Maria Ohisalon puhe puoluevaltuuskunnan kokouksessa 7.9.2019

07.09.2019

Hyvä valtuuskunta, hyvät ystävät, Hienoa nähdä teidät täällä tänään! Kokouspaikka on mitä sopivin, puoluesihteerin kotikaupunki.

Mikkelissä on saatu aikaan paljon sellaista, mistä voi olla ylpeä. Siitä hyvänä esimerkkinä uusi keskussairaalan perhekeskus, jossa juuri kävimme. Siellä perheiden palvelut on integroitu saman katon alle mahdollisimman pitkälle. Juuri tällaiset ratkaisut ovat keinoja rakentaa entistä parempaa hyvinvointivaltiota.

Tänään en kuitenkaan puhu sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta, vaikka aihe onkin mitä innostavin ja sisäministeriö on mukana sote-valmistelussa pelastustoimen osalta. Sen sijaan pieni katsaus siihen, mikä meidän vihreiden tehtävä on.

Politiikan syksy on käynnistynyt, mutta hiljaiseloa ei ole hallituksen taival tähänkään asti ollut. Päinvastoin. Siitä on pitänyt huolen niin kaksisataasivuinen hallitusohjelma kuin EU-puheenjohtajuuskausi. Nyt tämän syksyn ensimmäinen kyselytunti on kuitenkin takana ja budjettineuvottelut täydessä vauhdissa.

Jännittäviä aikoja eletään tänäänkin, paitsi täällä uusiin ihmisiin tutustuessa, myös Kouvolassa keskustan puoluekokouksessa. Hallituskumppanimme keskusta valitsee puheenjohtajaa. Odotan innolla yhteistyötä uuden puheenjohtajakollegan kanssa, mikä hänen nimensä sitten onkaan. Vaikka uutisotsikoissa on välillä räiskynyt, tiedän, ja olen sanonut usein julkisesti, että puolueillamme on paljon yhteistä.

Tässä hallituksessa meillä on mahdollisuus rakentaa hyvää tulevaisuutta koko Suomelle. Rakentaa kestävän kehityksen Suomea, jossa menestyminen on mahdollista niin maalla kuin kaupungeissa ja jossa tuon menestyksen hinta ei ole kestämätön luonnonvarojen käyttö. Suomea, joka ei unohda köyhän asiaa ja jättää maan paremmassa kunnossa jälkipolville. Onnea siis sinne Kouvolaan tasapuolisesti ehdolla oleville.

Hyvät ystävät,

Green New Deal for Europe. Se oli vihreiden eurovaalikampanjan kärkiteema 10 vuotta sitten. Nyt ilmassa on merkit siitä, että Green New Dealin, eli reilun muutoksen, aika on vihdoin tullut niin Suomessa kuin maailmalla. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua, jossa yhdistetään ilmastonmuutoksen torjunta, yhteisen ympäristömme suojeleminen ja yhteiskunnan laajempi kehittäminen.

Green New Dealin esikuva on Yhdysvaltain New Deal -ohjelma, Silloin, lähes 90 vuotta sitten, tarkoituksena oli auttaa työttömiä ja köyhiä, uudistaa taloutta ja eheyttää yhteiskuntaa, joka oli ajautunut kestämättömään tilaan. Nämä samat asiat ovat läsnä myös Green New Dealissa. Reilussa muutoksessa näihin tavoitteisiin yhdistyy yhteiskunnan toiminnan sovittaminen luonnon kantokykyyn.

Ilmastonmuutoksen etenemistä ja sen hillitsemisen tärkeyttä on yhä harvemman mahdollista kiistää. Viimeisen vuoden ajan uutisia ovat usein hallinneet silmäykset sellaisista katastrofeista, joita tiedämme ilmaston lämpenemisen lisäävän. Olemme nähneet uutisia ennenäkemättömistä myrskyistä, jäätiköiden sulamisesta, liekehtivästä Amazonista ja tappavista helleaalloista.

Toisaalta olemme nähneet nuorten ilmastolakkolaisten innostavan esimerkin, kun he vaativat maailman hallituksilta toimintaa. Olemme nähneet, kuinka IPCC:n raportti pakottaa yhä useammat hyväksymään, että nyt on pakko. Toivoa on, mutta aikaa ei ole hukattavaksi.

Kun vuosi sitten vihreä eduskuntaryhmä julisti seuraavat vaalit ilmastovaaleiksi, ihan kaikki eivät ehkä uskoneet. Ilmastovaalit me kuitenkin keväällä kävimme ja niiden seurauksena meillä on hallitusohjelma, jonka ilmastotavoitteet ovat maailman kärkikastia. Siitä voimme suomalaisina olla ylpeitä. Meillä on mahdollisuus olla edelläkävijöitä koko ihmiskunnan suurimman haasteen selättämisessä. Se luo työtä, toivoa ja entistä paremman yhteiskunnan, joka ei perustu kestämättömään kulutukseen.

Nyt meidän on toimittava, jotta nuorten ilmastoaktivistien ääni ei huku päivänpolitiikan rattaisiin. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme lunastaa lapsille ja nuorille tulevaisuuden tällä planeetalla.

Ilmastonmuutoksen torjunta voi onnistua vain siten, että uudistukset ovat oikeudenmukaisia. Siksi tarvitsemme reilun muutoksen ohjelman, Green New Dealin. Reilu muutos varmistaa, että jokainen pysyy mukana yhteisessä veneessä.

Reilu muutos tarkoittaa sitä, että pienituloisten verotus keventyy ja etuudet paranevat, kun bensan hinta nousee.

Reilu muutos tarkoittaa sitä, että energiaverotuksen uudistuksessa varmistetaan, että kenenkään tupa ei kylmene.

