Oikeus aborttiin on ihmisoikeus, josta meidän on pidettävä kiinni

29.06.2022

Yhteisesti sovitut ihmis- ja perusoikeutemme perustuvat ajatukselle siitä, että jokaisella on oikeus omaan kehoonsa. Tämä itsemäärämisoikeus koskettaa lähtökohtaisesti kaikkia, myös raskaana olevia. Oikeus aborttiin onkin perustavanlaatuinen ihmisoikeus. 

Kukaan ei ole kehoaan velkaa muille ihmisille – eikä varsinkaan muiden uskonnollisille näkemyksille. Siksi Uutiset Yhdysvalloista järkyttävät. 

Kun korkein oikeus kumosi Roe v. Wade -päätöksen, se peruutti liittovaltio- ja perustuslakitasolla oikeuden aborttiin. Tällä on pahimmillaan kauaskantoiset ja globaalit vaikutukset ihmisoikeuksien toteutumiseen: Luotilinjalla ovat paitsi naisten ja kohdullisten oikeudet – myös monien vähemmistöjen oikeudet, kun politiikassa ratsastetaan konservatiivisilla uskomuksilla.

Anti-gender-liikehdintään ei pidä suhtautua kevyesti. Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden surullinen päätös on osoitus siitä, että tasa-arvo ei etene itsestään. Päinvastoin – kehitys voi mennä myös taaksepäin. Voimme joutua käymään samat taistelut kuin isoäitimme. Siksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vaatii meidän kaikkien työtä, joka päivä.

Aborttioikeuden vastustaminen kietoutuu vahvasti naisvihaan: Kun kajoamme naisten ja kohdullisten oikeuteen hallita omaa kehoaan, kajoamme myös perustavanlaatuisella tavalla ihmisyyteen. Abortin kieltäminen heikentää olennaisesti raskaana olevien mahdollisuutta suojella omaa elämäänsä.

Toivoa kuitenkin on. Yhdysvaltojen tilanne on herättänyt somessa uudenlaista solidaarisuutta naisten ja kohdullisten välillä. Viesti on selvä: Olemme täällä turvaamassa toinen toisiamme. 

Nyt, jos koskaan onkin hetki koota rivit ihmisoikeuksien puolustamiseen – aborttioikeus ja oikeus oman lisääntymisen hallintaan on jokaisen meidän asia.