Onko hallitus unohtanut luovat alat?

09.10.2023

Luovilla aloilla on Suomessa merkittävä kasvu- ja työllisyyspotentiaali, ja niiden kehitykseen pitää panostaa. Hallituksen toimet uhkaavat kuitenkin näivettää alan kasvun kokonaan ja kurjistaa luovien tekijöiden tilannetta.

 

Luoviin aloihin lasketaan mukaan esimerkiksi kulttuuri- ja taideala, tapahtuma-ala sekä peliala. VTT:n laatiman tilannekuvan mukaan luovien alojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna noin 14 miljardia euroa. Alalla toimi viime vuonna yhteensä yli 130 000 yritystä, joista suurin osa oli yksinyrittäjiä.

Luovilla aloilla on tulevaisuudessa vahva kasvupotentiaali. Silti Suomessa luovien alojen osuus koko talouden arvonlisäyksestä on laskenut vuodesta 2016 lähtien ja niiden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa selvästi jäljessä sekä muita Pohjoismaita että EU:n keskiarvoa. Jotta luovat alat voivat tuottaa lisää kasvua ja työpaikkoja, niiden kehitykseen pitää panostaa siinä missä muihinkin suuriin toimialoihin.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa tunnistetaan luovien alojen merkittävä työllisyys- ja kasvupotentiaali sekä se, että ala on vahvasti yrittäjyyteen nojaava. Lisäksi hallitus tunnistaa myös esimerkiksi sen, että kulttuurialan itsensätyöllistäjien sosiaali- ja työttömyysturvassa on nykyisellään merkittäviä ongelmia.

Mutta mitä hallitus tekee näillä tiedoilla? Ei paljoakaan.

Hallituksen päätös nostaa alennetut arvonlisäverokannat kymmenestä prosentista 14 prosenttiin iskee kipeästi tapahtuma- ja kulttuurialaan. Inflaatio on jo nostanut tapahtumien tuottamiskustannuksia, mutta alan toimijat ovat varoneet viemästä kustannusten nousua täysimääräisesti hintoihin, jotta kysynnän elpymistä ja alan kasvua ei vaaranneta. Kun nyt myös arvonlisäveroa nostetaan, on lippujen hintoja lopulta välttämätöntä nostaa. Tämä syö alan kasvun eväät, ja lisäksi vaikeuttaa pienituloisten mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin tai kulttuuriesityksiin.

Tapahtumien järjestämistä vaikeuttaa myös esimerkiksi työturvallisuuslain uusi tulkinta, jonka myötä tapahtumatelttojen ja vastaavien pystytystä on alettu rinnastaa rakennusalaan. Tapahtumajärjestäjien ympäri Suomen on tällä hetkellä mahdotonta ennakoida, missä ja milloin järjestäjän on noudatettava rakennustyöhön liittyviä velvoitteita. Esimerkiksi ulkomaisten artistien lavaryhmiltä saatetaan edellyttää veronumeroita.

Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia valtionavustuksia ollaan leikkaamassa hallituskauden aikana jopa 125 miljoonaa euroa. Tämä rahoitustason romahdus on erityisesti taide- ja kulttuurialan vapaan kentän toimijoille katastrofaalisen suuri. Myös hallituksen kaavailemat massiiviset leikkaukset sosiaaliturvaan kohdistuvat juuri epäsäännöllistä pätkä- ja silpputyötä tekevien taide- ja kulttuurialan sekä monien muiden luovien alojen ammattilaisten toimeentuloon.

Lisäksi tv- ja elokuva-alan kasvua onnistuneesti kiihdyttänyt audiovisuaalisen alan tuotantokannustin ollaan ilmeisesti ajamassa alas. Kannustimen lopettaminen tarkoittaisi leikkausta kasvusta, verotuloista ja työllisyydestä.

Vihreät tulee esittelemään eduskunnassa vaihtoehtobudjetin, jossa luovia aloja ei kuriteta, vaan niiden arvo ja kasvupotentiaali tunnistetaan. Kannustamme hallitustakin ottamaan luovien alojen tilanteen nyt tosissaan.

Saara Hyrkkö, kansanedustaja, vihreät

Maria Ohisalo, kansanedustaja, vihreät

 

Saara Hyrkkö ja Maria Ohisalo ovat jättäneet hallitukselle kirjalliset kysymykset taide- ja kulttuurialan itsensätyöllistäjien tilanteesta, alennettujen arvonlisäverokantojen muutosten vaikutuksista tapahtuma- ja kulttuurialaan sekä tapahtuma-alan toimintaedellytyksistä.