Outi Alanko-Kahiluoto: Hallitus ei ottanut tosissaan perustuslakivaliokunnan huolia soten markkinamallista

18.06.2018

Hallitus kertoi tänään 18.6.2018 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamastaan vastineesta perustuslakivaliokunnan lausuntoon sote-esityksestä. Vihreiden kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto kommentoi hallituksen julkisuuteen antamia tietoja:

– Näyttää siltä, ettei hallitus ole ottanut perustuslakivaliokunnan ja asiantuntijoiden huolia markkinamallin vakavista ongelmista tosissaan. Hallitus lähti tekemään vain minimikorjauksia, joilla hallitsematon markkinamalli ei paremmaksi muutu. Vaikuttaa siltä, että vastineen tarkoituksena on painostaa eduskuntaa ja perustuslakivaliokuntaa, Alanko-Kahiluoto sanoo.

– Hallitus lykkää valinnanvapautta vuodella, vaikka perustuslakivaliokunta vaati siirtymäajan olennaista pidentämistä. Vaatimuksiin alueellisesta ja palveluittaisesta vaiheistamisesta hallitus vastaa puutteellisesti. Aikataulun venytyksen riittävyys on äärimmäisen kyseenalainen ottaen huomioon esimerkiksi perustuslakivaliokunnan esittämät huolet tietojärjestelmistä, sanoo Alanko-Kahiluoto.

Hallitus ei korota maakuntien liian tiukaksi jo etukäteen tiedettyä menokehystä. Hallitus ei halua luopua kolmen miljardin säästötavoitteestaan.

– Hallitus haluaa pitää kiinni talouskuristaan, eikä siksi suostu muuttamaan rahoitusmallia niin, että se turvaisi ihmisten peruspalveluiden toteutumisen, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Alanko-Kahiluodon mukaan rahoituskehyksen yleinen korottaminen on asetettu niin korkean kynnyksen taakse, että on vaikea nähdä, miten se vastaisi perustuslakivaliokunnan esittämiin painaviin huoliin.

Hallitus löyhentää asiakassuunnitelman sitovuutta.

– Asiakassuunnitelman sitovuuden poistaminen murentaa lopullisesti palveluiden yhteensovittamisen tavoitteen. Mikään ei varmista, että markkinamallin pirstomat palvelut saataisiin koottua asiakkaan kannalta järkeviksi kokonaisuuksiksi. Hallitus ei halua, että ihmisellä olisi oikeus vaatia itselleen niitä palveluita, jotka hänen suunnitelmaansa on kirjattu, Alanko-Kahiluoto sanoo.