koko koulutuspolkuun niin, että jokainen lapsi pysyy mukana.
Että jokainen saa tarvitsemansa tuen, eikä yksikään kasvattaja väsy.
Lasten luokkayhteiskuntaa ei saa syntyä.

Koulutus on parhaita tapoja edistää tasa-arvoa, niin Suomessa kuin maailmallakin.

Hyvä puoluekokous,

Meidän on uskallettava uudistaa Suomea. Lyhyen aikavälin muutokset eivät riitä, vaan on katsottava kauas.
Hyvät päätökset tehdään tietoon ja tutkimukseen pohjaten.
Siksi me kuuntelemme tutkijoita ja arvioimme päätöstemme vaikutukset riittävän pitkälle, jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu.

Huoltosuhteemme heikkenee merkittävästi 2030-luvulle asti. Tarvitsemme tuottavuutta, työllisyyttä ja investointeja.
Jos haluamme tuottavuutta, mikään ei ole yhtä tärkeää, kuin koulutukseen satsaaminen.
Jos haluamme työllisyyttä, mikään ei ole yhtä tärkeää, kuin avoin ja kansainvälinen Suomi, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia maahan muuttaville ja täällä jo oleville.
Jos haluamme investointeja, mikään ei ole yhtä tärkeää, kuin ennakoitava, vakaa ja avoin
yhteiskunta.

Ystävät,

Meidän tulee tavoitella feminististä yhteiskuntaa.
Yhteiskuntaa, jossa jokainen saa olla oma itsensä, kohtaamatta syrjintää sukupuolensa, ikänsä, ihonvärinsä tai toimintakykynsä vuoksi.
Yhteiskuntaa, jossa syrjimättömyys on itseisarvo, ei sivulause.
Yhteiskuntaa, jossa jokaisella lapsella on oikeus olla oma itsensä, ilman kiusaamista, ilman jatkuvaa puutetta ja niukkuutta.
Yhteiskuntaa, jossa jokaisesta välitetään.

Hyvä puoluekokous,

Me Vihreät olemme nyt hallituspuolue. Hallitusohjelma on vihrein koskaan.

Vihreiden puheenjohtajana aloittaminen tässä tilanteessa on mitä suurin kunnia.

Hyvät ystävät,

Vihreät on puhunut ilmastonmuutoksesta vuosikymmeniä. Nyt tunnelin päässä näkyy lopulta valoa. Olemme mukana hallituksessa, jonka hallitusohjelma tekee ilmastopolitiikan historiaa.

Ensimmäistä kertaa koskaan hallitusohjelmaan on kirjattu määräaika sille, että Suomi on hiilineutraali: tämä tapahtuu vuoteen 2035 mennessä.
Minulle köyhyystutkijana on erityisen tärkeää, että siirtymä tehdään niin, että kaikki pysyvät mukana.

Me muutamme nyt Suomen suuntaa. Tulevaisuus, hyvät ystävät, tulevaisuus on vihreä.

Tällä hallituskaudella Suomen hiilinieluja kasvatetaan, energiaremontteja edistetään, öljylämmitystä vähennetään ja kivihiilen korvaamista vauhditetaan. Saastuttava teollisuus ei saa jatkossa energiaveron palautuksia, ja ympäristölle haitallisia ja tehottomia yritystukia aletaan vihdoin leikkaamaan. Raideyhteyksiä parannetaan ja pyöräilyä edistetään. Samalla luodaan uutta työtä.

Ensimmäistä kertaa ilmastonmuutos näkyy myös ministerisalkuissa: hallituksessa on ympäristö- ja ilmastoministeri, meidän upea Krista Mikkonen.
Koska ilmastonmuutos ylittää politiikan totutut sektorirajat, täytyy myös ratkaisut tehdä useilla rintamilla.
Kristalla onkin tärkeä tehtävä hallituksen ilmastopolitiikan koordinoinnissa eri ministeriöiden välillä.

