Parlamentilta selkeä viesti – aika tarttua toimeen verovälttelyn ehkäisemiseksi

13.12.2017

Euroopan parlamentti äänesti tänään verovälttelyä, veronkiertoa ja rahanpesua tutkineen valiokunnan loppuraportista. Äänestykseen tuotu mietintöpohja oli itsessään erinomainen ja sen tarjoama työkalupakki ja suositukset verovälttelyn estämiseksi kattavia. Vihreiden aloitteesta perustetun tutkimusvaliokunnan työ kesti kaikkiaan 18 kuukautta.

Verotukseen liittyvä kilpajuoksu pohjalle on korkea aika saada päättymään. Nyt polttavammin kuin koskaan EU:lla on velvoitettu verovälttelyn kitkemiseen. Tietovuodot eivät tule loppumaan. Tähän astiset paljastukset ovat vain jäävuoren huippu.

Verovälttely on laaja ongelma, joka uhkaa hyvinvointivaltion perustuksia. Verotulojen menetyksiksi arvioidaan EU:ssa jopa 1000 miljardia euroa vuodessa. Se on enemmän kuin EU-maiden terveysbudjetit yhteensä. Suomessa harmaan talouden laajuus on 10—14 miljardia euroa, mikä vastaa yli viittä prosenttia bruttokansantuotteesta.

Tämän jäsenmaat tietävät: valtioiden välinen verotietojen vaihto on toiminut huonosti. Yritysveroasteilla kilpailu on tavallista EU-maiden kesken, ja tätä katsotaan vielä läpi sormien. EU sai viime viikolla valmiiksi veroparatiisilistan. Parlamentti äänesti myös Alankomaiden, Irlannin, Luxembourgin ja Maltan lisäämistä. Esitys kaatui kuitenkin tasaluvuin 327 puolesta, 327 vastaan.

EU-jäsenmaista koostuvan neuvoston tulisi nyt ensi tilassa saattaa voimaan lakimuutokset koskien mm. suuryritysten toiminnan läpinäkyvyyttä ja rahanpesun vastaisen lainsäädännön uudistamista.

Poliittiset ryhmät, mukaan lukien konservatiivinen kokoomuksen ryhmä EPP ja keskustan liberaaliryhmä ALDE, jättivät kuitenkin valiokunnan mietintöpohjaan muutosesityksiä ja äänestyttivät useista mietinnön kohdista erikseen, tavoitteena kyseisten suositusten poistaminen. Näistä esimerkkinä mm. yhtenäisen yritysveropohjan asettaminen, lakimiesten ja kirjanpitäjien mahdollisuus itse valvoa toimintaansa sekä vaatimus offshore päätösten taloudellisesta perustelusta.

Onneksi parlamentin enemmistö oli kuitenkin suurelta osin vahvan mietinnön takana ja eteenpäin saatiin kokonaisvaltainen toimintasuositus. Tämä oli tärkeä etappi ja vahva viesti: verovälttelylle on laitettava piste.

Parlamentti vaati, ettei EU:n tai Euroopan investointipankin varoja missään tilanteessa saa ohjautua yrityksille joiden todelliset edunsaajat tai rahoituksen välittäjät sijaitsevat veroparatiiseissa.

Toisekseen, EU ei saa tehdä kauppasopimuksia veroparatiiseiksi luokiteltujen valtioiden kanssa. Komission tulisi myös aloittaa rikkomusmenettelyn koskien niitä EU:n jäsenmaita, jotka eivät ole toimeenpanneet rahanpesudirektiiviä asianmukaisesti.

Parlamentti vaatii, että kirjanpitoyritykset ja veropalveluiden tarjoajat tulee erottaa toisistaan intressiristiriitojen välttämiseksi. Parlamentti esittää myös tämänkertaisen tutkimusvaliokunnan työn jatkamiseksi pysyvän tutkimusvaliokunnan perustamista Euroopan parlamenttiin USAn kongressin mallin mukaisesti.

Tutkimusvaliokunnan taustapapereissa käsiteltiin myös Suomea: valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Finnfund rahoittaa parhaillaan kahta projektia veroparatiisiyhtiön kautta. Lisäksi Finnfundin Aasian metsäprojektia hoitaa Cayman-saarille rekisteröity rahasto. Nordea puolestaan on auttanut satoja asiakkaitaan perustamaan yhtiöitä veroparatiiseihin ja lainannut varoja asiakkailleen.

Pallo on nyt jäsenmailla. Niiden on aika näyttää todellinen tahtotilansa: ollaanko verovälttelyyn valmiita puuttumaan?