Mielenterveystyön edistäminen on eurovaaliehdokas Alviina Alametsän suurimpia saavutuksia

13.05.2019

Helsinkiläinen projektipäällikkö Alviina Alametsä, 26, on ehdolla eurovaaleissa, sillä ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen ylittävät valtioiden rajat. Ratkaisuja näihin on etsittävä monenlaisella vaikuttamisella.

Minkä hyväksi havaitsemasi oivalluksen haluat jakaa muille?

“Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan, yritä nukkua huoneessa, jossa on hyttynen”.

Mikä on suurin saavutuksesi?

Hyvinvoinnin edistäminen esimerkiksi kaupunginvaltuutettuna. Olen työskennellyt onnistuneesti sen eteen, että esimerkiksi nuorten mielenterveyspalveluihin on palkattu lisää henkilökuntaa. Lisäksi työssäni Mielenterveyspoolin projektipäällikkönä laatimani Terapiatakuu- kansalaisaloite on murtanut mielenterveyteen liittyvää stigmaa ja nostanut keskustelua palveluiden kehittämisestä.

Miksi olet valinnut Vihreät puolueeksesi?

Vuonna 2012 toimin Allianssin ilmastodelegaattina, ja olin järjestämässä esimerkiksi mielenosoituksia ilmastolain puolesta eduskuntatalon portailla. Olin puhumassa tilaisuuksissa, joissa tapasin Vihreitä, ja ymmärsin, että puoluetoiminta on kansalaisaktivismin ohella hyvä keino muuttaa asioita. Ilmastonmuutoksen ja eriarvoistumisen estämiseksi pitää toimia sekä kadulla, että parlamenteissa. Vihreät ovat skarpein ja määrätietoisin puolue näiden ongelmien ratkaisemisessa.

Mitkä teemat eurovaaleissa ovat sinulle tärkeintä?

Ilmastokriisi ja eriarvoistuminen ylittävät valtioiden rajat. Ratkaisut on löydettävä yhdessä. Siksi olen ehdolla Euroopan parlamenttiin.

Suojellaan luontoa. Irroitetaan Eurooppa fossiilisista polttoaineista, ja luovutaan ympäristölle haitallisisista tuista. Siirretään Eurooppa raiteille: panostetaan kestävään liikkumiseen.  Tehdään EU:sta edelläkävijä, joka ajaa määrätietoisesti vahvaa kansainvälistä ilmastopolitiikkaa.

Rakennetaan  sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä talousjärjestelmä. Edellytetään parempaa yritysvastuuta, ja kitketään veronkierto. Käytetään julkisia varoja kestävästi luonnon ja ihmisten hyvinvointiin, koulutukseen, mielenterveyteen, toimeentuloon ja perusoikeuksien vahvistamiseen.

Nostetaan yhdenvertaisuus, tasa-arvo, rauhaa rakentava ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet EU:n tavoitteiden kärkeen. Panostetaan kehitysyhteistyöhön ja kriisiapuun. EU:n roolia siltojen rakentajana tulee vahvistaa, jotta voimme tehokkaasti ratkaista globaaleja haasteita ja konflikteja.  On aika rakentaa tulevaisuuden Eurooppa, jossa ihmiset ja luonto voivat hyvin.

Mitä kolmea asiaa ilman et voisi elää?

Metsää, merta ja rakkautta.

Ota Alviina seurantaan Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä!

Eurovaalit käydään 26.5. Vihreiden koko ehdokaslistan löydät täältä.