Hyvät ystävät,

Vihreät on hallituksessa varmistamassa, että luontoa suojellaan. Luonnonsuojeluun panostetaan jopa 100 miljoonaa euroa lisää vuodessa. Ystävät, 100 miljoonaa euroa. Tämä summa on elintärkeä hömötiaiselle ja peltosirkulle.
Kun nyt kesällä hyppään maantiepyöräni selkään, aion katsoa ohi vilahtavaa kesä-Suomea uusin silmin.
Katson upeita metsiämme tietäen, että nyt me voimme suojella niitä lisää.
Voimme suojella lisää upeita soitamme ja vesistöjämme.
Jokivarsissa pyöräillessä muistan, että pääsemme elvyttämään uhanalaisia vaelluskalakantojamme.
Koska Suomen luonto, se on meille korvaamaton.

Hyvä puoluekokousväki,

Eduskuntavaaleissa vaadimme koulutuksen kunnianpalautusta.

Tämä työ aloitetaan nyt. Tällä hallituskaudella panostamme koulutukseen, kaikilla koulutusasteilla.
Kunnissa me vihreät olemme puolustaneet jokaisen lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. Nyt tämä oikeus palautetaan koko maassa, jokaiselle lapselle. Ja ryhmäkokoja pienennetään.
Peruskoulun rahoitusta ja tasa-arvoisuutta vahvistetaan.

Oppivelvollisuutta pidennetään ja samalla toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta. Amikset saavat lisää opettajia ja oppilashuoltoa vahvistetaan. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta vahvistetaan.

Hyvä puoluekokous,
voin ilolla todeta, että hallitusohjelma on feministinen.
Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan aiempaa tiukemmin. Raiskauksen määritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi, perhevapaat uudistetaan tasa-arvoisiksi ja translakia uudistetaan.

Hallituksen 19 ministeristä 11 on naisia.

Lasikatot murtuvat nyt ryminällä. Ja se on oikein.

Minulla on kunnia olla uuden hallituksen sisäministeri. Ensimmäinen vihreä sisäministeri koskaan.

Sisäministeriössä ollaan perus- ja ihmisoikeuksien ytimessä.

Se, että olen Vihreiden puheenjohtajana juuri sisäministeri, antaa mahdollisuuden edistää ihmisoikeuksia ja laajaan turvallisuuskäsitykseen pohjaavaa politiikkaa. Ilmastonmuutoskin on turvallisuusuhka.
Se näkyy metsäpaloina, se näkyy kuumuutena, joka aiheuttaa pahimmillaan kuolemia. Nämä asiat ovat pöydälläni sisäministerinä.

Tällä hallituskaudella parannamme turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, helpotamme perheenyhdistämistä, takaamme paperittomille välttämättömän hoidon ja nostamme pakolaiskiintiötä. Lisäämme poliisien määrää. Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan suorituskyky ja voimavarat varmistetaan.

Haluan, että jokainen voi luottaa viranomaisiin.
Kun ihminen joutuu rikoksen kohteeksi, hänen pitää tietää, että asia käsitellään.
Että sen pienituloisimmankin ihmisen turvallisuus taataan, että turvallisuus ei ole kiinni siitä, millaisia muureja on varaa ympärilleen rakentaa.
Että turvaa Suomesta hakeva tietää, että hän saa turvapaikkahakemukselleen asianmukaisen ja laadukkaan käsittelyn. Että jokaisen oikeusturva toteutuu.
Siitä syntyy yhteiskuntarauha.

Ystävät, me voimme kääntää paitsi turvapaikkapolitiikan, myös siihen liittyvän julkisen keskustelun suuntaa. Me voimme torjua vihapuhetta.

En pelkää puhua näistä teemoista Vihreiden puheenjohtajana. En pelkää natseja enkä trolleja. Sillä tiedän, että en ole puheenjohtajana yksin. Minulla on tukena koko vihreä joukkue, te kaikki. Tukenani ovat kaikki ne ihmiset, jotka ymmärtävät, että työtä ihmisoikeuksien puolesta tarvitaan joka päivä.

Hyvä puoluekokous,

Sisäministeriön raporteissa on jo kauan lukenut, että Suomen suurin sisäisen turvallisuuden uhka on syrjäytyminen.
Sosiaalipolitiikka on parasta turvallisuuspolitiikkaa.

Olemme nyt mukana hallituksessa, joka vahvistaa hyvinvointivaltiota. Perusturvaa ja pienimpiä eläkkeitä korotetaan, pienituloisten verotusta kevennetään ja lapsiperheiden asemaa parannetaan. Asunnottomuus puolitetaan yhdessä ja poistetaan kahdessa hallituskaudessa, ympärivuorokautiselle hoivalle tulee hoitajamitoitus. Sote-uudistus tehdään nyt niin, että hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.

