Mirka Soinikoski: Kestävä liikennejärjestelmä rakentuu laajasta joukosta liikkumisen vaihtoehtoja

26.05.2021

Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski piti ryhmäpuheenvuoron eduskunnan täysistunnossa 26.5.2021 osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman selonteosta käytyä keskustelua. Puheessaan Soinikoski korosti raideliikenteen investointien tärkeyttä, monipuolisia ja kestäviä liikkumismuotoja sekä siirtymää pois fossiilisista polttoaineista.

– Noin viidesosa Suomen kaikista päästöistä syntyy liikenteestä ja siksi Suomi on ottanut kunnianhimoiseksi tavoitteeksi puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite on ratkaiseva välietappi matkallamme maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi. Liikennejärjestelmän tehostaminen ei yksin tavoitteeseen yltämiseksi riitä, mutta se on tärkeä osa kokonaisuutta, Soinikoski toteaa.

Soinikoski toivoi puheenvuorossaan lisää investointeja raideyhteyksiin ja niiden saavutettavuuden parantamista.

– Me Vihreät haluamme, että yhä useampi suomalainen voi jatkossa valita matkavälineekseen junan saastuttavimpien vaihtoehtojen sijaan. Toimiva ja matkustajia hyvin palveleva raideliikenne onkin kestävän liikennejärjestelmän avaintekijä. Junilla ja ratikoilla tehtyjen matkojen osuutta pitää kasvattaa määrätietoisesti, Soinikoski sanoo.

Soinikoski nosti esiin sen, kuinka eri puolella maata on erilaisia liikkumistarpeita.

– Tulevaisuuden kestävä liikennejärjestelmä rakentuu laajasta joukosta liikkumisen vaihtoehtoja, sillä sama ratkaisu ei sovi kaikkialle. Kaupungeissa matka taittuu parhaiten julkisilla, kävellen tai pyöräillen, ja pidemmät matkat on mukavinta kulkea junalla. Seutukunnissa ja maaseudulla tarvitaan sähkö- ja biokaasuautoja, Soinikoski korostaa.

Soinikoski korosti sitä, ettei liikennejärjestelmä voi 2030-luvulla nojautua fossiilisiin polttoaineisiin.

– Meidän on paitsi sähköistettävä liikennettä kestävästi, myös lisättävä biopohjaisten polttoaineiden osuutta liikenteessä. Luonnon tai ilmaston kannalta ei ole yhdentekevää, miten ja mistä liikenteen biopolttoaineet valmistetaan. Käytetäänkö valmistukseen neitseellistä biomassaa vai puhutaanko esimerkiksi neljännen sukupolven hiilineutraaleista biopolttoaineista ja kiertotaloudesta, Soinikoski toteaa.

Lue koko puhe