Reilussa muutoksessa varmistetaan, että yrityksillä on mahdollisuus uudistaa tuotantoaan ja ihmisillä mahdollisuus täydentää osaamistaan, kun hiilineutraalius vaatii muutoksia tuotantorakenteessa.

Reilussa muutoksessa yksikään yritys ei ole vapaamatkustaja, vaan kaikille on samat pelisäännöt: saastuttaja maksaa.

Reilussa muutoksessa ilmastotalkoita ei maksateta vähävaraisilla eikä niillä, joiden arki on jo nyt tiukkaa.

Samalla reilu muutos tarkoittaa sitä, että tunnustamme rakentaneemme hyvinvointiamme kestämättömän kulutuksen ja fossiilisten polttoaineiden varaan. Meillä onnekkailla vaurailla teollisuusmailla on velvollisuus auttaa maailman köyhimpiä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja nousemaan köyhyydestä ekologisemmin kuin me.

Hallitusohjelma antaa reiluun muutokseen hyvät eväät. Se kutsuu yhteiseen työhön tulevaisuuden puolesta ja tukee muutoksissa, joita ympäristö meiltä vaatii. Niiden, joilla on jo enemmän, on kannettava myös enemmän vastuuta.

Reilu muutos on paitsi oikeudenmukainen, myös suuri. Se tarkoittaa perustavanlaatuisia muutoksia siihen, miten olemme yhteiskuntamme ja hyvinvointimme järjestäneet. Se koskettaa energiantuotantoa ja liikennettä, ruuantuotantoa ja verotusta, koulutusta ja sosiaaliturvaa. Uskon, että me sisukkaat suomalaiset pystymme saamaan tällaisen muutoksen aikaan. Olemmehan me ennenkin onnistuneet mitä vaikeimmissa tilanteissa.

Hyvät ystävät,

Yksi osa reilua muutosta on koulutukseen panostaminen. Tämän maan hyvinvointia on rakennettu sivistyksen ja oppimisen pohjalle. Muuttuvassa maailmassa pärjäämisen edellytys on vahva osaamispohja. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää koulutuksen kunnianpalautusta, jonka tämä hallitus myös tekee.

Yksi lähtökohtamme hallitusneuvotteluihin oli merkittävät panostukset kaikille koulutusasteille. Ne panostukset löytyvät myös hallitusohjelmasta. Pienenevien ikäluokkien Suomessa meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta koulupolun varrelle.

Tarvitsemme varhaiskasvatusta, jossa jokaisella lapsella on oikeus syliin
ja aikuiseen, jolla on aikaa.

Tarvitsemme peruskoulun vahvistamista, jotta oppimiserot eivät enää repeäisi koulutien aikana.

Tarvitsemme maksuttoman toisen asteen ja lisää opettajia amiksille, jotta jokainen saa varmasti tarvitsemansa perustaidot työhön tai opintojen jatkamiseen.

Tarvitsemme lisää rahoitusta korkeakouluille ja jatkuvaan oppimiseen, jotta Suomi pystyy tuottamaan ratkaisuja maailmalle, joka kipeästi niitä kaipaa.

Koulutus on ollut tämän maan hyvinvoinnin kulmakivi ja vahva perusta, jolle hyvinvointivaltio on rakennettu. Sen rapauttamisen aika on ohi. Suunta käännetään nyt kohti parempaa.

Hyvät ystävät,

Vihreiden vahvuus on aina ollut vilkkaassa ja kriittisessä keskustelussa. Me puhumme, debatoimme ja väännämme siitä, mikä olisi paras ratkaisu kuhunkin polttavaan kysymykseen. Teillä valtuuskuntalaisilla on tässä keskeinen rooli.

Nämä kokoukset ovat minulle ja muille ministereille, kansanedustajille ja mepeille arvokkaita tilaisuuksia kuulla teitä, tulla haastetuksi ja saada uusia ratkaisuja Suomen viemiseksi eteenpäin.

Aina kun joku sanoo, että “vihreiden pitäisi tehdä asiaa x tai y”, olla enemmän tai vähemmän jotain, palautetaan aina silloin mieliimme, että me olemme vihreät ja jokaikinen aktiivi ympäri Suomea on vihreä, joka voi tehdä, ideoida ja innovoida, muuttaa maailmaa. Siksihän me täällä olemme.

Mutta meidän tehtävä ei ole muuttaa maailmaa yksin, vaan kutsua ihan jokainen suomalainen mukaan muutostyöhön, tekemään reilua muutosta. Kertoa kavereille ja sukulaisille, että teitäkin tarvitaan, jotta me voimme liikkeenä kasvaa ja tavoitteemme kestävämmän huomisen puolesta tulevat paremmin saavutetuiksi. Paikkoja vaikuttaa on monia, kerrotaan niistä avoimesti, oli kyse paikallisjärjestöistä tai puolueen työryhmistä, oman alueen kansanedustajan kanssa yhteydenpidosta tai vaikkapa vaaleissa kampanjoimisesta.

Puheenjohtajana haluan rakentaa puoluetta, jossa jokaisen ääni kuuluu entistä paremmin ja jossa kaikkien asiantuntemus pääsee loistamaan. Se työ alkaa täältä ja toivon, että myös te osallistatte aktiiveja kotiseuduillanne. Ensimmäinen homma voisi olla levittää somekanavissa linkkiä, josta pääsee liittymään mukaan vihreisiin.

Odotan innolla keskusteluita ja tulevien vuosien yhteistyötä kanssanne. Paljon voimaa ja jaksamista työhönne, muistakaa myös huolehtia omasta hyvinvoinnistanne.