Ozan Yanarin ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelmasta 27.6.2017

27.06.2017

Arvoisa puhemies,

 

Suomen talouden ja työllisyyden kehitys näyttää pitkästä aikaa valoisammalta ja me Vihreät olemme siitä iloisia.

Juuri talouden positiiviset tulevaisuuden näkymät tarjoavat hallitukselle hyvät mahdollisuudet tehdä kaivattuja uudistuksia. Vihreä eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta ryhtymään töihin, jotta kasvu saataisiin kestävämmälle uralle ja jotta kasvulle olisi hyvä alusta myös tulevaisuudessa.
 
Arvoisa puhemies,
 
Koulutukseen ja osaamiseen keskittyminen olisivat panoksia huomisen kasvuun.
 
Ikävä kyllä hallitus ei ole muuttanut tutuksi tullutta linjaansa. Puoliväliriihessä koulutukseen ja tutkimukseen osoitettiin kyllä lisää rahaa, mutta lisämäärärahat olivat roposia suhteessa tehtyihin leikkauksiin. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformiin satsattiin 15 miljoonaa lisää, mutta se on pientä suhtautettuna 190 miljoonaan, jonka hallitus oli aiemmin ammatillisesta koulutuksesta leikannut. Näillä ei saada takaisin lopetettuja aloituspaikkoja, irtisanottuja opettajia eikä poistettuja lähiopetustunteja.
 
Iso panostus huomisen kasvuun olisi myös perusteellinen yritystukien remontti.
 
Tätä edellyttävät muun muassa asiantuntijat ja ennen kaikkea tätä edellyttää tehokas yhteisten verorahojen käyttö. Maksamme erilaisia suoria- ja verotukia yrityksille vuosittain miljardien eurojen arvosta, joten tukien on syytä olla hyödyksi koko yhteiskunnalle, ei vain valikoiduille yrityksille. Hallituksen teettämä virkamiesselvitys yritystuista ja niiden vaikutuksista toteaa, että vain 11% yritystuista on elinkeinoelämän kannalta hyödyllisiä.
 
Budjettiriihessä hallituksella on myös kutakuinkin viimeinen mahdollisuus palata niihin toimiin, joihin se ei julkisen talouden suunnitelmaa laadittaessa kyennyt. Hallituksen kykyä tehdä rakenteellisia uudistuksia voi mitata kahdella tapaa: Millaisen yritystukiremontin hallitus saa aikaa? Ja saako hallitus päivitettyä perhevapaajärjestelmän, joka lisäisi työllisyyttä ja parantaisi tasa-arvoa?
 
Arvoisa puhemies,
 
Viime päivinä sote-uudistus on näkynyt mediassa lähinnä poliittisen pelin muodossa. Hallituspuolueet tai puolueiden jämät tuntuvat pitävän perustavanlaatuisia, ihmisille elintärkeitä hyvinvointipalveluita lähinnä tämän pelin nappuloina. Pelin sijaan on kyse vakavasta asiasta, joka on hoidettava huolellisesti ja riskejä välttäen, asiantuntijoiden näkemykset vakavasti ottaen.
 
Valtiovarainvaliokunta kiinnittää mietinnössään aiheellisesti huomiota siihen, että sote- ja maakuntauudistuksen tuottamiin säästöihin liittyy paljon epävarmuuksia. Näiden riskien realisoituminen tekisi kestävyysvajeen korjaamisen erittäin vaikeaksi. Valtapelin sijaan tarvittaisiin yhdessä tekemistä ja yhteistä vastuunkantoa. Vain tällä tavalla voimme turvata uudistuksen alkuperäiset tavoitteet.
 
Arvoisa puhemies,
 
Talousjärjestelmämme pitää olla myös sosiaalisesti kestävä. Siksi on vähennettävä syrjäytymistä ja tuloerojen kasvua päättäväisesti. Elokuun budjettiriihessä hallituksella on mahdollisuus palata näihinkin tavoitteisiin. Nyt olisi korkea aika kaivaa esiin asiantuntijoiden ehdotukset tuloerojen vähentämiseksi esimerkiksi listautumattomien yritysten osinkoverotusta kiristämällä.
 
Me vihreät tarjoamme vaihtoehdon. Varmistaisimme, että talouspolitiikka on reilua kaikkien väestöryhmien kannalta. Uudistaisimme yritystukijärjestelmämme. Panostaisimme varhaiskasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen ja tieteeseen.
 
Panostaisimme kehitysyhteistyöhön, koska meille arvot eivät ole vaan puheita vaan niistä pitää seurata tekoja.
 
Sitoutuisimme toteuttamaan sote-uudistuksen yhdessä hallituksen kanssa, kunhan hallitus sitoutuu uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden toteuttamiseen.
 
Lisäisimme luonnonsuojelualueiden hankintaa, koska luonto kuuluu myös tuleville polville.
 
Uudistaisimme perhevapaajärjestelmät, koska tasa-arvo on meille tärkeä arvo. Ja arvoista pitää seurata tekoja.
 
Tiukentaisimme päästötavoitteita, koska ilmastokriisi on vakavin uhka ihmiskunnalle.
 
Me vihreät tarjoamme vaihtoehdon. Meidän vaihtoehtomme on taloudellisesti järkevä, inhimillinen ja kestävä.