Pekka Haavisto: Avun riittävyys vanhuudessa on ihmisoikeuskysymys

06.02.2019

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto vaati 6.2.2019 eduskunnan välikysymyskeskustelussa pitämässään puheessa parempaa sääntelyä ja valvontaa, jotta arvokas vanhuus voidaan varmistaa. Avun riittävyys on Haaviston mukaan ihmisoikeuskysymys.

Haaviston mukaan valvontaa voitaisiin tehostaa muun muassa varmistamalla, että hoiva-alan työntekijät sekä omaiset ja asiakkaat uskaltavat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.

– Pelon ilmapiiri on murrettava. Vihreät esittävät valtakunnallisen hoivahälytys-järjestelmän luomista, jonka kautta epäkohdista voi ilmoittaa valvovalle viranomaiselle turvallisesti siten, että ilmoittajan henkilöllisyys jää vain viranomaisen tietoon. Tällä voisimme ohjata valvontaa puuttumaan epäkohtiin nopeammin, Haavisto sanoi.

Haavisto kehotti hallitusta myös tekemään suunnanmuutoksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa. Hyvinvointivaltion palveluiden keskiöön on tuotava ihminen.

– Vanhusten hoivan murros on yksi esimerkki siitä, mitä sosiaali- ja terveysuudistuksen muutokset voivat tuoda tullessaan. Markkinat voivat olla hyvä renki, mutta huono isäntä. Emme tarvitse markkinamallia, vaan yhteiskunnan kokonaisvastuuta ihmisten hoidosta ja hoivasta. Nyt esiin tulleiden ongelmien valossa olisi hallitukselta viisautta tehdä suunnanmuutos. Hyvinvointivaltion palveluiden kehittämisessä on keskiössä oltava ihminen, ei markkinat, Haavisto sanoi.

Haavisto kiitti puheessaan hoiva-alan työntekijöitä heidän tekemästään tärkeästä työstä ja kehoitti eduskuntaa ryhtymään toimiin, jotta käsipareja heidän avukseen saataisiin enemmän.

– Vanhustenhuollossa työskentelee ammattiinsa intohimolla ja valtavalla tarmolla suhtautuvia ihmisiä. He auttavat tekemään vanhuudesta hyvää ja ihmisarvoista silloinkin, kun olemme monenlaisen avun tarpeessa. Nämä kaikki hoiva-alan työntekijät, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, ansaitsevat kiitoksemme työstään. Monet hoiva-alan työntekijöistä tietävät, mitä on riittämättömyyden tunne – kun aikaa ja käsipareja ei ole tarpeeksi. Tähän mitoitukseen me voimme täällä eduskunnassa vaikuttaa, Haavisto sanoi.

Lue koko puhe >