Outi Alanko-Kahiluoto: Hallituksen sote tekee ihmisestä asiakkaan ilman kuluttajansuojaa

07.11.2018

Vihreät ei ole tyytyväinen sote-lakipakettiin, joka lähti tänään sosiaali- ja terveysvaliokunnasta perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

– Hallituksen ”markkinat mulle ja maakunnat sulle” -lehmänkauppa on tuottanut erittäin monimutkaisen sote-mallin. Se ei kavenna terveys- ja hyvinvointieroja, ei paranna integraatiota eikä hillitse kustannuksia. Hallituksen sote-malli ei siis täytä mitään niistä tavoitteista, joita sille alunperin asetettiin. Lakipaketti sisältää paljon riskejä niin julkisen talouden kuin EU-oikeuden näkökulmasta, sanoo vihreiden kansanedustaja, sosiaali-ja terveysvaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto.

Hallituksen sote-mallin suurin ongelma on Alanko-Kahiluodon mukaan kokoomuksen ajama markkinamalli.

– Markkinamalli on sote-esityksen suurin valuvika. Markkinamalli rikkoo integraation eli sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamisen. Vihreät haluaisi mieluummin edistää valinnanvapautta esimerkiksi tarkkaan harkittujen palvelusetelien avulla, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Hallitus on sote-valiokunnan käsittelyn aikana muuttanut viime hetkellä asiakassuunnitelman asemaa.

– Asiakassuunnitelman piti olla jonkinlainen väline integraation varmistamiseen markkinamallissa. Viimeisimpien muutosten jälkeen asiakassuunnitelma laadittaisiin kuitenkin vain hyvin harvalle ihmiselle, ja lisäksi sen velvoittavuus on vesitetty. Markkinamalli tekee siis kansalaisista asiakkaita ilman kuluttajansuojaa, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Vihreät on kritisoinut myös rahoituksen riittämättömyyttä.

– Kaavamainen rahoitusleikkuri asettaa maakuntien talouden jo lähtötilanteessa todennäköisesti liian tiukalle, jolloin palveluita joudutaan karsimaan, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Vihreät hyväksyy lähtökohtaisesti maakuntapohjaisen sote-mallin. Vihreät antaisi kuitenkin maakunnille verotusoikeuden, mitä ei sisälly hallituksen malliin.

– Hallituksen mallissa ainoa tapa, jolla maakunnat voivat saada lisärahoitusta valtiovarainministeriön tiukan menokehyksen jälkeen on asiakasmaksujen korottaminen. Vihreät ei halua asiakasmaksujen nousevan. Verotusoikeus auttaisi maakuntia pitämään taloutensa tasapainoisina ja turvaamaan tarvittavat palvelut ilman asiakasmaksujen korottamista, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Hallituksen tavoite ottaa markkinamalli käyttöön jo vuonna 2023 on liian nopea aikataulu koko maan näkökulmasta.

– Alueellinen ja ajallinen vaiheistaminen olisi välttämätöntä järjestelmän hallitun käyttöönoton kannalta, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Sote-lakipaketti koostuu kolmesta laista: maakuntien perustamista koskevasta laista, valinnanvapauslaista sekä sote-palveluiden tuottajia käsittelevästä laista. Poikkeuksellisen laajassa kokonaisuudessa on lukuisia aukkoja.

– Yksi teema, jota olemme pitäneet esillä, on neuvoloiden kohtalo. Hallituksen markkinamallissa maakuntien olisi mahdollista tarjota asiakasseteleitä myös yksityisiin neuvolapalveluihin. Asiantuntijat ovat kritisoineet vahvasti tätä, koska se heikentäisi julkisen neuvolajärjestelmän asemaa. Suomalainen neuvolajärjestelmä on maailman paras ja se tavoittaa nykyisellään lähes kaikki raskaana olevat. Järjestelmää ei saa vaarantaa, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Lakipaketin sisältöjen ohella Vihreät kritisoi vahvasti hallituksen roolia lakiesitysten käsittelyssä.

– Hallituspuolueet ovat tehneet viimeisiä pykäläesityksiä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ennenkuulumattoman myöhään. Parlamentarismin periaatetta ei ole kunnioitettu. Valinnanvapauslaista valtaosa on mennyt uusiksi valiokuntakäsittelyn aikana, eikä asiantuntijoilla tai muilla valiokunnilla ole ollut mahdollisuutta kommentoida viimeisintä versiota. Tämä on täysin poikkeuksellista, Alanko-Kahiluoto kommentoi.

Oppositio on pyrkinyt huolellisesti käsittelemään lakiesitystä ja korjaamaan sen virheitä asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta.

– Hallituksen kova kiire näkyy niin valmistelun tasossa kuin siinä, että sotea ei esitetä notifioitavaksi EU:ssa, vaikka se oli asiantuntijoiden vahva viesti, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Seuraavaksi perustuslakivaliokunta arvioi sote-lakipaketit perustuslain näkökulmasta.

– Mikäli perustuslakivaliokunta löytää esityksestä korjaustarpeita, paketti ei ehkä ehdi eduskunnan käsittelyyn tällä kaudella. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vuosien menisi hukkaan. Parlamentaarinen valmistelutyö pitäisikin käynnistää nopeasti, jotta saataisiin aidosti terveys- ja hyvinvointieroja kaventava sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, Alanko-Kahiluoto toteaa.