Aina, kun useampi puolue neuvottelee hallitusohjelmasta, on tulos kompromissi. Täydellinen se ei ole yhdenkään puolueen mielestä. Niin on myös tämän hallitusohjelman laita. Samalla se on kuitenkin ohjelma, joka kääntää Suomen suuntaa parempaan.

Hyvä puoluekokous,

Hallitusohjelmasta löytyy kunnianhimoiset kirjaukset työstä ja taloudesta. Tavoitteet eivät ole
mahdottomia.
Talouden uudistumista vauhditetaan vihreällä verouudistuksella ja leikkaamalla yritystukia.
Työllisten määrää kasvatetaan panostamalla pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien, osatyökykyisten ja maahanmuuttajataustaisten palveluihin ja osaamisen kehittämiseen.
Hallitus tekee paljon, mutta yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa voimme yltää vielä korkeammalle.
Meidän on mahdollista uudistaa työmarkkinoita toden teolla, mutta niin, että pöydässä kuuluu sekä pienen yrittäjän että duunarin ääni.

Ruotsissa talous on tasapainossa ja työllisyysaste on 78 prosentissa. Se on se taso, jota haluamme pitkällä aikavälillä tavoitella.

Kära vänner,

De Gröna är en global rörelse.

Miljökriser stannar inte vid statsgränser. Naturkatastrofer och krig driver iväg folk från sina hemtrakter.
Samtidigt stiger högerkonservatismen och nationalismen runt Europa och världen.
Flera av dem, som skjuts undan, har en känsla av att de inte blir hörda.

Dessa strider vinner vi inte ensamma.
Därför vill jag bygga ett parti, som gör stark Europa-politik, som erbjuder ett positivt alternativ för inåtvänd nationalism, och gör allt för en öppnare, mer demokratisk EU.

Ratkaisumme maailman kriiseihin on oltava rauhan rakentaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
Yhtenä maailman rikkaimmista maista meidän on kannettava vastuumme siitä, mihin tilaan elintasomme on planeetan ajanut. Meillä on vain yksi maapallo, ei neljää.

Ja ystävät, meillä on vihreä ulkoministeri, Pekka Haavisto, viemässä tätä viestiä maailmalle.

Hyvät ystävät,
Vihreät on koko Suomen puolue.

Rannikolla suojelemme Itämerta sinilevälautoilta, pohjoisessa kamppailemme kaivostoiminnan ympäristövaikutusten rajaamiseksi. Upeita metsiämme ja arvokasta suoluontoamme suojelemme niin etelässä kuin pohjoisessakin.

Jyväskylässä ja Nokialla olemme jo kaupungin suurin puolue valtuustossa. Helsingissä suurimmaksi noustiin eduskunta- ja eurovaaleissa.
Nämä vihreät menestystarinat ovat meille kaikille hyviä esimerkkejä, joista kannattaa ottaa mallia.

Vihreiden puheenjohtajana haluan rakentaa puoluetta, jolla on kuntavaalien 2021 kovimmat ehdokaslistat. Aktiivinen ja vaikuttava ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta tarvitsevat toimia myös kaupunki- ja kuntatasoilla.

Lupaan tehdä väsymättä töitä sen eteen, että Vihreät tekee tulevissa kuntavaaleissa parhaan kuntavaalituloksensa ikinä, ja vakiinnuttaa seuraavissa eduskuntavaaleissa paikkansa suurten puolueiden joukossa.

Hyvät ystävät,

Lähdin mukaan Vihreisiin 11 vuotta sitten, osallistumalla Nuori vihreä vaikuttaja -kurssille. Ilman puolueen nuorisojärjestöä en olisi nyt tässä.

Olen tässä, koska meidän on tehtävä reilu muutos, siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, jossa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi on kaiken politiikan ytimessä.

Nyt on aika puolustaa hyvinvointivaltiota, jossa jokaisesta voi tulla mitä vain. On aika osoittaa, että politiikka on jokaisen asia ja että jokaista tarvitaan.

On aika tehdä vihreää politiikkaa, kaikkialla, kaikki mukaan toivottaen.
Täysillä.