Omavarainen ruuantuotanto on turvattava

02.09.2022

Neljä vuotta sitten hyväksytyn vihreiden maatalouspoliittinen ohjelman johdannossa todetaan: “huoltovarmuudesta on huolehdittava, eli ruoantuotantoa tulee olla Suomen eri alueilla tulevaisuudessakin.” Silloin sitä kirjoittaessamme ja hyväksyessämme emme arvanneet, miten ajankohtaiseksi tämä asia nousee. 

Tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää ja on oiva hetki kiittää heitä, jotka meille muille jokapäiväisen leivän tuottavat. Kiitos sinulle, maanviljelijä.

Samalla on tarpeen puhua ruoan arvostamisesta. Se on edellytys sille, että suhtautuu vakavasti ruoan tuotantoedellytysten turvaamiseen. Ja toisaalta sille, että ei heitä ruokaa roskiin. Molemmat ovat erittäin olennaisia tavoitteita, ja toisaalta molemmissa on vielä tekemistä.

Vihreiden tavoitteena on kehittää suomalaista maataloutta eteenpäin. Näemme tärkeänä sen, että maassamme tuotetaan ruokaa tulevaisuudessa ja että huolehdimme riittävästi omavaraisuudesta elintarviketuotannossa. Samalla on varmistettava se, että maanviljelyn kannattavuus kohenee huomattavasti ja että ruoantuottajat saavat työtunnilleen kohtuullisen korvauksen.

Näemme kuitenkin, että myös maatalouden on tarpeen kehittyä ja mennä eteenpäin. Alan kääntäminen päästölähteestä hiilensitojaksi on mahdollista, maatalosympäristön luonnon monimuotoisuuden parantamisen eteen on paljon tehtävissä ja tuotantoeläimet ansaitsevat parempia olosuhteita. Maatalouden kannattaa kehittyä ajassa, ja vastata osaltaan nykyhetken isoihin haasteisiin.

Tiedän, että valmiutta ja halua toiminnan kehittämiseen löytyy viljelijöiden joukosta runsaasti. Maatilojen heikko kannattavuus syö tällä hetkellä aivan liikaa viljelijöiden energiaa – eikä resursseja kehittämiselle juuri jää, vaikka halua olisikin. 

Maatalouspolitiikan on tarpeen vastata näihin haasteisiin. Toisaalta tehdä kaikkensa, jotta ruoantuotannon kannattavuus kasvaisi ja ruokaketjun tulonjako olisi reilumpi. Ja toisaalta maataloustukien avulla auttaa tiloja kehittämään toimintaansa ja panostamaan ekologisen kestävyyden kehittämiseen. Näitä tavoitteita vihreät osaltaan ajaa eteenpäin.

Mutta tänä päivänä on hyvä keskittyä juhlistamaan suomalaista ruokaa, ja sen tuottajia.