Mirka Soinikoski: Toimiva raideliikenne on kestävän liikennejärjestelmän avaintekijä

01.07.2021

Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski piti eduskunnan täysistunnossa 1.7.2021 ryhmäpuheenvuoron. Puhe pidettiin osana palautekeskustelua liittyen Valtioneuvoston selontekoon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032. Puheessaan Soinikoski korosti, että tulevaisuuden kestävän liikennejärjestelmän rakentamiseen tarvitaan laaja joukko erilaisia liikkumisen vaihtoehtoja, sillä se, mikä toimii yhtäällä, ei välttämättä ole mahdollista toisaalla.

– Noin viidesosa Suomen kaikista päästöistä syntyy liikenteestä ja siksi me vihreät vaadimme liikenteeseen niin kunnianhimoisia päästövähennyksiä. Suomen tavoite puolittaa liikenteestä aiheutuvat päästöt vuoteen 2030 mennessä on juuri se oikea suunta matkallamme kohti maailman ensimmäistä hiilineutraalia hyvinvointivaltiota, Soinikoski sanoi.

Soinikosken mukaan liikennejärjestelmän tehostaminen on tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja parhaimmillaan kestävät liikkumisen muodot tuovat liikenteen palvelut yhä useamman suomalaisen saataville.

– Ilmastovuosikertomuksen viesti on selvä: hiilineutraalius vuonna 2035 edellyttää lisää pikaisia toimia myös pandemian jälkeen. Jos päästöjä ei pystytä leikkaamaan liikenteestä, on se tehtävä jostain muualta. Näissä talkoissa jokaisen sektorin on tehtävä osansa, Soinikoski totesi.

Vihreiden lähtökohtana on ollut koko liikenne12 -työn ajan, että liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun on kuljettava rinnakkain fossiilittoman liikenteen tiekartan ja kestävän liikenteen vero- ja maksu-uudistuksen kanssa. Tätä myös liikenne- ja viestintävaliokunta korostaa mietinnössään.

– On selvää, ettei liikennejärjestelmämme voi enää 2030-luvulla nojautua fossiilisiin polttoaineisiin. Meidän on paitsi sähköistettävä liikennettä kestävästi, myös lisättävä biopohjaisten polttoaineiden osuutta liikenteessä. Luonnon tai ilmaston kannalta ei ole yhdentekevää, miten ja mistä liikenteen biopolttoaineet valmistetaan, Soinikoski sanoi.

– Me Vihreät haluamme, että yhä useampi suomalainen voi jatkossa valita matkavälineekseen junan saastuttavimpien vaihtoehtojen sijaan. Toimiva ja matkustajia hyvin palveleva raideliikenne onkin kestävän liikennejärjestelmän avaintekijä, Soinikoski sanoi.

Lue koko puhe.